HİZMETLERİMİZ

MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME(MYK)

TANIM:

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.
Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre;


“Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

Hangi Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi Aranacaktır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 48 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir.Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra (01 Ocak 2017) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.
Bakanlık Tebliğinde yayımlanan 48 meslekte başlayan belge zorunluluğunun ilk aşamada Bakanlar Kurulu’nun belirlediği ücret tarifesi listesinde yer alan 106 meslekte devam etmesi sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerin tamamında uygulanması planlanmaktadır.

SIRA YETERLİLİK ADI SEVİYE SEKTÖR
1 Ahşap Kalıpçı Seviye 3 İnşaat
2Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3 İnşaat
3Alçı Sıva UygulayıcısıSeviye 3İnşaat
4 Alüminyum KaynakçısıSeviye 3Metal
5 Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3Elektrik Elektronik
6Asansör Bakım ve OnarımcısıSeviye 4Elektrik Elektronik
7Asansör MontajcısıSeviye 3Elektrik Elektronik
8Asansör Montajcısı Seviye 4Elektrik Elektronik
9 Bacacı Seviye 3 Enerji
10 Bacacı Seviye 4 Enerji
11 Betonarme Demircisi Seviye 3 İnşaat
12BetoncuSeviye 3İnşaat
13CNC ProgramcısıSeviye 4Metal
14 CNC Programcısı Seviye 5 Metal
15 Çelik Kaynakçısı Seviye 3 Metal
16 Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4 Metal
17 Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli Seviye 4 Enerji
18 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3 Enerji
19 Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Seviye 4 Enerji
20 Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü Seviye 4 Enerji
21 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3 Enerji
22 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 4 Enerji
23 Duvarcı Seviye 3 İnşaat
24 Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3 İnşaat
25 Hidrolik-Pnömatikçi Seviye 4 Metal
26 Hidrolik-Pnömatikçi Seviye 5 Metal
27 Isı Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat
28 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3 Enerji
29 İnşaat Boyacısı Seviye 3 İnşaat
30 İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 İnşaat
31 Kaynak Operatörü Seviye 4 Metal
32 Makine Bakımcı Seviye 3 Otomotiv
33 Makine Bakımcı Seviye 4 Otomotiv
34 Makine Bakımcı Seviye 5 Otomotiv
35 Metal Sac İşlemeci Seviye 3 Metal
36 Metal Sac İşlemeci Seviye 4 Metal
37 Otomotiv Elektromekanikçisi Seviye 5 Otomotiv
38 Otomotiv Mekanikçisi Seviye 4 Otomotiv
39 Otomotiv Montajcısı Seviye 3 Otomotiv
40 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 3 Otomotiv
41 Panel Kalıpçı Seviye 3 İnşaat
42 Plastik Kaynakçısı Seviye 3 Enerji
43 Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3 İnşaat
44 Ses Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat
45 Sıvacı Seviye 3 İnşaat
46 Su Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat
47 Tünel Kalıpçı Seviye 3 İnşaat
48 Yangın Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat

Kimler yararlanabilir?

Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde yer alan mesleklerde (yukarıda belirtilen 48 meslek dalında), MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan işsizler ile hali hazırda istihdam edilenler bu kanun kapsamında yalnızca bir kez yararlanıcı olabilirler.

• Sadece bir sınav için yararlanılabilir.
• Sadece sınavdan başarılı olan kişiler yararlanabilir.
• Ücret iadeleri kişinin kendi hesabına yapılır.
• Sadece yukarıdaki tabloda belirtilen 48 meslek için ücret karşılanır.
İşsizlik sigortası fonundan karşılanacak sınav ücretleri listesi için www.myk.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

HİZMET MODELİ:

RASYOTEK; hem Mesleki Yeterlilik Belgesinin alınmasında hem de sertifikasyon süreci sonrasında istihdam edilecek personellerin 5544 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesinde bütünleşik bir hizmet modeli sunmaktadır.

  • Belge zorunluluğu kapsamında bulunan personellerin raporlanması,
  • Personellerin belgelendirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Belge alan personellerin 6111 Sayılı Teşvik Kapsamında Değerlendirilmesi,
  • Bakanlıkça çıkarılacak ilgili tebliğlerin takip edilerek işyerlerinin bilgilendirilmesi.

TEŞVİKLER&DESTEKLER:

• Sınav ve Ücretlendirme Desteği
31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin tamamı,
1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı fondan karşılanacaktır.
• 6111 sayılı Kanun Kapsamında Teşvikler
6111 sayılı kanun hükümleri gereği MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli kişileri istihdam eden işletmelerde sosyal güvenlik işveren payı 12 aydan 54 aya kadar devlet tarafından karşılanmaktadır.

YUKARI