Sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Çerez Kullanım Politikasını inceleyebilirsiniz. Kabul ediyorum.
TEKLİF İSTE
Rasyotek Banner

KURUMSAL SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

Resmi Makamlarca Yapılacak Denetimlere Eşlik Edilmesi

KSD

Resmi Makamlarca Yapılacak Denetimlere Eşlik Edilmesi

Çalışma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi yetkilileri; rutin/şikâyet üzerinde yapılacak denetim öncesinde, işverenlerde denetim konularına dair çeşitli evrak taleplerinde bulunmaktadırlar. Hazırlanan evraklara istinaden yerinde denetim modeliyle, işverenlerin mevzuata uygun hareket edip etmediklerinin kontrolü sağlanmaktadır. Aynı zamanda geçmişteki noksanlıklara dair düzeltmelerin yapılması ve yapılan hatalı uygulamalar nedeniyle işverenlere idari para cezaları kesilmektedir.

Rasyotek olarak; kamu idareleri tarafından şirketlere yapılacak denetimlere eşlik ederek sürecin en doğru şekilde yürütülmesi adına danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Yasal yükümlülükler kapsamında işletmelerin haklarını doğru ve güçlü bir şekilde koruyarak olası mali riskleri minimuma indirmeyi amaçlıyoruz.

4857 Sayılı İş Kanunun 92. maddesinin 3. fıkrasında ise, “Çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri ile işçi şikayetlerini incelemekle görevli bölge müdürlüğü memurları tarafından tutulan tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir. İş müfettişleri tarafından düzenlenen raporların ve tutulan tutanakların işçi alacaklarına ilişkin kısımlarına karşı taraflarca otuz gün içerisinde yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İş mahkemesinin kararına karşı taraflarca 5521 sayılı Kanun’un 8. maddesine göre kanun yoluna başvurulabilir. Kanun yoluna başvurulması iş mahkemesince hüküm altına alınan işçi alacağının tahsiline engel teşkil etmez.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm doğrultusunda, kamu idarelerince hazırlanan raporda işçi alacaklarına dair itiraz edilmesi gereken bir husus olması halinde, ilgili hukuki süreçler konusunda işverenlere destek sağlıyoruz.