TEKLİF İSTE
Rasyotek Banner

BİLİŞİM

Veri Güvenliği ve Teknoloji

Rasyotek Banner

Verinin en değerli sermaye olmaya başladığı ve teknolojinin tüm iş süreçlerine dahil olduğu günümüz iş hayatında, birçok yeni gelişmeyi içinde barındıran ve işletmelerin ana uzmanlığı dışında kalan bu alanlarda; yeni nesil, teknoloji süreçlerine hâkim, her firmanın kendi özelindeki yapı ve ihtiyacına dönük çalışmalar sunan Rasyotek; diğer faaliyetlerinde olduğu gibi bu alanda da müşterileri için güvenilir bir çözüm ortağıdır.

Sürdürebilir teknoloji çözümleri ilkesiyle iş ortaklarını geleceğe taşımayı hedefleyen Rasyotek, siber güvenlik uzmanları ile işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilişim çözümlerini tespit etmekte ve güvenilir bir altyapı ile işletmelere sunmaktadır.


Sistem ve Network Çözümleri

Sistem ve Network Çözümleri

Günümüz iş yönetim süreçlerinde BT departmanı kritik bir öneme sahiptir. Hızlı veri artışı, sanallaştırma, bulut gibi yeni stratejik girişimleri içeren teknolojiler; firmaların kendilerini ve teknolojilerini sürekli değişime ve gelişime açık tutmasını gerektirmektedir.

Rasyotek; işletmelerin teknolojik altyapılarını uçtan uca kurgulayarak planlama, uygulama ve güncel tutma aşamalarında hizmet vermektedir.

Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı için
Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

Biz Sizi Arayalım

Sızma Testi Hizmeti

Sızma ya da bir diğer adıyla penetrasyon testleri, farklı siber tehdit başlıklarında meydana gelebilecek tüm saldırı türlerinin önceden tespit edilmesini sağlayan testler bütünü olarak ifade edilebilir. Bu testler temel olarak saldırı simülasyonlarıdır.

Sızma testini gerçekleştirecek bilgi güvenliği uzmanlarının konusunda tecrübeli; güncel teknolojik gelişmelere, her gün farklılaşan ve gelişen siber saldırı yöntemlerine hâkim olması ve doğru noktalara yoğunlaşabilmesi, test sonucunun doğru ve faydalı sonuçlar vermesi açısından çok önemlidir.

Sızma testleri sayesinde kurumun web sitesinin devre dışı kalması, kredi kartı ile alışveriş yapan müşterilerin ödeme bilgilerinin çalınması, personele ait özel nitelikli tüm verilerin sızdırılması gibi farklı felaket senaryoları henüz yaşanmadan açıklar tespit edilebilir ve gerekli önlemler alınabilir.

Sızma testi süreci bir proje olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla her süreçte özenle ilerlenmeli, gizlilik anlaşmaları çerçevesinde tüm yetkilerin teslim edileceği kontroller yapılabilmelidir. Projenin sonunda ise tüm tespitler, yazılı olarak kuruma teslim edilir.

Sızma Testi Hizmeti
Sızma Testi Hizmeti

Tüm pratik faydalarının yanında sızma testleri; BDDK, ISO 27001, KVKK gibi birçok hassas süreçte, kanun ya da kurumların talep ettiği standartlara uygun denetleme ihtiyacını da karşılamaktadır.

Çalışanların sistem ve servislerdeki güvenlik zafiyetlerini bildirmesi için resmî bir raporlama prosedürü oluşturulması gerekmektedir. Sürecin sonunda sistem tarafından oluşturulacak otomatik raporlar bulunmaktadır. Bu raporların sistem yöneticisi tarafından en kısa sürede toplulaştırılarak veri sorumlusuna sunulması gerekmektedir. Ayrıca güvenlik yazılımı mesajları, erişim kontrolü kayıtları ve diğer raporlama araçlarının düzenli olarak kontrol edilmesi, bu sistemlerden gelen uyarılar üzerine harekete geçilmesi, bilişim sistemlerinin bilinen zafiyetlere karşı korunması için düzenli olarak zafiyet taramalarının ve sızma testlerinin yapılması ile ortaya çıkan güvenlik açıklarına dair testlerin sonucuna göre değerlendirmeler yapılması gerekmektedir. Bilişim sisteminin çökmesi, kötü niyetli yazılım, servis dışı bırakma saldırısı, eksik veya hatalı veri girişi, gizlilik ve bütünlüğü bozan ihlaller, bilişim sisteminin kötüye kullanılması gibi istenmeyen olaylarda deliller toplanmalı ve güvenli bir şekilde saklanmalıdır.

Neden Rasyotek- Sızma Testi?

Daha Kusursuz Altyapı: Siber tehditlerden korumanın yanında sızma testleri, kurumun kendi altyapısındaki hatalı yapılandırmaların da tespit edilmesini sağlamaktadır.

Regülasyonlara Uyum: ISO 27001, PCI DSS, SoX/Cobit vb. standartlarda zorunlu olarak istenen Penetrasyon Testi gereksinimi karşılanır.

KVKK Uyumu: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, kişisel verilerin siber güvenlik açıklıkları sebebiyle ihlal edilmesi, şirketin yüksek maddi cezalarla karşılaşmasına ve kamuoyuna yapılan veri ihlali duyuruları ile şirket itibarının zarara uğramasına sebep olabilmektedir. Rasyotek tarafından gerçekleştirilen Sızma Testi, şirketin altyapısındaki veri ihlaline sebep olabilecek açıklıkların tespit edilmesine yardımcı olmaktadır.

Rasyotek Güvencesi: Teşvik hesaplama sisteminde milyonlarca SGK’lı çalışanın verilerini güvenle koruyan Rasyotek, bu süreç sırasında ve sonrasında verilerin gizliliği ve güvenliği için gerekli tüm kontrolleri ve önlemleri almaktadır.

Doğru Uygulama Modeli: Altyapıların gerçek durumuna göre modellendirilen sızma testi sayesinde gereksiz maliyet ve iş yükü oluşturmadan, kısa zamanda daha az maliyetle sonuç alınması sağlanır.

Neden Rasyotek- Sızma Testi?

Ürün ve Lisans Satışları

Gün geçtikçe artan dijitalleşme, gelişen teknolojiler, sayıları ve etkileri artan siber tehditler; kurumların teknolojiye adaptasyonunu daha da kritik bir başlık hâline getirmektedir.

Dijitalleşmenin bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde şirket envanterine giren bir bilgisayar ya da yazılım uzun yıllar kullanılabilirken günümüzde hızla artan veri trafiği ve çeşitlenen teknolojiler, sürekli güncelleme ve yenileme ihtiyacını oluşturmaktadır.

Bu ihtiyaçlar, bir şirketin temelini oluşturan bilişim altyapısı için önemli birer iş başlığı haline gelmekte ve Rasyotek; siber güvenlik alanında uzman, sektör lideri firmalar ile yaptığı iş birlikleri sayesinde güncel donanım, yazılım ve dijital çözümleri müşterileri ile buluşturmaktadır.

Rasyotek Veri Güvenliği ve Teknolojileri ekibinin başta KVKK olmak üzere siber güvenlik alanındaki mevzuatlara uygun olarak sağladığı başlıca hizmetler aşağıda yer almaktadır:

 • Firewall (Güvenlik Duvarı) Satın Alma ve Kurulum
 • Sunucu Satın Alım, Kurulum, Konfigürasyon
 • Back-up (Yedekleme) ve Disaster Recovery (Felaket Önleme) Sistemlerinin Oluşturulması
 • Switch Satın Alım ve Kurulum
 • Switch Altyapısının KVKK Gereklerine Uygun Hale Getirilmesi
 • Wi-Fi Güvenliğinin Sağlanması ve Hotspot Ayarları
 • DLP (Veri Kaybı Önleme Sistemleri) Satışı
 • KVKK Teknik Danışmanlık Hizmetleri
 • Sızma (Pentest / Penetrasyon) Testi
 • Microsoft İşletim Sistemi, Office, Sunucu ve Diğer Lisanslamalar
 • Microsoft Azure Çözümleri
 • Windows Virtual Desktop
Ürün ve Lisans Satışları
 • Silver Microsoft Partner
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Virtual Desktop
 • Dell EMC
 • Lenovo
 • Cisco
 • VmWare
 • Veeam
 • HP
 • Sophos
 • Symantec
 • Fortinet
Ürün Lisans Satışları

Şirketlerin bilişim altyapılarında yapmayı planladıkları değişiklikler, yenilemeler ve düzenlemelerde Rasyotek Veri Güvenliği ve Teknoloji ekibi gerek sürecin öncesinde doğru planlamanın yapılması sırasında gerek de uygulama süreçlerinde yetkililere destek olmaktadır.

Bu tip teknoloji yatırımlarının genellikle yüksek maliyetli ve uzun kullanım süreli olması, işletmeler için ciddi bir risk oluşturmaktadır. Doğru planlama olmazsa ya olması gerekenden çok daha yüksek maliyetler ya da uzun süreli çözüm sağlamayan, ihtiyaçlara uygun olmayan kararlar alınabilir.

Rasyotek, teknoloji danışmanlığı hizmetleri ile riskleri en aza indirmektedir.


Teknoloji Danışmanlığı

Uluslararası standart ve metodolojiler kullanarak iş stratejinizi destekleyen, doğru teknolojik çözümlerin uygun şekilde hayata geçirildiği danışmanlık hizmetimizdir...

Sunucu ve Veri Depolama Hizmeti

Kurumsal bilgi yönetiminin teknolojik çözümü olan, sunucular üzerindeki verilerin saklanmasını ve sınıflandırılmasını sağlayan entegrasyon hizmetimizdir.

Bulut Çözümleri

İnternet üzerinde barındırdığınız tüm uygulama, program ve verilerinizin sanal bir makine üzerinde depolanması ile birlikte internete bağlı...

Sanallaştırma Hizmeti

Sanallaştırma sistemleri ile kullanıcı ile donanım arasında mantıksal bir katman oluşturarak fiziksel kaynakların daha efektif kullanılması sağladığımız hizmetimizdir...

Teknoloji Dönüşümü ve Versiyon Yükseltme Hizmeti

Şirketiniz bünyesinde kullanılan teknolojilerin eski versiyonları bazı güvenlik açıklarına sebep olabilmektedir. Bu gibi eski sürüm içeren Sunucu, Router vb...

Yedekleme ve Kurtarma

Günümüzde en zor değiştirilebilen yapı, yedekleme yapısıdır. Veri büyüdükçe yedekleme ile ilgili senaryolarda sorunlarla karşılaşma ihtimali yüksektir...

Birleşik İletişim ve Mesajlaşma

Birleşik Mesajlaşma Hizmetimiz ile insanların nerede ve hangi platformda olursa olsun iletişim kurmalarını kolaylaştıran çözüm hizmetlerimizdir...

Veri Merkezi Dizayn ve Optimizasyon

- Fiziksel Altyapı Planlama ve Tasarımı
- Datacenter Güç Altyapısı Planlama ve Tasarımı
- Veri Merkezi İklimlendirme
...

Dış Kaynak Sağlama

Kurumların, her seviyedeki IT ve/veya Destek personel ihtiyaçlarını (geçici/süresiz olarak) sağlandığı, ilgili personellerin kariyer planları ve yıllık performanslarının değerlendirildiği...

KVKK Uygunluk Ve Uygulamaları

Teknoloji ve dijital dönüşüm süreçlerinin artarak devam etmesi ile beraber, dolaşımda dolaşımda ve kullanımda olan verilerin güvenliğinin...

Daha Fazla Bilgi

Bilgi Teknolojileri Sağlık Tarama Hizmeti

İş yönetim süreçlerinin günden güne teknoloji tabanlı eylem kazanması ile işletmelerin tüm dolaşım sistemlerinde sağlıklı bir akış içerisinde...

Daha Fazla Bilgi