TEKLİF İSTE
Rasyotek Banner

TEŞVİK HİZMETLERİ

Bütünleşik SGK Teşvik Hesaplamaları

Rasyotek PTS
Personel Teşvik Sistemleri

Rasyotek, teknolojik altyapısı sayesinde geliştirdiği Personel Teşvik Sistemleri yazılım programı ile uygulamada olan tüm SGK teşvikleri açısından firmaların durumlarını analiz eder. Her ay değişkenlik gösteren, en yüksek kişi bazlı teşvik getirisini raporlar. Sıfır hata kurgusu ve en yüksek kazanç algoritmasıyla yazılan programı ile müşterilerine hızlı, güvenilir ve doğru sonuçları, hiçbir iş yükü olmaksızın sunar.

Bilgi Güvenliği sertifikalarına sahip Rasyotek, her ay işlenen veriler üzerinden şirketlerin en yüksek tasarrufu elde etmelerini sağlar. Rasyotek, işletmelerin verimlilik artışı sağlayabilmeleri için gelecek dönem kurgu raporlarını paylaşmaktadır. Aynı veriler ile Süper Portal üzerinden sürecin dijital olarak yönetilmesine imkân verir.


SGK Teşviklerinin Önemi

  • Şirketlerde istihdam maliyetleri işverenlerin en önemli gider kalemlerinden biridir.
  • Teşvikler; SGK tarafından istihdamın artması ve işsizliğin azalmasını sağlamak için hazırlanmış kanunlardır. Bu bakımdan işverenler için önemli bir destek unsurudur.
  • İşverenler için çalışan sigorta prim maliyetlerini azaltmak ve piyasadaki rekabet koşullarına uyum sağlamak için güncel istihdam teşviklerini takip etmek çok önemli bir noktadır.
  • Devlet; istihdamı desteklemek için düzenli olarak yeni ve farklı istihdam teşvikleri çıkartmakta, hemen her yıl mevcut teşviklere yenileri eklemekte ya da var olanları güncelleyerek sürelerini uzatabilmektedir.
  • Her ay SGK işlemleri kapsamında, işletmelere ve çalışanlara, taşıdıkları sorumluluklar ve uygun oldukları kriterler çerçevesinde belli teşviklerden yararlanma imkânı verilmiştir. Aynı anda yürürlükte olan birçok teşvik başlığı sunulduğu ve faydalanma kriterleri değişkenlik gösterdiği için karmaşık bir sgk teşvik hesaplaması gerekmekte ve bu durum iş yüküne sebep olmaktadır. Gözden kaçacak detaylar da olabileceğinden, en doğru ve yüksek fayda ile yararlanılabilecek uygun teşviki tespit edebilmek; ciddi emek isteyen, profesyonel yönetilmesi gereken bir süreçtir.
  • Rasyotek, sgk teşviklerinden eksik yararlanmanın önüne geçmek için kendi geliştirmiş olduğu yazılımı sayesinde çapraz sorgulama tekniği ile işverenleri en verimli şekilde teşviklerden faydalandırmaktadır.
  • Teşviklerden yararlandırma çalışmasına ek olarak gelecek dönem kurgu raporları sunmakta ve şirketlerin verimlilik artışına da katkı sağlamaktadır.
Güncel teşvik kazançlarınızı
eksiksiz ve ücretsiz hesaplatmak
için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

SGK Teşviklerinizi Hesaplayalım

5510 Sayılı Kanundan Doğan Teşvik (5 Puanlık SGK İndirim)

5510 Sayılı Kanun’un 4/a maddesi kapsamında sigortalı işçi çalıştıran işverenlere bazı prim teşvikleri mevcuttur. SGK teşviklerinden olan 5510 sayılı Kanun’un 4(a) bendi kapsamındaki sigortalıları...

Daha Fazla Bilgi

6111 Sayılı Kanun İstihdam Teşviki

6111 Sayılı Kanun olan İstihdam Teşviki, SGK teşvikleri içerisinde önemli bir teşvik türüdür. Kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını ve istihdamını artırmak,...

Daha Fazla Bilgi

27103 Sayılı Kanun Yararlanma Şartları

27103 teşvikten yararlanmak için özel sektör işvereni olmak gerekmektedir. Kamuya ait işyerleriile 4734 sayılı ihale kanununa tabi işletmeler bu destekten yararlanamazlar ...
 

Daha Fazla Bilgi

7252 Sayılı Normalleşme Teşviki

Rasyotek Bilişim A.Ş.; SGK Teşvikleri Danışmanlık Hizmetleri kapsamına KÇÖ/NÜD uygulamasından sonra yürürlüğe giren...
 
 

Daha Fazla Bilgi

6486 Bölgesel İndirim Teşviki

SGK teşviklerinden olan 6486 Bölgesel İndirim Teşviki, Bakanlar Kurulunca belirtilen il ve ilçelerde yer alan özel sektör işverenleri 4/5/6 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınır üzerinden ilave 6 puanlık...

5746 AR-GE Teşviği

2008 yılında yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da SGK teşvikleri kapsamında destekler düzenlenmiştir...

14857 Engelli İstihdamı Teşviki

14857 sayılı SGK teşviki, özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları...

16322 / 25510 Yatırım Belgesi Teşviki

SGK teşvikleri arasında 16322/25510 Yatırım Belgesi Teşviki için:

- Bölgesel Teşvik, Büyük Teşvik veya Taşınma Teşviki Belgesi almış işletmeler yararlanabilir.

3294 Sayılı Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Teşvik

3294 sayılı Kanun’un Ek 5. Maddesi ve 2018/8 Sayılı Genelge uyarınca uygulanan bu SGK teşviki, Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşviktir...

Daha Fazla Bilgi

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Faydalanan Çocukların İstihdamı Teşvik

2828 sayılı Kanun’un Ek 1. Maddesi ve 2018/7 Sayılı Genelge’ye istinaden verilen bu SGK teşviki, Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Çocukların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşviktir...

Daha Fazla Bilgi