TEKLİF İSTE
Rasyotek Banner

Outsource Bordro Hizmeti şirketlerin bordrolama işlemlerini kendi bünyesinde değil, konu hakkında uzman bir firmaya devretmeleridir. Bu sayede firmalar kendi işlerine daha fazla konsantre olabilir, aynı zamanda paradan ve zamandan tasarruf edebilirler.

Outsource Nedir?


Outsorce kelimesinin anlamını, bir şirketin bir işi profesyonelce yapmasıgerektiği fakat yapamadığı ve dolayısıyla o işte profesyonel olan başka bir şirketten hizmet satınalması olarak tanımlayabiliriz.Bordro Nedir?


Bordro en basit tanımıyla işverenin iş karşılığında işçiye yaptığı ödemeyi, tüm vergi ve kesintileriyle birlikte gösteren ve işçi çalıştığı sürece sürekli periyodlarla düzenlenen belgedir. Outsource Bordro Hizmeti de tam olarak şirketlerin bordrolama işlemlerini kendi bünyesinde değil, konu hakkında uzman bir firmaya devretmeleridir. Günümüzde rekabet küresel anlamda bu kadar artmışken firmalar hayatta kalabilmek için kendi ana iş kollarında profesyonel ve hızlı olmak zorundadırlar. Bu nedenle firmalar Outsource Bordro Hizmeti ile kendi işlerine daha fazla konsantre olabilir, aynı zamanda paradan ve zamandan tasarruf edebilirler.Eş Zamanlı Bordro Hizmeti için TıklayınÜcret Bordrosunda Bulunması Gerekenler


4857 sayılı iş kanununa göre ücret bordrosunda bulunması gerekenler;

• İşçinin adı ve soyadı,

• Ödemenin yapıldığı gün ve ilişkili olduğu dönem,

• Mesai, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl alınan ücrete yapılan her türlü eklemeler ve tutarları,

• Vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintiler,

• İşverenin imzası


Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Göre Ücret Bordrosunda Bulunması Gerekenler


4857 sayılı iş kanununa ek olarak 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunua göre de bordrolarda bulunması gereken bazı hususlar vardır;

• İşyeri sicil numarası,

• Bordronun ilişkin olduğu ay,

• Sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası,

• Sigortalının adı ve soyadı,

• Ücret ödenen gün sayısı,

• İşçinin ücreti,

• İşçiye ödenen ücret tutarı,

• Ücreti adlığına dair işçininimzası.


Vergi Usul Kanunu’na Göre Ücret Bordrosunda Bulunması Gerekenler


Ücret bordrosu, vergi kanunları bakımından işçilik giderlerini ispata yarayan bir belgedir. Vergi usul kanununa göre ücret bordrosunda işçinin imzasının yanında işveren veya müdürünün imzası ve bordroyu düzenleyen çalışanın imzasının da yer alması gerekmektedir. Bununla birlikte ilgili kanuna göre;

• Hizmet erbabının adı,soyadı, ücretin alındığına dair imzası veya mührü,

• Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası,

• Birim ücreti (aylık,haftalık, günlük, saatlik ya da parça başı ücreti),

• Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre,

• Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı,

bilgilerinin bulunması gerekmektedir.


Ücret Bordrosu Hesabında Dikkate Alınması Gerekenler


Ücret bordrosu hesabında dikkate alınması gerekenler;

• Asgari ücret

• Sosyal güvenlik prim tabanı ve tavanıtutarları

• Yemek parası tutarı

• Yol parası tutarı

• Aile zammı tutarı

• Çocuk zammı tutarı

• Özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı

• Asgari geçim indirimi

• Gelir vergisi tutarı

• Sakatlık indirimi tutarı

• Damga vergisi

• Kıdem tazminatı tavanı

• Puantaj

• Brüt Ücret

• SGK Matrahı

•SGK işçi ve işveren primi ve oranları

• SGK tehlike sınıfları

• Gelir vergisi mathahı

• Net ücret

• Avans

• Fazla mesai

• Resmi tatil çalışmaları

• Yıllık izin

• Sendika aidatları