444 4 908

Güvenilir ve Hızlı Teşvik Hesaplamalarınız için
RASYOTEK'i Tercih Edin

RASYOTEK
KVKK ve Bilgi Güvenliği Sertifikalı Hizmet Alırsınız
Çok kazanıp, az ödersiniz
Hata ve gecikmelerden uzak, hızlı hizmet alırsınız
35.000 işyerine hizmet veren Rasyotek tecrübesinden yararlanırsınız
Hiç bir iş yükü maliyetine katlanmazsınız
İlave birçok verimlilik analizi ve rapordan faydalanırsınız
AKTİF MÜŞTERİLERİMİZ

Bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz

444 4 908 info@rasyotek.com.tr

MÜŞTERİLERİMİZİN GÖRÜŞLERİ

Migros

" Rasyotek fark yaratıyor "

Rasyotek ile yollarımız 2016 yılının 2. Yarısında kesişti. Daha öncesinde Şirket bünyesinde gerçekleştirdiğimiz SGK teşvik çalışmalarını toplantılarımız ve karşılıklı güven unsuru sağlandıktan sonra gerçekleştirme fırsatı bulduk. Takdir edileceği üzere işe giriş ve çıkış sirkülasyonunun yüksek olduğu perakende sektöründe teşvik çalışmalarını takip etmek çok zordur, Rasyotek ile beraber bu zorlukları aşarak sistemi çalıştırmaya başladık, hata payımızı sıfırladık ve faydalanma tutarımızı arttırdık. Çalışanların ilgileri, her aradığımızda karşımızda muhatabımızı bulmak ve çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederiz. Sadece teşvik konusunda değil mevzuat yayınları ve güncel bildirimleri ile beraber Rasyotek fark yaratıyor. Saygılarımızla

Taner Sema
Migros Ticaret A.Ş.
Endüstri İlişkileri Uzmanı

Kamil Koç

" güçlü raporlama çözümleri"

Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. olarak ulaştırma sektöründe 230 ayrı lokasyonda faaliyet göstermekteyiz. Türkiye geneli böylesine büyük ve dağınık bir coğrafyada hizmet verirken, birçok ayrı işyerine sahip bir firma olarak, SGK teşviklerinden yararlanmada Rasyotek ile yollarımız kesişti. Karşılıklı kazanımları elde etmede, güçlü raporlama çözümleri ile çok iyi bir iş ortağımız olduğunu düşünüyorum. ARGE çalışmaları ile sürekli daha kapsamlı rapor ve hizmetler aldığımız Rasyotek Firmasına ve yetkililerine teşekkür eder, iş birliğimizin devamını dilerim.

Taner SEZER
Kamil Koç Otobüsleri A.Ş.
İnsan Kaynakları Müdürü

Bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz

444 4 908 info@rasyotek.com.tr

Devlet desteği ile iş dünyasına sunulmuş birçok teşvik söz konusudur. Ekonominin gelişmesi ve istihdamın arttırılmasına dönük olarak sunulan bu teşviklerden en doğru ve yüksek faydayla yararlanılabilmesi, işletmeler için ekonomik rekabet ortamında ciddi avantajlar sunmaktadır.

Özellikle, her sektörün ortak paydası ve en önemli maliyet kalemlerinden biri olan “insan kaynağı istihdam maliyetlerinde” sunulan teşvikler, tüm işletmeler için çok önemli potansiyel bir kaynak oluşturmaktadır.

Ancak; ağırlıklı olarak SGK nezdinde sunulan personel teşviklerinde uygulamada olan 6111 sayılı kanun ile gelen istihdam teşviki, 2018 Torba Yasa ile yayınlanan ve işverenlerin istihdam teşviklerinden faydalanacakları yeni birçok teşvik söz konusudur. Bununla beraber hali hazırda farklı kanun numaralarıyla devam eden birçok istihdam teşvikleri bulunmaktadır. Farklı teşvik başlıkları olan bu durum için, her teşvik özelinde hesaplama yapıp en yüksek faydayı her ay kişiler ve işyeri dosyaları yönünde, en doğru ve kısa sürede hesaplamak mümkün olmamaktadır.

Ayrıca; güncel aylar için yapılması gereken bu yoğun çalışmanın dışında, özellikle 2011 yılından bu yana, hak kazanılmışken gözden kaçan veya hiç yararlanma olmamış dönemler için gerekli olan geriye dönük teşvik hesaplamaları, durumu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirmektedir.

Bu nedenle, SGK Teşvik Danışmanlığı veren birçok firma zaman içinde faaliyete başlamıştır. Rasyotek İnsan Kaynakları Bilişim A.Ş; güncel dönem ve geçmiş dönem teşvik hesaplamaları konusunda geliştirdiği bilişim programlarıyla hem en yüksek faydayı firmalarına raporlamakta hem de yine bilişim kabiliyetiyle bir çok verimlilik arttırıcı modül programlarıyla hizmet vermektedir. Teşvik danışmanlığı konusunun Türkiye’de ki öncüsü ve en geniş referans ağına sahip olan Rasyotek; İş dünyasının en büyük kuruluşları dahil 35Bin’den fazla işyerine hizmet vermektedir.

Bütünleşik Tasarruf Sistemleri adını verdiğimiz bu hizmetlerimiz ile özellikle yeni yayınlanan torba yasada sunulan teşviklerle beraber takibi zorlaşan ancak bir o kadar da iktisadi değeri artan teşvikleri hesaplarken yine aynı torba yasa ile gelen, geriye dönük teşvik alacaklarının tahsili ve başvurusu süreci için dosya oluşturma konusunda, işverenlere hiçbir iş yükü oluşturmadan kısa süre içinde müracaat imkanı sağlamaktadır.

Özellikle; aşağıda kanun tasarısını paylaştığımız, geriye dönük teşviklerden yararlanma hakkı konusunda, bu dönem içerisinde hızla yapılması gereken işlemlerde, gecikme, hata ve eksik yararlanma durumuna düşerek karşılaşılacak gizli maliyetlerden uzak durabilmek için, güvenilir ve titiz bir çalışma yapılması çok önemlidir.

Rasyotek olarak, işletmeler için çok önem taşıyan bu süreçte en güvenilir adres olarak sizlere verimli ve kaliteli hizmeti sunacağımızı taahhüt ederiz.

Geriye Dönük Teşviklerden Yararlanma Hakkı Geliyor!

Bakanlar Kurulunun, 2 Şubat 2018 tarihi itibariyle TBMM'ye sunduğu 75 maddelik torba kanun tasarısının tam metni yayınlanmıştır.

Tasarının 64.maddesi ile 5510 sayılı kanuna aşağıdaki ek madde 17 eklenmiş ve geriye dönük teşviklerden yararlanma imkânı getirilmiştir.

Buna göre;

Teşvikten yararlanmak veya yararlanılan teşvik türünü değiştirmek amacıyla kuruma daha önceden başvurmuş işletmeler ile bu kanunun yürürlüğe girmesini takip eden aybaşından itibaren 1 ay içerisinde düzeltme talebinde bulunacak işletmeler; geriye dönük teşviklerden yararlanabilecekler.

Bu nedenle;

A. Kuruma daha önceden düzeltme talebinde bulunarak evrak kayıt numarası alan işyerlerinin kanunun yürürlüğe girmesini beklemesi; yürürlük sonrası tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.

B. Kuruma hiç başvuru yapmamış işyerlerinin ise; en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden ay başından itibaren 1 aylık başvuru süreleri bulunmaktadır. Bu işyerleri maddenin yürürlük tarihi öncesi de başvuruda bulunabilirler.

( Kanun bu ay içerisinde yayınlanır ise son tarih 01.04.2018; mart ayı içerisinde yayınlanır ise son tarih 01.05.2018 olacaktır.)

C. Yürürlük tarihinden önce başvuru yapanlara iade edilecek tutar; yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 yıl içerisinde 6 taksitte yapılacaktır. Dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiz iade edilecek tutarda dikkate alınacaktır.

D. Yürürlük tarihinden sonra başvuru yapanlara iade edilecek tutar; talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak 01.01.2019 tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde 6 taksitte yapılacaktır.

E. Mahkemelerce bu maddenin yürürlüğe girmesi ile açılmış davalar konusuz kalması sebebiyle düşecektir.

Yukarıda açıklamalar haricinde; işletmeler teşviklerden yararlanabilmek adına geriye dönük 6 dönem için düzeltme hakkına her zaman sahip olacaklardır.

5510 sayılı kanuna eklenen EK MADDE 17 metni aşağıdadır:

EK MADDE 17- Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından, yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde ödenir. Ödeme, öncelikle bu Kanunun 88 inci maddesinin ondört ve onaltıncı fıkralarına göre muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dahil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından mahsup yoluyla gerçekleştirilir. Ancak, üç yıl sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma veya taksitlendirilme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilir. Kuruma borcu bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılır.

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar üçüncü fıkra hükümlerine göre mahsup veya iade edilir. Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan kanun yolu başvurularından vazgeçilmiş sayılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul vc esaslar Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınarak Kurumca belirlenir.'

office-background

Bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz

444 4 908 info@rasyotek.com.tr
^