TEKLİF İSTE

BİLİŞİM

Sızma Testi Hizmeti

Sızma ya da bir diğer adıyla penetrasyon testleri, farklı siber tehdit başlıklarında meydana gelebilecek tüm saldırı türlerinin önceden tespit edilmesini sağlayan testler bütünü olarak ifade edilebilir. Bu testler temel olarak saldırı simülasyonlarıdır.

Sızma testini gerçekleştirecek bilgi güvenliği uzmanlarının, konusunda tecrübeli olması, güncel teknolojik gelişmelere, her gün farklılaşan ve gelişen siber saldırı yöntemlerine hâkim olması ve doğru noktalara yoğunlaşabilmesi, test sonucunun doğru ve faydalı sonuçlar vermesi açısından çok önemlidir.

Sızma testleri sayesinde, kurumun web sitesinin devre dışı kalması, kredi kartı ile alışveriş yapan müşterilerin ödeme bilgilerinin çalınması, personele ait özel nitelikli tüm verilerin sızdırılması gibi farklı felaket senaryoları henüz yaşanmadan açıklarınızı tespit edebilir ve gerekli önlemleri alabilirsiniz.

Sızma testi süreci bir proje olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla adım adım her süreçte maksimum özenle ilerlenmeli, gizlilik anlaşmaları çerçevesinde tüm yetkilerin teslim edileceği kontroller yapılabilmelidir. Projenin sonunda ise tüm tespitler yazılı olarak kuruma teslim edilir.

Tüm pratik faydalarının yanında, sızma testleri; BDDK, ISO 27001, KVKK gibi birçok hassas süreçte, kanun ya da kurumların talep ettiği standartlara uygun denetleme ihtiyacını da karşılamaktadır.

Çalışanların sistem ve servislerdeki güvenlik zaafiyetlerini ya da bunları kullanan tehditleri bildirmesi için resmi bir raporlama prosedürü oluşturulması gerekmektedir. Sürecin sonunda oluşturulacak raporlar, sistem tarafından oluşturulacak otomatik raporlar olabilir. Bu raporların sistem yöneticisi tarafından en kısa sürede toplulaştırılarak veri sorumlusuna sunulması gerekmektedir. Ayrıca güvenlik yazılımı mesajları, erişim kontrolü kayıtları ve diğer raporlama araçlarının düzenli olarak kontrol edilmesi, bu sistemlerden gelen uyarılar üzerine harekete geçilmesi, bilişim sistemlerinin bilinen zaafiyetlere karşı korunması için düzenli olarak zaafiyet taramaları ve sızma testlerinin yapılması ile ortaya çıkan güvenlik açıklarına dair testlerin sonucuna göre değerlendirmeler yapılması gerekmektedir. Bilişim sisteminin çökmesi, kötü niyetli yazılım, servis dışı bırakma saldırısı, eksik veya hatalı veri girişi, gizlilik ve bütünlüğü bozan ihlaller, bilişim sisteminin kötüye kullanılması gibi istenmeyen olaylarda deliller toplanmalı ve güvenli bir şekilde saklanmalıdır.

Neden Rasyotek - Sızma Testi?

Daha Kusursuz Altyapı: Siber tehditlerden korumanın yanında, sızma testleri, kurumun kendi altyapısındaki hatalı yapılandırmaların da tespit edilmesini sağlamaktadır.

Regülasyonlara Uyum: ISO 27001, PCI DSS, SoX/Cobit vb. standartlarda zorunlu olarak istenen Penetrasyon Testi gereksinimi karşılanır.

KVKK Uyumlu: Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde yüksek maddi ve manevi (repütaasyon kaybı vb.) yaptırımları olan hassas verilerin güvenliği bu testler ile kontrol edilmiş olacaktır.

Rasyotek Güvencesi: Teşvik hesaplama sisteminde milyonlarca SGK’lı çalışanın verilerini güvenle koruyan kurumumuz, bu süreç sırasında ve sonrasında verilerinizin gizliliği ve güvenliği için gerekli tüm kontrolleri ve önlemleri size bildiriyor olacaktır.

Doğru Uygulama Modeli: Altyapınızın gerçek durumuna göre modellendirilen sızma testi sayesinde gereksiz maliyet ve iş yükünden sizi kurtararak, kısa zamanda daha az maliyetle sonuç almanız hedeflenir.

Sızma Testi Hizmeti