TEKLİF İSTE
Rasyotek Banner

EĞİTİM

Kişisel Gelişim

Rasyotek Eğitim Görsel

Kişisel gelişim eğitimleri, personelin analitik ve rasyonel düşünme ile daha etkin karar alma becerisi kazanmasını ve hem sosyal yaşamda hem de çalıştığı kurumda daha verimli ve etkili olmasını sağlar.

Rasyotek, geniş network ağı ile alanında uzman kişiler ile Kişisel Gelişim Eğitimlerini düzenlemektedir.

Kurumsal Eğitim İçeriklerimiz

 1. Eğiticilerin Eğitimi
 2. Bilgi Teknolojileri Eğitimi
 3. Performans Değerleme Eğitimi
 4. İş Analizi Eğitimi
 5. Süreç Yönetimi Eğitimi
 6. Zaman Yönetimi Eğitimi
 7. Problem Çözme Teknikleri
 8. Çözüm Odaklı Davranış Geliştirme
 9. Öfke ve Stres Kontrolü Eğitimi
 10. İkna Eğitimleri
 11. Liderlik Eğitimleri ve İçsel Liderlik Eğitimleri
 12. Takım Çalışması ve Liderlik Eğitimleri
 13. Kriz Yönetimi Eğitimi
 14. Kurumsal İmaj Eğitimi
 15. Kurum Aidiyeti Eğitimi
 16. İletişim Becerileri Eğitimi
 17. Özgüven ve Karizma Eğitimi
 18. Zihinsel İmaj Eğitimleri
 19. Müşteri Memnuniyeti Eğitimi
 20. İletişim Teknikleri Eğitimleri
 21. İçsel ve Dışsal İletişim
 22. Nefes Teknikleri Eğitimi
 23. Beden Dili ve Diksiyon Eğitimi
 24. Motivasyon Teknikleri Eğitimleri
 25. Güç Duruşu Eğitimi
 26. İşletmelerde Sürekli İyileştirme Eğitimi
 27. Müşteri Şikayetleri Yönetimi Eğitimi
 28. İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
 29. Etkili Sunum Teknikleri
 30. Verimlilik Arttırma ve Maliyet Düşürme Eğitimleri
 31. Duygusal Zeka Eğitimleri
 32. Ruhsal Zeka Eğitimleri
 33. İnsan Tanıma Sanatı
 34. Mutlu Yaşam Becerisi
 35. Psikolojik Sağlamlık ve Esneklik

Yöneticilik Eğitimlerimiz

 1. Genel Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
 2. Çatışma Yönetimi Eğitimi
 3. Görev Verme ve Delegasyon Eğitimi
 4. Değişim Yönetimi Eğitimi
 5. Müzakere İletişimi Eğitimi
 6. Satın Almada Görüşme Teknikleri Eğitimi

Satın Alma Eğitimlerimiz

 1. İleri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi
 2. Uygulamalı Sözleşme Hazırlama, Tasarım, Yazım ve Sözleşme Eğitimi
 3. Stratejik Satın Alma Yönetimi Eğitimi
 4. Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimlerimiz

 1. Bütçe Eğitimi – Bütçe Hazırlama ve Bütçe Kontrol Yönetimi Eğitimi
 2. Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Eğitimi
 3. Mali Tablolar Analiz Eğitimi ve Finansal Analiz
 4. Maliyet Analiz Eğitimi

Depo ve Stok Yönetimi Eğitimlerimiz

 1. Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi
 2. Bütçe Hazırlama ve Bütçe Kontrol Yönetimi Eğitimi
 3. İleri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satış Eğitimlerimiz

 1. 360 Derece Müşteri Eğitimi
 2. İhtiyaç Analizi Eğitimleri
 3. Satış Eğitimi
 4. Satış Yönetimi ve Satış Kapatma Eğitimi
 5. Telefonda İletişim ve Satış
 6. Bilgisayarlı Satış Eğitimleri
 7. Temel Satış Başarıları
 8. Saha Analizleri
 9. Satış Yetkinliği Ölçümleme
 10. Saha Satış Eğitimler
 11. Satış Yöneticiliği Eğitimleri
 12. Hedeflerle Satış Eğitimleri
 13. Satış Ekiplerine Koçluk

Pazarlama Eğitimlerimiz

 1. Stratejik Pazarlama
 2. Stratejik Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri
 3. Pazar Araştırma ve Pazar Planı Oluşturma Teknikleri Eğitimi
 4. Pazarlama Teknikleri Eğitimi (Gerilla, Tuzak, Duyusal, Duygusal, Retro Pazarlama …)
 5. Duyularla Pazarlama Eğitimi
 6. Strateji Haritaları Eğitimi
 7. Stratejik Planlama
 8. Üretim Pazarlama
 9. Geliştirmede Riskler ve Analizler
 10. Nöro Pazarlama Teknikleri

Ürün Eğitimlerimiz

 1. Ürün Tasarımı ve Geliştirme Amaçlı Maliyet Düşürme ve Verimlilik Artırma
 2. Ürün Maliyetlendirme ve Yatırım Fizibilite Adımları
 3. Girişimcilik, İş Fikri Geliştirme ve Yaratıcılık Teknikleri
 4. Üretim / Yönetim Planı ve Uygulamaları
 5. Finansal Plan ve İş Planı Nedir? +Uygulama
 6. Ürün – Hizmet – Firma Marka Değeri Yaratma ve Yönetimi
 7. Japon Mucizesi, Yalın Üretim ve Yönetim Teknikleri

Un Tip Onay Eğitimlerimiz

 1. Tehlikeli Madde Ambalajlarının Doğru Seçimi Eğitimi
 2. UN Tip Onayı İçin Fabrika Üretim Kontrol Sistemi Dökümantasyonu Eğitimi
 3. UN Tip Onayı İçin Fabrika Üretim Kontrol Sistemi Genel Eğitimi
 4. Yenilenmiş Ambalaj UN Tip Onayı ve Üretim Kontrol Eğitimi
 5. Bulaşıcı Madde İçeren Ambalajlar İçin UN Tip Onay Testleri Eğitimi
 6. IBC’ler İçin UN Tip Onay Testleri Eğitimi
 7. Oluklu Mukavva Ambalajlar UN Tip Onay Testleri Eğitimi
 8. Metal Ambalajlar UN Tip Onay Testleri Eğitimi
 9. Ambalajlar için UN Tip Onay Testleri Eğitimi

Standart Eğitimlerimiz

 1. AS 9100
 2. ISO 9001
 3. ISO 14001
 4. OHSAS 18001
 5. ISO 22000
 6. ISO 10002
 7. ISO 13485
 8. ISO 16949
 9. ISO 17025
 10. ISO 27001

ISG Eğitimlerimiz

 1. Patlamadan Korunma Dökümanı Eğitimi
 2. Kaza Araştırması ve Kök Neden Analizi Eğitimi
 3. Risk Analizi Eğitimi
 4. Binaların Yangından Korunması Eğitimi
 5. Is Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 6. Ergonomi Eğitimi
 7. OHSAS 18001 Eğitimleri
 8. İş Yerlerinde Gürültüye ve Titreşime Karşı Alınacak ISG Tedbirleri Eğitimi
 9. Yüksek Alanlarda ve Kapalı Alanlarda Çalışanlar İçin Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri Eğitimi
 10. Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimi
 11. Tehlikeli ve Kimyasal Maddelerin Depolanmasında Teknik Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri Eğitimi
 12. Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimi
 13. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Eğitimi
 14. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Analizleri Eğitimi
 15. İş Yerinde Oluşabilecek Kazalar ve Alınacak Önlemler Eğitimi
 16. İş Yerinde Acil Önlemler Eğitimi
 17. Yangın Yönetmeliği Eğitimi

Otomotiv Eğitimlerimiz

 1. ISO 16949 Eğitimleri
 2. APQP (İleri Ürün Kalite Planlaması) Eğitimi
 3. SPC (İstatistiksel Proses Kontrolü) Eğitimi
 4. MSA ( Ölçüm Sistemleri Analizi) Eğitimi
 5. PPAP ( Üretim Parçası Onay Prosesi) Eğitimi
 6. FMEA (Hata Türü ve Etkileri Analizi) Eğitimi
 7. Ölçüm Belirsizliği

Medikal Eğitimlerimiz

 1. ISO 13485 Tıbbi Cihaz Kalite Yönetim Sistemi
 2. MDD 93/42/ECC Eğitimi
 3. Validasyon Temel Eğitimi
 4. Tıbbi Cihaz Teknik Dosya Hazırlama Eğitimi
 5. ISO 14971 Risk Yönetim Sistemi Eğitimi
 6. Klinik Veri Değerlendirme Eğitimi
 7. ISO 10993 Biyouyumluluk Standartları Eğitimi
 8. En 989, EN 1041 Tıbbi Cihaz Etiket ve Müşteriye Sağlanan Bilgi Eğitimi
 9. Müşteri Şikayeti Olay Analizi Sitemi Eğitimi
 10. Risk Değerlendirme ve Kaza Araştırma Eğitimi
 11. Atık Yönetimi Eğitimi

Çevre Eğitimlerimiz

 1. Çevresel Etki Değerlendirme Eğitimi
 2. Tehlikeli ve Özel Atıkların Yönetim Eğitimi
 3. Kimyasalların Yönetimi Eğitimi
 4. Karbon Ticareti Eğitimi
 5. Çevre Mevzuat Eğitimi
 6. Çevre Görevlisi Eğitimi
 7. Ambalaj Atıkları Yönetimi Eğitimi
 8. Su Kirliliği Yönetim Eğitimi
 9. Artırma Çamurlar Yönetim Eğitimi
 10. Atıksu Arıtmanın Esasları Eğitimi
 11. Toprak Kirliliği Yönetim Eğitimi
 12. Katık Atık Yönetim Eğitimi

ADR Eğitimlerimiz

 1. ADR Temel Eğitimi
 2. ADR Gelişmiş Eğitim
 3. Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi
 4. Patlamadan Korunma Dokümanı Eğitimi

Enerji Eğitimlerimiz

 1. Enerji Performans Yönetmeliği Eğitimi
 2. TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları
 3. ISO 14064 - 1 Standardına Genel Bakış Eğitimi
 4. ISO 14064 Standardı Genel Bilgi
 5. ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Eğitimi

Dış Ticaret Eğitimlerimiz

 1. Etkin Depo ve Stok Yönetimi
 2. Mevzuat Değişimi Eğitimi
 3. İşgücü Piyasası Hizmetleri Eğitimi
 4. SPSS Eğitimi
 5. Taşeron İlişkileri Yönetimi Eğitimi
 6. İthalat ve İhracat Uygulamaları
 7. Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
 8. İhracatta Müşteri Bulma Teknikleri

Gıda Eğitimlerimiz

 1. GMP Eğitimi
 2. GLP Eğitimi
 3. BRC Eğitimi
 4. IFS Eğitimi
 5. PAS 220 Eğitimi
 6. Globalgap Eğitimi
 7. Helal Gıda Eğitimi
 8. Hijyen ve Sanitasyon Eğitimleri
 9. HACCP Eğitimi
 10. HACCP Dokümantasyonu Eğitimi
 11. Gıda Mevzuatı Eğitimi
 12. Alerjen Risk Yönetimi Eğitimi

Maliyeti Düşürme ve Verimlilik Arttırma Eğitimlerimiz

Maliyetleri düşürmenin en etkili yolu verimliliği artırmaktır. Verimlilik artışı iş bölümü ve uzmanlaşma, performans değerleme, enformasyon süreçleri ve ödül mekanizması gibi alanlarla da mümkün olabilmektedir. Bu eğitimde Üretim yönetiminde; işçi, makine, enerji, hammadde ve malzeme girdilerinin ayrıştırılmış maliyetleri ve verimlerinin hesaplama yöntemlerinin tanıtılması ve bu sayede büyüteç altına alınacak ve iyileştirilecek süreçlerin ve girdilerin saptanması anlatılacaktır. Yüksek verim alma yöntemlerinin katılanlara kazandırılması amaçlanmıştır.

Eğitim İçeriği:

Yüksek Verim İçin Planlama Teknikleri

 1. Gant Şemaları,
 2. Rota, Yükleme
 3. CPM Uygulamaları
 4. İtme ve Çekme Sistemi,
 5. MRP-JIT
 6. Üretim Raporları

Süreç Yönetimi ve Problem Çözme Teknikleri

 1. Katma Değerli ve Katma Değersiz Süreçler
 2. Problemin tanımı ve Sebep Sonuç Analizleri
 3. Balık Kılçığı Diyagramı

Verimlilik Analizleri

 1. İşçi Verimliliği, Makine Verimi, Enerji Verimi
 2. Tek Cinse İndirgeme/ Ortak Ölçü/Eşdeğer Ürün
 3. Kısmi Verimlilik, Toplam Faktör Verimliliği

Zamanın Verimli Yönetimi

 1. Kişisel Zaman Yönetimi
 2. Öncelikleri Bilmek ve Sıraya Koymak,
 3. Çalışma Ortamının Düzenlenmesi (5S)
 4. Zamanı Verimli Kullanmanın Yolları

Maliyet Analizleri

 1. Maliyet Kavramları ve Maliyeti Oluşturan Faktörler
 2. Maliyet İçindeki Giderlerin Ayrıntılı Hesaplama Yöntemi
 3. Direkt - Endirekt İşçilik, Enerji, Genel Giderlerin Dağıtımı
 4. Başa baş Noktası Analizleri

Verimliliği Arttırma - Maliyet Düşürme Teknikleri

 1. Tasarım Yoluyla Maliyet düşürme
 2. Davranışsal Yöntemlerle verim arttırma
 3. Yönetimde İnsan İlişkileri ve Yüksek Verim,
 4. Çalışanları Motive Etmek İçin Stratejiler
 5. Üretken Ortam Yaratmak,
 6. Otoriteyi Dayatmak Yerine Teşvik
 7. Stres Yönetimi