TEKLİF İSTE
Rasyotek Banner

Ev hizmetlerinde 10 günden az işçi çalıştıranlar “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalıştırılacaklara İlişkin Form” ile kuruma müracaat edecektir.

Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az ÇalışanlarEv hizmeti sayılan işler


Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması işleri ev hizmeti sayılacaktır. Çocuk, yaşlı veya özel bakım işinin ev hizmetinde çalışanın evinde ya da hastane, bakımevi vb. yerlerde yapılması da ev hizmeti sayılacaktır.


Çocuk, yaşlı veya özel bakım işinin ev hizmetinde çalışanın evinde ya da hastane, bakımevi vb. yerlerde yapılması da ev hizmeti sayılacaktır.


Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı


Ayda 10 günden az çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılacak, primleri çalıştıran kişi tarafından ödenecek, sigortalılar isterlerse takip eden ayın sonuna kadar uzun vade (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödeyebilecektir


Ayda 10 gün ve üzerinde çalışanların primleri işverenleri tarafından kolay işverenlik uygulamaları çerçevesinde ödenecektir.


Evinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar bu kişiler için çalıştırdıkları her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının %2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecektir


İş kazası ve meslek hastalığı primi 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında bir gün için ödenecek tutar 1,96 TL’dir


Başvuru


Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için bunları çalıştıranlar “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalıştırılacaklara İlişkin Form” ile Kuruma müracaat edecektir.


Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar www.turkiye.gov.tr uygulaması aracılığıyla da müracaat edebileceklerdir. Bu şekilde müracaat edecekler “e-hizmetler” menüsünden “SGK”yı seçerek “4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama” ekranından çalıştırılan sigortalının T.C. numarası ve çalıştırılan gün girilerek sigortalı bildirimi yapılacaktır. Uygulamadan müracaat edenlerin ayrıca “Ev Hizmetlerinde On Günden Az Çalıştırılacaklara İlişkin Form” düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.


Çalışanların kolay tescil edilebilmesi, tahsilatın daha kolay yapılabilmesi için cep telefonu kısa mesaj servisi (SMS) aracılığı ile de işlem yapılabilmektedir. SMS uygulamasının, ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az çalışanlar için öncelikle sigortalı çalıştıracak kişinin bir defaya mahsus SMS ile kendi T.C. numarasını yazıp “5510” kısa mesaj servisine kendini “çalıştıran” olarak kaydettirmesi, daha sonra çalıştıracağı kişinin T.C. numarası ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini “5510” kısa mesaj servisine göndererek sigortalı için tescil kaydı oluşturulması yoluyla yapılacaktır. Ayda 10 günden az çalışanların ayın farklı çalışma günleri için ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini “5510” kısa mesaj servisine her bir gün için ayrı SMS gönderilmesi gerekmektedir. Kullanılacak cep telefonu hattının Mobil Ödeme’ye açık olması gerekmektedir.


Kuruma doğrudan ya da posta yoluyla, www.turkiye.gov.tr uygulamasından müracaat edenler iş kazası ve meslek hastalığı primini banka aracılığı ile Kısa Mesaj Servisi (SMS) ile müracaat edenler ise cep telefonu hatlarına tanımlı TL’leri ile veya cep telefonu faturaları ile ödeyebileceklerdir.


Kimler Ev Hizmetlerinde Ayda 10 Günden Az Süre İle Çalışabilir?


  • Herhangi bir çalışması olmayanlar
  • 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi çalışanlar,
  • İsteğe bağlı sigortalılar,
  • 2925 sayılı Kanuna, 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6’ncı maddelerine tabi sigortalılar,
  • Kurumdan aylık ve gelir alanlar,

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için bunları çalıştıranlar “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalıştırılacaklara İlişkin Form” ile Kuruma müracaat edecektir.


Emekli aylığı alanların aylıkları kesilmez, bunlardan ayrıca uzun vade ve genel sağlık sigortası primi alınmaz.


Emeklilik ve sağlık sigortası primi


01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar:


98,10 x 30 x %32,5 = 956,48 TL’dir.


Genel sağlık sigortası


Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışması olanlar uzun vade ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde sağlık yardımlarından faydalanabilecekler. Prim ödememeleri halinde ise sağlık yardımları önceki statüleri üzerinden verilmeye devam edecektir.


Örneğin eşinden dolayı sağlık yardımlarından yararlanan ev hizmetlerinde gündelikçi olarak çalışan kadın sigortalının uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödememesi halinde eşinden dolayı sağlık yardımı almaya devam edecektir.


Babasından dolayı yetim aylığı alan kızın ev hizmetinde 10 günden az çalışması uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödenmemesi halinde yetim aylığı kesilmeyecek, sağlık yardımlarını almaya devam edecektir.


Ev Hizmetlerinde Ayda 10 Günden Az Sigortalı Çalıştıranların Yükümlülükleri


Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar işveren sayılmayacak olup sadece sigortalılar adına iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecektir.


Ayrıca;


  • İşyeri tesciline ilişkin işyeri bildirgesi,
  • Sigortalı tesciline ilişkin işe giriş bildirgesi,
  • Prim tahakkuk ve ödemeler için aylık prim ve hizmet belgesi,
  • Sigortalının işten ayrılması halinde düzenlenen işten ayrılış bildirgesi,

10 günden az sigortalı çalıştıranlardan alınmayacaktır.


Yabancı uyruklu çalışanlar


4817 sayılı Kanun gereğince yabancılara bir yıl süreli çalışma izni verilmekte olduğundan yabancılar kısmi süreli çalışamamaktadırlar.


Yabancı uyrukluların ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile çalıştırıldığının tespiti halinde bunlar hakkında 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin hükümler uygulanacak ay içinde çalışma gün sayısı 30 gün olarak alınacaktır


İlginizi Çekebilir: 4/b (Bağ-Kur) Kapsamında Sigortalı Sayılanlar