Sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Çerez Kullanım Politikasını inceleyebilirsiniz. Kabul ediyorum.
TEKLİF İSTE
Rasyotek Banner

İŞKUR işsizliği azaltmak ve yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla meslek edindirme kurslarını kaldırarak yerine İşbaşı Eğitim Programı sistemini getirdi. Türkiye’nin 81 ilinde geçerli olan bu uygulama ile hem mesleki eğitim hem de iş imkanı sağlanmaktadır.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Nedir?


İŞKUR işsizliği azaltmak ve yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla meslek edindirme kurslarını kaldırarak yerine İEP (İşbaşı Eğitim Programı) sistemini getirdi. Türkiye’nin 81 ilinde geçerli olan bu uygulama ile hem mesleki eğitim hem de iş imkanı sağlanmaktadır. Bu uygulama ile işsizlik azalırken, artık çalışan veya işveren kendi seçimini gerçekleştirebiliyor, İŞKUR’un maaş ve GSS katkısından yararlanabiliyor. İş arayan vatandaşlarımızın programa katılmak için 15 yaşını doldurmuş olması, kuruma kayıtlı olması ve işsiz olması ( son 3 aylık dönemde sigortasının bulunmaması) yeterlidir. Peki nedir bu İşbaşı Eğitim Programı? Program ile neler amaçlanmaktadır? Programdan Hangi İşverenler Yararlanabilirler? İşbaşı Eğitim Programına Kimler Katılabilir?


İşbaşı Eğitim Programı Nedir?


İŞKUR tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürütülen işgücü piyasası programlarından birisi olan işbaşı eğitim programı, kuruma kayıtlı işsizlierin yine kuruma kayıtlı işyerlerinden sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan, bir işi işbaşında öğrenme programıdır.


Program ile Neler Amaçlanmaktadır?


İşbaşı Eğitim Programının temel amacı mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır. Bir diğer amacı ise nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belirli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunmaktadır.Böylece işarayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan kişiler iş tecrübesi kazanmakta, işverenler ise ihtiyaç duydukları işgücünü kendileri yetişrime imkanına kavuşmakta olduğundan hem iş arayanlar hem de işverenler doğru iş ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler.İşbaşı Eğitim Programından Hangi İşverenler Yararlanabilirler?


Mevcut düzenlemeler kapsamında;


• 4857 sayılı iş kanunu veya 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 4/a. maddesine tabi olarak en az iki sigortalı çalışanı bulunan,

• Kuruma kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler, kamunun payının % 50’nin altında olduğu iktisadi teşekküller, v.b. işverenler

işbaşı eğitim programlarından faydalanabilmektedir.Programın Süresi Ne Kadardır?


İşbaşı Eğitim Programı fiili olarak en fazla 3220 gün düzenlenebilir. Ancak bu süre işin niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Program günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.Yani günde en az 5 saat olması durumunda haftada bir gün bile program düzenlenmesi mümkündür.


Bunun yanı sıra vardiyalı çalışılan işyerlerinde normal mesai saatleri dışında da program düzenlenmesi il müdürlüğü veya hizmet merkezince uygun görüldüğü taktirde mümkündür.


İşbaşı eğitim programı en fazla 320 fiili gün olarak düzenlenebilir. lakin bu süre değişkenlik göstermektedir.(işin niteliğine göre)


Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir. yani günde en az beş saat olması durumunda haftada bir gün bile program düzenlenmesi mümkündür.


Bunun yanı sıra il müdürlüğü veya hizmet merkezince uygun görülmesi halinde vardiyalı olarak çalışılan işyerlerinde normal mesai saatleri dışında da program düzenlenmesi mümkündür.


İşbaşı Eğitim Programı ile işe almayı düşündüğünüz personeli işbaşında değerlendirirken, maaş ve SGK ödeme sorumluluğunu İŞKUR’ un finanse ettiği bir sistem ile en az 3006,12 TL tutarındaki personel maliyetini her ay, programa aldığınız her bir personelde tasarruf edebileceğiniz teşvik türüdür. İşbaşı Eğitim Programı “TASARRUF TABLOSU” için tıklayınız.