HİZMETLERİMİZ

EĞİTİM HİZMETİ

TANIM:

Günümüz bordro uygulamalarında genel düşünce, bordro hesaplamalarını programların yaptığı, dolayısıyla yasal mevzuatlar ve uygulamalardan doğabilecek risklerin olmadığı şeklindedir.

Öncelikle düşünülmesi gerekenler;
 • Bordro programlarının yazılımlarının doğru olup olmadığı, sürekli değişen yasal mevzuat karşısındaki güncelliği
 • Programa girilen parametrelerin doğruluğu
 • Uygulamacıların yasal mevzuat detayları doğrultusunda programı kurgulayarak, doğru veri girişini yapıp yapmadığı
Ayrıca, yukarıdaki konuları doğru bir şekilde sağlayabilmek için;
 • İş Kanunu,
 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı,
 • Gelir Vergisi Kanunu,
 • Damga Vergisi Kanunu,
 • Borçlar Kanunu

gibi son derece geniş kapsamlı, detaylı ve karmaşık mevzuatlara hakim olmak gerektiği gerçeği göz ardı edilmemelidir.

Uzman kadrolarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz eğitimlerde belirtmiş olduğumuz mevzuatlar doğrultusunda;

 • Mevzuat detayları aktarılmakta,
 • Mevcut bilgiler tazelenmekte,
 • Yanlış bilinen doğruların tespit edilmekte,
 • Örnek bordro hesaplamaları yapılmakta,
 • Uygulamacılara tavsiyelerde bulunulmaktadır.

Genel ihtiyaçlar ve uygulamalar analiz edilerek oluşturulmuş olan temel bordro eğitimlerimize alternatif olarak içeriği Şirketiniz ihtiyaçlarına göre özel hazırlanan bordro eğitimleri vermekteyiz.

Temel Bordro Eğitimleri;

 • Şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan temel bordro uygulamaları eğitim içeriğimiz;
 • Sigorta kolları ve prim oranları,
 • SGDP (emekliler için ödenen sosyal güvenlik destek primi) oranları,
 • SGK %5 hazine prim teşviki (SGK teşvikleri hakkında genel bilgi)
 • SGK 14857 engelli teşviki,
 • Part-time çalışanların sigortalılıkları,
 • Prim alınacak kazançlar – istisnalar,
 • Sağlık Sigortaları, Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sigortalarının (Yasal Hesaplamaları ve Muafiyetler),
 • Yemek Parası Muafiyetleri,
 • Prime esas kazancın üst sınırını aşan ücret dışındaki ödemeler (SGK sarkan matrah),
 • Engelli personel prim teşviki (İşveren-İşçi),
 • Örnek bordro hesaplaması,
 • Örnek kıdem-ihbar tazminatı hesaplaması,
 • Yasal Bildirim süreleri

Özel Kapsamlı Bordro Eğitimleri;

 • Şirkete özel ihtiyaçlar, talepler doğrultusunda eğitim içeriği planlanarak verilmektedir.

YUKARI