TEKLİF İSTE
Kişisel Verileri Koruma Kanunu

KVKK Danışmanlık Hizmeti

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Denetim

07 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel veri işleyen ve veri sorumlusu sıfatını taşıyan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu hukuku tüzel kişilerine birçok yükümlülük getirmektedir. Rasyotek, KVKK ile getirilen yükümlülüklerin eksiksiz ve hukuka uygun şekilde yerine getirilmesini hedefler. Bu amaçla alanında uzman avukatlar ve siber güvenlik ekipleri ile “KVKK Danışmanlık Hizmeti”ni sunmaktadır. Rasyotek, bu hizmeti kapsamında idari ve teknik danışmanlık ile KVKK uyum çalışmaları yürütmektedir.

KVKK ile başlatılan Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi (VERBİS) veri sorumlularının veri işleme faaliyetlerine alenilik kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu sebeple ilgili yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan veri sorumlulularının VERBİS’e kayıt olmaları zorunludur. VERBİS’e kayıt işlemi ile ilgili son kayıt tarihleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 2.000.000 TL’ye varan idari para cezaları ile karşılaşmamak için kayıtların son tarihten önce tamamlanması gerekmektedir.

KVKK Danışmanlık Hizmeti Çözümleri

İdari Tedbirler Kapsamında Sağlanan Hizmetler

 1. Kanun kapsamında hazırlanması gereken politika, veri envanteri gibi dokümanları şirketin süreçlerine uygun şekilde hazırlamak üzere gerekli çalışmaların yapılması
 2. Kişisel Verilerin Korunması Politikasının incelenerek gerekli revizyonlarının yapılması
 3. Kişisel Veri İşleme Envanterinin oluşturulması,
 4. Aydınlatma Metninin oluşturulması
 5. Başvuru formunun oluşturulması
 6. Şirketin personel sözleşmelerinin incelenerek KVKK’ya uygun hale getirilmesi
 7. Tedarik Sözleşmelerinin incelenerek KVKK’ya uygun hale getirilmesi
 8. Gizlilik Sözleşmelerinin incelenerek KVKK’ya uygun hale getirilmesi
 9. Şirket personeline, KVKK kapsamında günlük işleyişte uyması gereken prosedürlerin anlatılması
 10. Şirketin VERBİS’e kayıt aşamasına hazır hale getirilmesi
Kvkk Danışmanlık Hizmeti Çözümleri
Kvkk Teknik Tedbirler

Teknik Tedbirler Kapsamında Sağlanan Hizmetler

Rasyotek’in siber güvenlik ekipleri tarafından teknik tedbirler kapsamında aşağıdaki başlıklarda denetim hizmeti verilmektedir.

 1. Web Uygulamaları
 2. Sunucu ve Sunucu İşletim Sistemleri
 3. Network Sistemleri
 4. Domain Sistemleri
 5. DNS Servisleri
 6. E-Posta Sistemleri
 7. Veri Tabanı Sistemleri
 8. İletişim Altyapısı
 9. Firewall Rule (Kural)
Dijital KVKK

Rasyotek, Süper Portal sistemi üzerinde birçok kurumun ihtiyacını karşılayacak çözümleri buluşturmaktadır. Başvuru formlarının, dokümanların ve duyuruların takibi gibi birçok iş sürecini pratik çözümler ile buluşturan “Dijital KVKK Modülü” talep ve ihtiyaçlara göre gelişmeye ve farklı çözümler sunmaya devam etmektedir.

Dijital KVKK Modülü”nün Sunduğu Avantajlar

 • Aydınlatma Metinleri

  KVKK ile ilgili güncel duyuru, içerik ve dokümanlara tek noktadan erişilebilmektedir.

 • Web Sitesi

  Gelen her formu 30 gün içerisinde yanıtlaması gereken kurumlar için “Başvuru Formu Takip Modülü” ile süreç takibi, evrakların dijital arşivlerine ve pratik takip sistemine erişim kolaylıkla gerçekleştirilir.

 • Envanterin İncelenmesi

  Çalışanlara yönelik verilmesi gereken KVKK Farkındalık Eğitimleri, Rasyotek Akademi platformu üzerinden uygun ücretlerle kayıtlı eğitimler olarak gerçekleştirilir.

 • Organizasyon Şeması

  Dijital KVKK Modülü içerisinde, idari ve teknik anlamdaki tüm sorular için “KVKK Danışman Talep Formu” yer almaktadır.

 • Faaliyet Başlıkları

  Canlı Destek Hattı ile sorularınıza hızlıca yanıt bulabilirsiniz.

Dijital KVKK Çözümleri
KVKK Danışmanlık Hizmeti İçin
Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

Biz Sizi Arayalım

KVKK Eğitim Hizmeti

KVKK Eğitimi

KVKK ile amaçlanan veri güvenliği ve gizliliğinin sağlanabilmesi adına veri sorumlusu tarafından istihdam edilen her personelin KVKK ve bilgi güvenliği alanlarında farkındalığın oluşturulması ve gerekli eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirtilen idari ve teknik tedbirler kapsamında personellere yönelik KVKK Farkındalık Eğitimi oldukça önemli bir tedbir olarak nitelendirilmektedir. Bu sebeple; Türkiye içerisinde faaliyet gösteren kurumlar çalışanlarına, KVKK mevzuatı ile ilgili eğitim aldırmak zorundadır.

Rasyotek; KVKK konusunda uzman avukatlar ve siber güvenlik ekibi ile Türkiye’nin her bölgesinde, farklı profildeki sektör ve katılımcılara yönelik bilgilendirici eğitimler ve paneller düzenlemektedir. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında süreçle ilgili güncel bilgileri ve uygulamaları kurum çalışanlarına verilen eğitimler aracılığıyla paylaşmaktadır. Rasyotek, firmaların taleplerini de göz önüne alarak eğitim içeriği oluşturabilmektedir.

“Rasyotek Akademi” altyapısındaki ile kurum çalışanlarına yönelik “KVKK Farkındalık Eğitimi” ile firmalar süreci çok kolay bir şekilde ve dijital olarak yönetip yürütebilmektedir.

KVKK İdari ve Teknik Tedbirler Eğitimi

Rasyotek; KVKK konusunda uzman avukatlar ve siber güvenlik ekibi ile Türkiye’nin her bölgesinde, farklı profildeki sektör ve katılımcılara yönelik bilgilendirici eğitimler ve paneller düzenlemektedir. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında süreçle ilgili güncel bilgileri ve uygulamaları kurum çalışanlarına verilen eğitimler aracılığıyla paylaşmaktadır.

KVKK İdari Tedbirler Eğitim İçeriği

 1. 6698 sayılı KVKK Kapsamında Yer Alan Kavramlar
  (Kişisel Veri – Özel Nitelikli Kişisel Veri – Veri Sorumlusu – Veri İşleyen – Açık Rıza – İlgili Kişi vs.)
 2. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyenin Sorumlulukları
 3. Verilerin İşlenme Süreçleri- Alınması Gereken Önlemler (Rıza Alınması ve Rıza Gerektirmeyen Haller)
 4. Açık Rıza – Rıza Alırken Dikkat Edilecek Hususlar- İstisna Halleri)
 5. Verilerin Silinmesi- Yok Edilmesi- Anonim Hale Getirilmesi
 6. Verilerin Yurt İçi ve Yurt Dışına Aktarılması
 7. VERBİS (Veri Sorumluları Sicili) Kayıt Süreci
 8. Yükümlülüklere KVKK ve Türk Ceza Kanunu Kapsamında Uyulmayan Hallerde
KVKK İdari Tedbirler Eğitim İçeriği
 KVKK Teknik Tedbirler Eğitim İçeriği

KVKK Teknik Tedbirler Eğitim İçeriği

 1. KVKK için Ağ Güvenliğine İlişkin Tedbirler
 2. KVKK Giriş Kapısı, Siber Güvenlik
 3. KVKK ve Regülasyonlar için Doğru Teknoloji Yatırımı
 4. Kişisel Veri Güvenliği Stratejisinin Belirlenmesi
 5. Database Güvenliği ve Şifreleme Metotları
 6. Hesap, Şifre ve Erişim Denetimi
 7. Veri Koruma ve Veri Kaçaklarını Engelleme
 8. Zafiyet Denetimi ve Güvenlik Seviyesinin Takibi

KVKK Denetim Hizmeti

KVKK uyumluluk süreci, idari ve teknik anlamda Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından zorunlu tutulan tüm tedbirlerin tamamlanması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla yalnızca bir aydınlatma metni hazırlamak, antivirüs programı satın almak ya da VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kaydını gerçekleştirmek veri sorumlularının; KVKK yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirmelerini sağlamaz.

Kurumların KVKK’ ya hazırlığı ve sistemlerinin güvenliğinin düzenli olarak denetlemesi rutin bir ihtiyaç hâline gelmiştir. Rasyotek uzman kadrosu ile kapsamlı ve aynı zamanda ihtiyaca göre şekillendirilebilecek denetim hizmetleri sunmaktadır.

VERBİS’ e kayıt olmak KVKK uyumluluğu için yeterli değildir.

KVKK Denetim Hizmeti
 • KVKK ile ilgili güncel duyurular

  Uzman Kadro: KVKK konusunda deneyimleriyle uzmanlaşmış ‘‘Avukatlar’’ ve “Siber Güvenlik Uzmanları” ile hizmet sunmaktayız.

 • Envanter oluşturma aracı

  Bütünleşik Çözüm: İdari ve Teknik alanlarda tek bir noktadan hizmet alabilirsiniz.

 • Envanter oluşturma aracı

  Kapsamlı Denetim Programı: Uçtan uca tüm başlıkların incelendiği detaylı çalışma programı ile hareket edilmektedir.

 • Envanter oluşturma aracı

  Kuruma Yönelik İncelemeler ve Programlar: Denetim hizmetinin kapsamı ve süreci firmanızın taleplerine göre şekillendirilmektedir. İhtiyaca göre daha kısa sürede daha az detay içeren bir çalışma uygulanabilmektedir.

 • Envanter oluşturma aracı

  Kurumunuza Uygun Denetleme Planları: Denetim uygulanacak firmanın iç yapısına ve faaliyet alanlarına uygun olarak denetim başlıkları ve süreci özelleştirilebilmektedir.

 • Envanter oluşturma aracı

  Nokta Atışı Denetim Raporu: Denetim sonuç raporu, firmanızın KVKK ile ilgili eksiklerini ve geliştirmeye açık olan noktalarını tüm yönleriyle size sunacaktır.

 • Envanter oluşturma aracı

  Şeffaf Denetim Süreci: Tüm aşamalarda ekibimiz sizi bilgilendirecek ve yönlendirecektir.

 • Envanter oluşturma aracı

  İç Denetime Yönelik Yönlendirmeler: Yapacağımız dış denetim sonrası firmanızın kendi bünyesinde bulunan “İç Denetim” ekiplerinin KVKK için uygulayacağı metotlar kendiliğinden oluşacaktır.

 • Envanter oluşturma aracı

  Eşsiz Sektör ve Müşteri Tecrübesi: Ekibimiz Türkiye’nin farklı bölgelerinde birbirinden bağımsız müşteri kitleleri ile denetim, danışmanlık, eğitim hizmetlerini yürütmektedir. KVKK özelinde bu çeşitlilik nadir bulunan ve farklı bakış açıları getiren bir donanım sağlamaktadır.

İDARİ TEDBİR DENETİM TABLOSU

kvkk_icon1

Aydınlatma Metinleri, Açık Rıza Metinleri, Politikaların Oluşturulması

kvkk_icon2

Web Sitesinin Güncellemeleri ve İncelemeleri

kvkk_icon3

Envanter İncelemeleri

kvkk_icon4

Organizasyon Şeması ve Şirket İçi Faaliyet İncelemesi

kvkk_icon5

Faaliyet Başlıklarında Denetimler

kvkk_icon6

VERBİS Kaydı İncelemesi

kvkk_icon7

Sözleşmelerin (İş Sözleşmeleri - Tedarik Sözleşmeleri - Müşteri Sözleşmeleri) KVKK Uygunluğunun Denetimi

kvkk_icon8

İş Başvuru Formlarının Denetimi

kvkk_icon9

İnsan Kaynakları Tarafından Kullanılan Belgelerin Denetimi

TEKNİK TEDBİR DENETİM TABLOSU

kvkk_icon10

Yetkilendirme Matrisi ve Yetki Kontrolü Süreçlerinin Denetlenmesi

kvkk_icon11

Kullanıcı Hesap Yönetimi Denetlenmesi

kvkk_icon12

Erişim Loglarının ve Loglama Sisteminin Denetlenmesi

kvkk_icon13

Ağ Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirlerin Denetlenmesi

kvkk_icon14

Uygulama Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirlerin Denetlenmesi

kvkk_icon15

Şifreleme Metodolojisinin Denetlenmesi

kvkk_icon16

Saldırı Tespit ve Önleme Sistemlerinin Denetlenmesi

kvkk_icon17

Silme, Yok Etme, Anonim Hale Getirme Süreçlerinin Denetlenmesi

kvkk_icon18

Veri Maskeleme Metotlarının Denetlenmesi

kvkk_icon19

Yedekleme ve Veri Kaybı Önleme Çözümlerinin Denetlenmesi

kvkk_icon20

Güvenlik Duvarları (Firewall) Denetlenmesi

kvkk_icon21

Güvenlik Antivirüs Yazılımlarının Denetlenmesi

 • kvkk zorunlu egitim

  Zorunlu
  KVKK Eğitimi

 • Denetim

  Denetim

 • Danışmanlık

  Danışmanlık

Teknolojinin ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızla geliştiği günümüzde, sistemlerdeki verilerin güvenliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar da önemli bir noktaya ulaşmıştır.

Dijital iş süreçlerinin yaygınlaşması ve farklı dijital platformların oluşması zamanla bu altyapıyı oluşturan, yöneten tüm gerçek ve tüzel kişilerin yükümlü olacakları hukuki düzenlemeleri de beraberinde getirmektedir.

Veri işleme faaliyeti gerçekleştiren veri sorumluluklarının her aşamada uyması gereken kurallar ve oluşturması gereken güvenli dijital sistemler yasal düzenlemeler ile standart bir sürece dönüşmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kurumların kişisel veriyi işlerken uygulayacağı kuralları ve bu verileri korumak için alacağı tedbirleri düzenlemektedir.

Kvkk Teknoloji Dijital Dönüşüm