TEKLİF İSTE
Rasyotek Banner

Veri Sorumluları Sicili, veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve işledikleri verilerle ilgili bilgileri beyan ettikleri, bu beyanlarının kayıt altında tutulduğu bir sistemdir. 2020 Verbis son kayıt tarihleri.

Verbis (Veri Sorumluları Sicili) Nedir?


Veri Sorumluları Sicili, veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve işledikleri verilerle ilgili bilgileri beyan ettikleri, bu beyanlarının kayıt altında tutulduğu bir sistemdir. Veri sorumlularının, kurul gözetiminde başkanlık tarafından tutulmakta olan veri sorumluları siciline kayıt yaptırmaları zorunludur.Bu sistem veri sorumlularının kimler olduğunun kamuoyuna açıklanması ve bu yöntemle kişisel verilerin korunması hakkında daha aktif rol oynanması hedeflenmektedir.Verbis’e Kimler Kayıt Olmak Zorunda?


Siz de eğer bir işletme sahibiyseniz ve müşterilerinizin,çalışanlarınızın ya da web sitesi ziyaretçilerinizin verilerini işlemekteyseniz ilgili Kanun’a göre veri sorumlusu olarak kabul edilmektesiniz.Dolayısıyla 6698 sayılı Kişisel Verileri koruma Kanunu 16. Maddesine göre kişisel verileri işleyen tüzel ve gerçek kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Verbis’e kayıt yaptırmaları zorunludur ibaresine siz de dahilsiniz.


Verbise’e Nasıl Kayıt Yaptırabilirim?


Kişesel Verileri Koruma Kanunu 16. Maddesi ve kurum tarafından Verbis hakkında yönetmeliğe göre kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Verbis’e aşağıdaki bilgileri vererek kayıt yaptırmak zorundadır.

• Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimik ve adres bilgileri,

• Kişisel verilerin hangi amaçla işleme tabi tutulacağı,

• Veri konusu kişileri ve grupları ile bu kişi ve gruplara ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,

• Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,

• Yabancı verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,

• Tutulan kişisel verilerin güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,

• Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

Yukarıda yer alan dökümanlar ile birlikte Verbis’e başvurarak kaydınızı yaptırabilirsiniz.


Kimler Verbis’e Kayıt Yaptırmak Zorunda Değiller?


Kişisel verileri koruma kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda, Verbis'e kayıt olma yükümlülüğü olmayanlar aşağıda belirtilmiştir.

• Otomatik olmayan yollarla veri işleyenler,

• Noterler,

• Avukatlar,

• Siyasi partiler,

• Gümrük Müşavirleri,

• Dernek ve vakıflar,

• Arabulucular,

• Çalışansayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25.000.000 TL’den az olan gerçek ya da tüzel kişilerden ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri olmayanlar,

Verbis’e kayıt olma yükümlülüğünden muaftırlar.


Verbis’e Son Kayıt Tarihleri


KVKK kurulu tarafından son olarak 2020 yılı için güncellenen Verbis’e son kayıt tarihleri aşağıda yer almaktadır.

• Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için son tarih 30 Haziran 2020,

• Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için son tarih 30 Haziran 2020,

• Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 Miyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için son tarih 30 Eylül 2020,

• Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları içi son tarih 31 Aralık 2020


Verbis’e Kayıt Yaptırmazsam Ne Olur?


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 18. maddesinin (ç) bendinde, Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğü kapsamında olmasına rağmen bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 20.000 TL ile 1.000.000 TL arasında idari para cezası uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir. Verbis’e son kayıt tarihlerinden sonra cezai işleme maruz kalmamak için kaydınızı belirlenen tarihlerden önce gerçekleştirmeniz gerekmektedir.