İşverene Prim Desteği

Haberler / 18.09.2016 / Asgari Ücret

Hükümet, işverenlere sağlanan sigorta prim desteğinin süresini 5 yıl uzattı.

Kadınlarla gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek amacıyla getirilen prim teşviki uygulamasının süresi, 31 Aralık’ta bitiyordu.
Hükümet yeni bir kararla, sigorta priminin işveren payının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasını öngören düzenlemenin süresini 31 Aralık 2020’ye kadar uzattı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kaynak : NTV
YUKARI