TEKLİF İSTE
Rasyotek Banner

Belirli şartları taşıyan işsizleri istihdam eden işverenlere değişen sürelerle ve tutarlarla prim, vergi veya ücret destekleri sağlanmaktadır.

İşveren Teşvik Nedir?


İşverenlere verilen teşvikler ile istihdamın arttırılması amaçlanmaktadır. Belirli şartları taşıyan işsizleri istihdam eden işverenlere değişen sürelerle ve tutarlarla prim, vergi veya ücret destekleri sağlanmaktadır.İşverenlere sağlanan teşviklerden bir bölümü İŞKUR tarafından finanse edilmekle birlikte, işlem uygulayıcısı Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. İstihdamın korunması ve arttırılması maksadıyla İşsizlik Sigortası Fonu’ndan finanse edilen teşvikleri sizler için bir araya topladık.İlave İstihdam Teşviki


İlave istihdam teşviki, 4447 sayılı kanunun geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır. Destek tutarı,işyerlerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklılık göstermektedir.

İmalat ya da bilişim sektöründe faaliyet gösteren işlyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 6.822,40 TL’ye kadar prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. Bu tutarlar toplamda 1.113,14 ila 2.712,14 arasında değişebilir.

Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esaas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler, damga vergisi ve gelir vergisi karşılanacaktır.Bututar toplamda 1.113,14 TL’dir.

İlave istihdam teşvik destek süresi 2020 Aralık ayı aşılmamak şartıyla, 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın ya da kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.İlave İstihdam Teşviklerinden yararlanmak için gereken koşulları öğrenmek için tıklayınız


İlave İstihdam Ücret Desteği


İlave istihdam ücret desteği 4447 sayılı kanunun geçici 19 ncu maddesi kapsamında 2019 yılındanitibaren uygulamaya girmiştir.

Destek tutarı, 02/2019 ile 30/04/2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için işverenlere 3 aylık süreyle aylık net asgari ücret düzeyinde (2.020,90) destek sağlanmaktadır.İlave istihdam ücret desteği SGK tarafından işyerinin ilgili ayda ya da sonraki aylarda oluşacak prim borçlarının mahsup edilmemesi, işverene ödeme yapılmaması şeklinde uygulanmaktadır. Sağlanan destek ile, destekten yararlanan sigortalıların 3 aylık destek süresinin akabinde 6 ay boyunca işyerinde istihdamda kalması hedeflenmiştir.


Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki


Bu teşvikten yararlanmak isteyen işverenlerin,aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süre içerisinde SGK’ya vermesi, primleri yasal süre içerisinde ödemesi gerekmektedir. Bu teşvikle, 31/12/2020 yılına kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırıa kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (524,47 ila 3.933,54 TL) İşsizlikSigortası Fonu tarafınca karşılanmaktadır. Teşvikten faydalanma süreleri;

• 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,

• 18-29 yaşarası erkekleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,

• 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,

• Çalışmaktayken, 01/03/2011 tarihinden sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar ya da işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay, süreyle destek sağlanmaktadır.

Ayrıca İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay daha eklenmesi yönünde hüküm getirilmiştir.


İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik


İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin %1’lik kısmı haricinde kalan tutarın tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmaktadır.

İşverene destek sağlanan süre kişinin başlangıçta işsizlik ödeneği için belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülür. İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süre içerisinde SGK’ya vermesi, primlerin yasal süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir. İşçi,işten ayrıldığı işyerinde tekrar iş ealınırsa bu teşvik hükümlerinden yararlanamaz.


Engelli İstihdam Teşviki


Özel sektör işverenlerinin kontenjan dahilinde ya da kontenjan fazlası olarak veya yükümlü olmadıkları halde engelli bireyleri çalıştırmaları durumunda işverenler her bir engelli birey için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı (524,47 TL) hazine tarafından karşılanmaktadır.


Asgari Ücret Desteği


5510 sayılı Kanunun geçici 78. maddesi kapsamında uygulanan asgari ücret desteği daha sonrasında 2017 ve 2018 yıllarında da yine 5510 sayılı kanuna eklenen geçici maddeler ile devam ettirilmiştir. Asgari ücret desteğinden tüm özel sektör iş yeri işverenleri yararlanabilir. Asgari Ücret Desteği hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


Güncel ve geriye dönük
teşvik kazançlarınızı eksiksiz
ve ücretsiz
hesaplatmak için
bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Teşviklerinizi Hesaplayalım

Aydınlatma Metni 'ni