HİZMETLERİMİZ

6645 İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

TANIM:

İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin yine kuruma kayıtlı iş yerlerinde sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlayan bir programdır. Bu programdan Kuruma kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler, vb. işverenler faydalanabilmektedir.

İKTİSADİ YORUM:

İşbaşı Eğitim Programı kapsamında işverenler istihdam etmek istedikleri kişiyi işbaşında görme, mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme şansına sahip olmakta ve bu sayede doğru personel seçme imkanına kavuşarak hem personel arama maliyetlerinden kurtulmakta hem de personel ararken zaman kaybetmemektedir.
Program süresine bağlı olarak katılımcılara aylık olarak net asgari ücret düzeyinde zaruri gider ödemesi İŞKUR tarafından yapılmakta ve program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları da sağlanmaktadır.

Bu durumları bir tablo üzerinde özetlediğimizde; 30 kursiyer ile 3 aylık bir program
sonucunda işverenin dolaylı olarak yapacağı tasarrufu öngörebiliriz.

ÖRNEK TASARRUF TABLOSU
KURSİYER SAYISI KURS SÜRESİ KURSİYER BAŞINA
TASARRUF TL / AY*
AYLIK TOPLAM TASARRUF 3 AYLIK TOPLAM TASARRUF
30 KURSİYER 3 AY (78 İŞGÜNÜ) 2.384,66 TL/KİŞİ 71.539,8 TL 214.619,4 TL
İMALAT, ENERJİ VE BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ÖRNEK TASARRUF TABLOSU
KURSİYER SAYISI KURS SÜRESİ KURSİYER BAŞINA
TASARRUF TL / AY*
AYLIK TOPLAM TASARRUF 3 AYLIK TOPLAM TASARRUF
30 KURSİYER 6 AY 2.384,66 TL/KİŞİ 71.539,8 TL 429.238,8 TL

2017 yılı için program süresi en fazla 78 iş günüdür. Bu süre Bilişim, İmalat ve Enerji sektörleri için 3 aydan 6 aya çıkarılmıştır.

İşbaşı Eğitim Programı ödeneği, kursiyerin kursa geldiği gün ile çarpılmak kaydıyla günlük 61,65 TL olarak hesaplanmaktadır. Kursiyer eğer öğrenci ise geldiği günler için kendisine 46,23 TL, işsizlik maaşı alıyorsa 30,82 TL ödenir.

İmalat, Enerji ve Bilişim sektörlerinde ilgili mesleklerde başlatılan İşbaşı Eğitim Programlarına katılan 18-29 yaş arasındaki kursiyerlerin, 6 aya kadar olan eğitimleri için günlük 75 lira hak edişleri olacaktır.

Ayrıca, programa katılan kişilere Kurumun yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkanı bulunmaktadır.

6645 SAYILI TEŞVİK:

6645 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 15. madde eklenmiştir.
- 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 (Bakanlar Kurulu Kararıyla 31/12/2017 tarihine uzatılmıştır) tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların;
a) Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınması ve
b) İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması kaydıyla,
İşe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar İşsizlik Fonundan karşılanacaktır.

HİZMET MODELİ:

RASYOTEK; hem işbaşı eğitim programının uygulanmasında hem de program sonrasında işe alınacak kursiyerlerin 6645 sayılı teşvik kapsamında değerlendirilmesinde bütünleşik
bir hizmet modeli sunmaktadır.

  • Kursiyer kimlik kartlarının hazırlanması, basılması, dağıtılması
  • Düzenli olarak aylık İŞKUR puantajlarının hazırlanması,
  • İŞKUR imza föylerinin sisteme girilmesi,
  • Yeni kursiyer / Eksilen kursiyer katılımcı bilgileri,
  • Kurs süresi takibi,
  • Teftiş raporlamaları,
  • Kursiyer ücretlerinin ödenmesinin takibi,
  • Programın sonlandırılması,
  • İstihdam taahhüdü ile ilgili yükümlülüklerin takibi,
  • İstihdam edilecek mezun kursiyerlerin 6645 sayılı teşvikten yararlandırılması, ve programla ilgili diğer tüm başlıklarda hizmet vermektedir.

YUKARI