TEKLİF İSTE
Rasyotek Banner

KURUMSAL SGK DANIŞMANLIĞI

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Hizmetleri

KSD

Rasyotek uzman ekibi ile iş ve sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişiklikleri takip etmektedir. Bu değişikliklerin doğru anlaşılması ve yorumlanması için şirketlere danışmanlık vermektedir. Şirketleri bu hızlı değişime ve olası resmi denetimlere hazırlamak için hızlı ve net çözüm önerileri sunmaktadır. Şirket çalışanlarının iş ve sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında yetkinliklerini geliştirmek amacıyla, şirketlere özel eğitim ve seminerler düzenlemektedir.

Rasyotek Kurumsal SGK Danışmanlığı
Katkıları Nelerdir?

 • Sadece bilgi paylaşmaz, bilgiyi yorumlar ve değerlendirir.
 • Mevzuata uygun bir şekilde rehberlik eder.
 • Uygulamaları üçüncü göz olarak gözlemler.
 • Çalışan, işveren ve devlet ilişkisine değer katar.
Rasyotek Kurumsal SGK Danışmanlığı

Kurumsal iş ve sosyal güvenlik mevzuatı danışmanlığı kapsamında Rasyotek tarafından sunulan hizmetler şu şekilde sıralanabilir:

 •  Denetim
 • Saha Ziyareti ve Yazılı/Sözlü Görüş Verme
 • Güncel Mevzuat/Sirküler Paylaşımı
 • Eğitim
 • KVKK Uyumlu Özlük Dosyası Yönetimi
 • Yabancı Çalışma ve Oturma İzni İşlemleri

Kurumsal SGK Danışmanlığı hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz

Biz Sizi Arayalım

Denetim Hizmeti

Denetim Hizmeti

Rasyotek; klasik bordro denetimlerinden farklı olarak şirketlerin iş süreçlerinin yasal yükümlülükler bağlamında analiz edilmesi, gerekli düzenlemelerin tespit edilmesi ve ilgili pratik çözüm önerileriyle birlikte raporlanması hizmetini bütünleşik olarak sunmaktadır. Şirketleri resmi makamlarca yapılacak olası denetimlere hazır hâle getirmek, temel prensiptir.

Şirketin mevcut bordro uygulamaları, güncel mevzuatlar çerçevesinde incelenir; maksimum verimlilik sağlayacak, işveren maliyetlerini azaltıcı, çalışanın ve işverenin haklarını koruyan ve yasal riskleri ortadan kaldıran çözüm önerileri sunulur. Şirket bordro uygulamaları her bir çalışan bazında incelenerek olası farklar şirkete ilgili mevzuat doğrultusunda açıklanarak raporlanır.


Saha Ziyareti ve Yazılı/Sözlü Görüş Verme Hizmeti

Rasyotek; iş ve sosyal güvenlik mevzuatı, sosyal güvenlik uygulamaları, bordro uygulamaları ve bordroyu etkileyen vergi konularına dair çok geniş bir alanda destekleyici danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Şirketlerden gelen taleplere istinaden, ilgili yasal dayanaklar baz alınarak hızlı ve net çözümler üretilir. İş ve sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında görüş verilen başlıca konular şu şekildedir:

 • Bordro uygulamaları ve iş yeri uygulamaları
 • Kesinleşen işe iade sonrası hesaplamalar
 • İkale sözleşmesine konu olacak ödemeler ve hesaplamalar
 • Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmada usul ve esaslar
 • Çalışanların yıllık izin ve diğer kanuni izin hakları
 • Engelli personel çalıştırma yükümlülüğü ve engelli personel sayısının hesabı
 • Kanundan doğan tazminat uygulamaları ve hesaplamaları
 • Kadın çalışanların yasal hakları ve uygulamaları
 • İş sözleşmesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Kısa çalışma uygulaması
 • SGK teşvikleri
 • SGK idari para cezaları
Saha Hizmeti

Güncel Mevzuat ve Sirküler Paylaşımı

Mevzuatta halihazırda yer alan yasal süreçler, değişiklikler ve yeni getirilen yükümlülüklere ilişkin yapılan düzenlemeler kapsamında, şirketleri bilgilendirmek ve yürütmekte oldukları süreçleri gözden geçirmeleri amacıyla şirketlere, belirli aralıklarla sirküler hizmeti sunulur. Rasyotek için müşterilerinin bu düzenlemelerden haberdar olması ve ilgili tüm iş süreçlerini bu bağlamda düzenli olarak güncellemesi büyük önem taşımaktadır.

Eğitim Hizmeti

Rasyotek, danışmanlığını yaptığı konulara ilişkin eğitim hizmetini alanında uzman eğitmenleri ile sunmaktadır. İşletmelerin sürece hâkim olmalarını sağlamak, Rasyotek’in temel vizyonudur. Eğitim konularının ana başlıkları şu şekildedir:

 • Kurumsal Bordro Uygulamaları Eğitimi
 • İnsan Kaynakları Açısından İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları
 • SGK Teşvikleri
 • SGK İdari Para Cezaları
 • İŞKUR Mevzuatı Uygulamaları
Eğitim Hizmeti
KVKK Uyumlu Özlük Dosyası Yönetimi

KVKK Uyumlu Özlük Dosyası Yönetimi

Ülkemizde ve dünyada gün geçtikçe önemi artan KVKK uygulamalarına uyum, her kurum ve kuruluş için zorunlu hâle gelmiştir. Bu kapsamda İnsan Kaynakları Departmanları, bütün süreçlerini yeniden gözden geçirmek ve düzenlemek durumunda kalmıştır.

“KVKK Uyumlu Özlük Dosyası Yönetimi”nin ana amacı; kurum ve kuruluşların geçmişten günümüze kadar personel özlük dosyalarının KVKK uyumlu olarak sınıflandırılması, eksikliklerinin giderilmesi ve kayıt altında tutulmaması gereken bilgilerin ayrıştırılarak imha planının hazırlanmasıdır.

Yabancı Çalışma ve Oturma İzni İşlemleri

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na göre, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin alması gerekir. Çalışma izin başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla ilk başvuruda en çok bir yıl geçerli çalışma izni verilir.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yabancı uyruklu personel çalıştırılacak firmalardan istenen belgelerin hazırlığı ve iş takibi ile bakanlığa başvuru; büyük bir titizlikle yürütülmelidir. Rasyotek, alanında uzman ekibiyle firmalara bu konuda danışmanlık vererek süreci profesyonel bir şekilde yönetmektedir.

Yabancı Çalışma ve Oturma İzni İşlemleri