Sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Çerez Kullanım Politikasını inceleyebilirsiniz. Kabul ediyorum.
TEKLİF İSTE
Rasyotek Banner

KURUMSAL SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku & Bordro Denetim Hizmeti

KSD

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku & Bordro Denetim Hizmeti

Çalışma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi yetkililerince; çalışma hayatını ilgilendiren konulara dair işverenleri denetime tabi tutmaktadır. Yapılan bu denetimlerde işverenlerin mevzuata olan uygunlukları incelenmektedir. Rutin denetimlerin yanı sıra şikâyet üzerine de denetimlerde yapılmaktadır. Yapılan bu denetimlerde mevzuata uygun hareket etmeyen işverenler yüklü miktarlarda mali sonuçlarla karşılaşabilmektedir.

Rasyotek olarak; Klasik bordro denetimlerinden farklı olarak danışmanlığını yaptığımız konulara dair; uçtan uca denetim mantığında, bütünsel, yapıcı, verimli ve yerinde denetim hizmeti sunmaktayız. Bu doğrultuda şirketlerin iş süreçlerinin yasal yükümlülükler bağlamında analiz edilmesi, gerekli düzenlemelerin tespit edilmesi ve ilgili pratik çözüm önerileriyle birlikte raporlanması hizmetini bütünleşik olarak sunmaktayız. Yapmış olduğumuz denetim ve sonrasında alınacak aksiyonlar neticesinde, şirketleri resmi makamlarca yapılacak olası denetimlere hazır hale getirmek temel prensibimizdir.

Denetim Konuları

 1. İş Sözleşmeleri, İç Yönetmelik ve Prosedürler
 2. Özlük Dosyaları
 3. Çalışma Süreleri
 4. Fazla Mesai Süreleri
 5. Vardiya Zaman Yönetimi
 6. Yıllık İzin Kullanımı
 7. Engelli Çalıştırma Yükümlülükleri
 8. İş Kazası Bildirimleri
 9. İşyeri Uygulamaları
 10. Kimlik Bildirimi
 11. Yabancı İşçi Çalıştırma Kuralları
 12. Stajyer Çalıştırma Kuralları
 13. İşten Ayrılış Süreçleri
 14. Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplamaları
 15. İşe İade Davası Süreçleri
 16. Yasal Bildirim Yükümlülükleri

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku & Bordro Denetim Hizmeti

Bordro Özelinde;

Şirket’in mevcut bordro uygulamaları güncel mevzuatlar çerçevesinde incelenecek, maksimum verimlilik sağlayacak, işveren maliyetlerini azaltıcı, çalışan haklarını koruyan ve yasal riskleri ortadan kaldıran çözüm önerileri sunulacaktır.

Şirket bordro uygulamaları her bir çalışan bazında incelenecek ve olası çıkacak farklar Şirket’e ilgili mevzuat doğrultusunda açıklanarak raporlanacaktır.

Bordro denetim hizmetimiz için gerekli olan bilgiler;

Çalışan Ücretleri

- Sabit ücret
- Ücret tipi (Net / Brüt)
- Ödeme şekli (Gün / Saat)
- Para birimi (TL / Döviz)

Çalışma Süreleri

Personel sözleşmelerinde belirlenen ücret hak ediş şekline göre toplam çalışma süreleri ve eksik çalışılan süreler (Gün/Saat)

Fazla Mesai Süreleri

İlgili kategorilere göre ayrılan fazla mesai saatleri

Ücret Dışı Nakdi Ödemeler

Mahiyetlerine göre ayrılan, ücret dışında çalışanlara yapılacak ödemeler

Nakit Olmayan Haklar

Çalışanlara sağlanan ayni haklar
(Örneğin; İşverenin yaptırdığı özel sağlık sigortası, kıyafet alımı, ramazan kolisi vs.)

Özel Kesintiler

Çalışanların net ödemelerinden kesilecek tutarlar
(Örneğin; Avans, personel borcu, haciz kesintisi vs.)

Diğer

Bordroya dahil edilmesi gereken diğer hususlar