HİZMETLERİMİZ

DIŞ KAYNAK KULLANIMI 'OUTSOURCING'

 Son yıllarda hızla gelişen yeni teknolojiler, küreselleşme ve rekabet ortamı işletme yönetim ve organizasyon yapısında bazı değişikliklere neden olmuştur.

 Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing); işletmelerin, kendilerine rekabet avantajı sağlayan ana faaliyet alanlarına odaklanarak, bunun dışında kalan iş kollarını, hizmet kalitesini artırmak ve aynı zamanda maliyetleri kontrol altına alabilmek amacıyla bu alanda uzmanlaşmış profesyonellere aktarması olarak tanımlanan yönetim stratejisidir.

 Günümüzde teknoloji ve iletişim altyapısı, tüm işletmelerin hatta hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu alandaki gelişmeler, kurumlara daha fazla işi daha kısa sürede yapabilme kabiliyeti kazandırmasının yanısıra, doğru yönetilemediği takdirde birçok tehlike ve riski de beraberinde getiriyor. Bilgi Teknolojileri başlığı altında toplayabileceğimiz bu sistemler, sürekli yenilenen, organik olarak büyüyen ve tüm bu gelişmeleri hem yorumlayabilecek hem de sistem yapısına uyarlayabilecek bir yönetim gerektiriyor. Bu sebepledir ki vizyonu büyüme yönünde olan birçok işletme, lokal kadrolar yerine, rüştünü ispat etmiş, donanımlı ve deneyimli, sürekli yenilenen ve gelişen çözüm ortaklarını tercih ederek verimliliklerini artırma yolunu tercih etmektedir. Böylelikle Bilgi Teknolojileri, bir maliyet merkezi olmaktan çıkıp, kurum için yeni iş fikirlerinin ve iş yapış şekillerinin yaratıldığı, iş birimlerini ardından sürükleyen bir birim haline dönüşmektedir. Dış kaynak kullanımı sayesinde, kurum içi işbölümü uzman kurumlara aktarılmakta ve bu şekilde iş yoğunluğu yaşayan firma etkin bir maliyet ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. İşletmeler için personel çalıştırmanın mali, idari ve hukuki riskleri bulunmaktadır.

MALİ RİSKLER
 • Kaynakların verimli kullanılmaması, atıl kapasite kalması,
 • Personel çalıştırmaya dayalı tüm masraflar, mali yükümlülükler,
 • Eğitim ve geliştirme maliyetleri,
 • Teknik sınav / sertifika maliyetleri,
İDARİ RİSKLER
 • Personel arama maliyeti (ilan, mülakat),
 • İşe alınan personelin tutundurulması,
 • Zam, terfi ve rotasyon süreçlerinin yönetimi,
 • Çalışan memnuniyeti.
HUKUKİ RİSKLER
 • İşten çıkarma maliyetleri,
  • Kıdem tazminatı
  • İhbar tazminatı
  • Kullanılmayan izin hakedişleri
 • İşe iade davası ve benzeri iş hukukundan kaynaklanabilecek riskler.
DIŞ KAYNAK KULLANAN FİRMALARIN AVANTAJLARI
 • Dönemsel veya proje tabanlı işe alım yapabilir,
 • BT altyapı ve uygulamalarının sorunsuz ve esnek bir şekilde işletilmesini garanti altına alır,
 • Uzman personel kaynağını seçer ve kullanır,
 • Ana faaliyet alanlarına yoğunlaşarak, daha verimli çalışır,
 • Projelerini zaman, maliyet ve kalite açısından denetleyebilir,
 • Sözleşme sayesinde personelin çalışma süresini netleştirebilir,
 • Performansından memnun kalmadığı personeli değiştirilebilir,
 • Kiralanan personele fazla mesai ücreti ödemez,
 • Kiralanan personele çalışılan gün bazında ödeme yapar,
 • Kiralanan personele kıdem veya ihbar tazminatı ödemez,
 • Yıllık izinlerden oluşacak iş kaybının önüne geçer,
 • Dış kaynak aldığı firmadan, olası bir sorun durumunda sınırsız destek alabilir,
 • Dış kaynak kullanım maliyetlerini gider havuzunda gösterilebilir.

 Rasyotek İnsan Kaynakları ve Bilişim A.Ş, Dış Kaynak ( OUTSOURCE ) uygulamaları kapsamında, yenilikçi ve katma değeri yüksek hizmetler sunmaktadır. Birçok sektörde farklı tecrübelere sahibi kişileri ; klasik dış kaynak sürecindeki tüm norm ve beklentileri aşarak, işverenlere öncelikli olarak teşvik destekli aday özellikleriyle sunmaktayız.Böylece devlet teşviklerinden yararlanmak, firmalar için rastlantısal bir süreç olmaktan çıkarılıp, insan Kaynakları planlamasının bir parçası haline getirilmektedir.

 Çok farklı sektörlerde, çok farklı teknoloji projelerinde yer almış deneyimli danışmanlar, BT tecrübesine sahip seçme ve yerleştirme uzmanları, alanında eğitimli, nitelikli uzmanlardan oluşan geniş kaynak havuzu, marka bağımsız olarak tüm teknolojilere hakim BT profesyonelleri sayesinde kaliteli, ekonomik ve güvenilir çözümler sunmaktadır.

DIŞ KAYNAK HİZMETİ ALINABİLECEK ALANLAR
 • Yazılım ve Veritabanı
 • Sistem ve Platform
 • Bakım ve Destek Hizmetleri
 • Ağ ve Güvenlik
 • Sunucu ve Veri Depolama
 • Kurumsal Kaynak Planlama
 • MS Office
 • Web & Grafik

YUKARI