TEKLİF İSTE
Rasyotek Banner

EĞİTİM

İnsan Kaynakları

Rasyotek Eğitim Görsel

İnsan Kaynakları alanında ihtiyaç duyulan nitelikli ve uzman kadronun iş hayatındaki gelişimini ve değerini arttırarak, kurumlara özgü hazırlanan eğitim modelleri sunuyoruz.

Aynı zamanda Özel İstihdam Bürosu ve MEB e bağlı eğitim kurumu olan Rasyotek, insan kaynakları profesyonellerinin güncel gelişmelere ve değişen koşullara adapte olmasını kolaylaştırarak, ortaya çıkan sorunlar ile ilgili uygulamaya yönelik danışmanlık hizmetleri de sunar.

Kariyer Danışmanlığı

Kariyer Danışmanlığı eğitimimiz ile iş arayan ve işverenlere işgücü piyasasında verimlilik ve istihdam esaslı çözümler sunuyoruz. Kişilerin mesleki becerilerini geliştirmelerine olanak sağlarken, firmalarımızın personellerinin gelişim noktalarını tespit ederek kariyer planlaması uygulamaları geliştiriyoruz.

Personel ve Özlük İşleri Eğitimi

Personel ve özlük işleri eğitimiz ile insan kaynakları departmanlarının personel uygulamaları konusunda eksikliklerini tamamlaması ve yasal gerekliliklere uygun iş yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

İş Analizi ve Görev Tanımı Eğitimi

İş analizi ve görev tanımı eğitimimiz ile insan kaynakları yönetiminin bir parçası olan iş süreçlerinin doğru planlanması ve bu konuda etkin çalışmalar yürütülmesi amaçlanmaktadır.

İşe Alım ve Mülakat Teknikleri Eğitimi

İşe alım ve mülakat teknikleri eğitimimiz ile insan kaynakları planlamasının seçme ve yerleştirme süreci ve buna bağlı mülakat yetkinliklerini kazandırmayı amaçlıyoruz.

Performans Yönetimi

Performans eğitimimiz ile çalışanların performanslarını planlama, değerlendirme, ödüllendirme ve geliştirmeyi amaçlıyoruz.