TEKLİF İSTE
Rasyotek Banner

SÜPER PORTAL

Süper Portal Nedir?

Süper Portal Görsel

Kurumsal Hayatın Robotik ve Dijital Platformu

Verinin hakimiyeti ve gücü, teknoloji ile inanılmaz bir hızda ilerlemeye devam etmektedir. Veri ile yapılan analizlerin gücü ve veri kaynaklarının artışı, iş ve sosyal hayatımızda alışılagelmiş süreçlerde kökten değişikliklere neden olmaktadır. Güncel kalmak isteyen şirketler için de faaliyetini sürdürme şansı, veriyi kullanmaktan geçmekte, veriyi stratejik bir değer ve sermaye olarak kullanan şirketler, veri analizlerindeki başarıları ile iş sahalarında büyüme sağlamaktadır.


Super portal Screen

SÜPER PORTAL;

SÜPER PORTAL; şirketlerin ihtiyacı olan veri stratejisine, veri depolama, veri sahipliği ve veri entegrasyonu ile katkı sağlamaktadır. Sağladığı avantajlar ile veriye bağlı kritik karar alma süreçleri kolaylaşmakta ve operasyon süreçlerinde iyileşmeler sağlanmaktadır.

SÜPER PORTAL; sanal dünya içerisinde tasnif edilmiş bilgileri, ciddi araştırma ve zaman maliyetleri yaratabilecek konularda, sürekli öğrenen ve gelişen bir yapı ile çok sayıda istatistik ve rapora dönüştürebilen, sorulara cevap veren ve öğrendikleri ile öncü olabilecek kurgular sunan bir sanal iş zekâsı kabiliyeti ile çalışmaktadır.

İş dünyasında önemli yere sahip; strateji, üretim, planlama, ekonomi, raporlama kelimelerinin baş harflerinden ismini alan SÜPER PORTAL; geliştirildiği teknoloji kabiliyeti sayesinde, herhangi bir veri girişi yapmadan hem şirketlere ait hem de dış veri kaynaklarına ait verileri istediğiniz esneklikte kullanmaya, güncel veriye her yerden ve her an ulaşım imkânını sunmaktadır.

SÜPER PORTAL;

Veri yönetim sistemi ile ihtiyaç ve faydaları göz önünde bulundurarak veriyi yönetir, raporlar ve arşivler. İşletmelerin süreç yönetiminde verimlilikleri arttıran, geçmiş dönem işlemlerini analiz edip gelecek planlamalarını maksimum fayda ile kurgulamalarını sağlayan birçok raporu anlık ve esnek olarak oluşturabilen SÜPER PORTAL, yüksek raporlama kabiliyetine sahip modüllerine her an her yerden erişim imkânı sunmaktadır. Verimlilik ve tasarruf sağlayabilecek fırsatlar, bu raporlar ile takip edilebilmektedir.

Sektör, meslek kodu, ekonomik durum, lokasyon bazlı birçok başlık altında önemli istatistiklere güncel olarak ulaşabilecek bir dijital çözüm olan SÜPER PORTAL, günümüz iş dünyasında veriye değer veren işletmeler için vazgeçilmez bir çözüm sunmaktadır.

Süper Portal Nedir
Süper Portal Görsel 4
Süper Portal Hakkında
Bilgi Almak için Bizimle
İletişim Geçebilirsiniz.

Teşviklerinizi Hesaplayalım

Makine Öğrenimi

Machine Learning / Makine Öğrenimi

Kullanıcısının düzenli olarak yaptığı işlemleri ve sahip olduğu verileri, kullanıcısı ile öğrenen ve kullanıcının ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan SÜPER PORTAL, insan ve makine öğrenmesinin gücünü birleştirmektedir.

Robotik Otomasyon

Robotik Otomasyon

Önceden belirlenmiş ya da kullanıcının tercihlerine göre belirlenebilecek bir düzende programlanan Rasyobotlar ile tam otomatik raporlama ve işlem mekaniği kurulabilir.

Big Data / Büyük Veri

Big Data / Büyük Veri

SÜPER PORTAL, farklı kaynaklar üzerinden elde ettiği güvenilir ve süreklilik arz eden büyük veri (genel kabul gören adıyla “Big Data”) kümesini farklı ihtiyaçlar için bütünleştirir. Sektörel analizlere, tahminlere dayalı öneriler ve raporlar ile karar verme süreçlerinin ve faaliyetlerinin geliştirilmesine yardımcı olur.

Dijitalleştirilmiş Süreçler

Dijitalleştirilmiş Süreçler

SÜPER PORTAL; ekranlarından anlık olarak elde edilebilecek dijital raporları kullanarak karar verme süreçlerini hızlandırır, verilerin dijitalleştirilmesinde destek sağlar.