TEKLİF İSTE
Rasyotek Banner

BORDRO HİZMETLERİ

Bordro Outsource Hizmetleri

Bordro
Rasyotek Bordro Hizmeti

Rasyotek Güvencesi Bordroteknolojileri

Fark ve değer yaratan süreç yönetimi, Rasyotek bordro hizmetinin ana vizyonudur. Rasyotek, bordro hizmeti ile firmaların dinamiklerine uygun özelleştirmeler sunarak güçlü, dijital ve sistemli iş süreçleri oluşturmaktadır. Şirketlerin yasal sorumluluğunu ve operasyonel iş yükünü üstlenerek minimum maliyetlerle avantajlı bir bordro outsource hizmeti sunmaktadır.

Rasyotek, teşvik ve bordro süreç yapısını beraber yönetebilme kabiliyeti ile teşvik hesaplamalarını bordro süreci içinde yürütmekte ve teşvik kazancı ile kendini finanse eden bir bordro hizmeti sunmaktadır. Bordro hizmetine geçiş yapan müşteriler özelinde eş zamanlı bordro hizmeti ile bir proje ve iş akışı planı çerçevesinde güvenli bir geçiş sağlamaktadır.

 • Giriş-Çıkış Bildirimlerinin Yapılması


  • İşe girişlerin SGK'ya bildirimi
  • İşten çıkışların SGK'ya bildirimi
  • Nakil personelin giriş-çıkış kayıtlarını SGK'ya bildirimi
 • Bordro Puantaj Bilgilerinin Oluşturulması


  • Çalışma süreleri
  • Eksik süreler
  • Ek ödenekler
  • Ek kesintiler
 • Bordro Hesaplamalarının Yapılması


  • Puantaj kayıtlarının kontrolü
  • İcra kesintilerinin yapılması, takibi, kontrolü
  • Yasal hesaplamaların kişi bazında kontrolü
 • Raporlamalar


  • Standart bordro raporları
  • Özel bordro raporları
 • SGK Teşvik Çalışmaları


  • 6111 işveren prim payı teşviki
  • 7103 ilave istihdam teşviki
  • Diğer SGK teşvikleri
 • Yasal Bildirimler


  • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin hazırlanması
  • İŞKUR işgücü çizelgelerinin bildirilmesi

Bordro Outsource hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz

Biz Sizi Arayalım

KİMLER “Bordro Hizmeti”nden faydalanmalıdır?

Özel sektör işverenlerinin tamamı, sektör fark etmeksizin, bordro hizmetinden faydalanmalıdırlar.

Bordro Hizmeti Faydalanma
Neden Bordro Outsource Hizmeti Almalısınız

NEDEN Bordro Outsource Hizmeti Almalısınız?

Firmanızın mevcut uygulamalarını inceleyerek maliyet tasarrufu elde etmenize olanak sağlıyoruz.

Firmanızın dinamiklerine uygun özelleştirmeler sunuyoruz.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına uygun süreç yönetimi gerçekleştirerek olası denetimlere hazır hâle gelmenizi sağlıyoruz.

 • Bordro hizmetine geçiş yapan müşteriler özelinde eş zamanlı bordro hizmeti ile 2 aylık bir proje ve iş akışı planı çerçevesinde güvenli bir geçiş gerçekleştiriyoruz.

 • Ücret ödemelerinizin takvimine ve yasal mevzuata uygun tarihlerde hızlı ve eksiksiz şekilde işlemlerinizi tamamlıyoruz.

 • Kurumsal hafıza, dijital arşiv ve esnek raporlama imkânı sunan Bordrotek yazılımımız üzerinden hatasız şekilde bordro süreçlerinizi yönetiyoruz.

Bordrotek Yazılımımızın Katkıları

 • Aydınlatma Metinleri

  Kullanıcı Dostu Arayüz

 • Aydınlatma Metinleri

  Kurumsal Hafıza ve Dijital Arşiv

 • Aydınlatma Metinleri

  Esnek Raporlama

Bordrotek Yazılımımızın Katkıları
Bordrotek Zaman MaliyetTasarrufu

Bordrotek

Bordro süreçlerini tek ekranda, kolayca ulaşılabilir şekilde arşivleme özelliğine sahiptir. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Bordro süreç yapısının analizini en doğru şekilde gerçekleştirir. KVKK uyumlu “Dijital Özlük Dosyası” oluşturur ve arşivler.

Bordrotek ile fayda odaklı, teknolojik operasyonlar yürütülür.Şirket ihtiyaçlarına göre şekillenen, esnek raporlamalar yapılır. Güçlü, proaktif, verimlilik odaklı süreç yönetimi sağlanır.

Bordrotek Neler Sunuyor?

 • Muhasebe Entegrasyonu

  Şirketlerin kullandığı muhasebe programına (SAP, Logo, ORACLE vd.) uygun muhasebe fişlerinin oluşturulması Bordrotek ile sağlanır.

 • Online Self Service Yazılımı ile
  Online İzin Yönetimi

  Tamamen Rasyotek tarafından geliştirilmiş Bordrotek yazılımı ile personellerin izin süreçleri online olarak yönetilebilmektedir. Ayrıca şirketler, sürekli geliştirilen Bordrotek yazılımı sayesinde eklenen yeni self servislerden de yararlanabilmektedir.

 • Bordro ve Puantaj Bilgilerinin
  Oluşturulması

  Personellerin çalıştığı gün sayıları, fazla mesaileri, eksik gün bilgileri işlenerek eksiksiz bir şekilde bordroları oluşturulur.

 • Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)
  Hesaplamalarının Yapılması

  Çalışanlarını otomatik veya işveren destekli BES’ten yararlandıran firmalar için gerekli tüm hesaplamalar Rasyotek tarafından oluşturulur.

 • Tazminat İşlemlerinin Yapılması

  İşten ayrılış bildirgelerinde personelin kıdem-ihbar tazminat hesaplamaları yapılır.

 • Kurumların İhtiyaçlarına Özel Hazırlanmış
  Esnek Raporlama

  İş süreçlerine göre şirketlerde farklı raporlama ihtiyaçları doğabileceğinden her kuruma özel olarak raporlar oluşturulabilmektedir.

 • SGK Teşviklerin Hesaplanması

  SGK Teşvik Danışmanlığı alanında sektör lideri olan Rasyotek, kendi geliştirdiği Personel Teşvik Hizmetleri yazılımı ile Bordrolama hizmeti kapsamında tüm SGK teşviklerinin hesaplanmasını ücretsiz sunarak SGK teşviklerinden maksimum fayda ile yararlanılmasını sağlamaktadır.

 • Yasal Bildirimlerin Yapılması ve
  Tüm Bordrolama Süreçlerinin Yasal
  Sorumluğunu Alma

  Bordrolama süreçlerinde şirketlerin sorumlu olduğu ve yapması gereken tüm yasal bildirimler Rasyotek bordro ekibi yapılmaktadır. Bordrolama süreçleri sırasında gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklı doğabilecek tüm yasal sorumlulukları ve riskleri Rasyotek üstlenmektedir.

AR-GE Bordrosu

AR-GE Bordrosu; hesaplaması, algoritması ve içinde barındırdığı zor dinamikleri ile farklı bir uzmanlık gerektiren bordro hesaplama sürecidir. Özellikle bu konuda tecrübe ve bilgi sahibi olmak, firmaların outsource hizmet almasında en önemli kriterdir.

Rasyotek, bir AR-GE merkezine sahip olması dolayısıyla bu konudaki tüm dinamiklere hakimdir. Bordro hizmeti verdiği firmaların birçoğuna AR-GE bordro hizmetini de ayrıca sunmaktadır.

AR-GE Bordrosu

Fiili Hizmet Süresi Zammına Uygun Bordro Hizmeti

Fiili Hizmet Süresi Zammına Uygun Bordro Hizmeti

Fiili hizmet süresi zammı, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan sigortalılara yönelik bir düzenlemedir. 506 sayılı Kanunun ek 5. maddesinde belirtilen itibari hizmet süresi ile 5434 sayılı Kanunun 32. maddesinde belirtilen fiili hizmet süresi zammı, bazı ağır ve yıpratıcı işler için farklı esas ve sürelerde verilmekte iken 5510 sayılı Kanunun 40. maddesi ile yeniden düzenlenmiş, sosyal güvenlik kurumlarına göre farklılıklar kaldırılarak norm birliği sağlanmıştır.

Rasyotek’in sektörel deneyimleri ve sürece hâkim olmasından kaynaklı “Fiili Hizmet Süresi Zammı”na uygun bordro hizmetinde de çalıştığı firmalara destek olmaktadır

Kısa Çalışma Ödeneği Denetimleri Danışmanlık Hizmeti

2020 Mart ayında pandemi ile hayatımıza giren Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) 31 Mart 2021 itibariyle sonlanmıştır. Sürecin sonlanmasının ardından başlayacak olan denetimler, firmalar için büyük önem taşmaktadır. Firmaların geçtiğimiz bir yıllık süreçte bordro süreçlerini mevzuatlara uygun olarak tamamlayıp tamamlamadığına göre resmi yaptırımlar da beraberinde gelecektir. Denetimler sonrası yeterlilik gösteremeyen firmalar;

 • Kısa çalışma ödeneğinin iptal edilmesi
 • İdari para cezaları
 • Geriye dönük olarak ücret ödemesi ve buna mukabil sigorta ve vergi ödemeleri başta olmak üzere pek çok cezai işlemle karşı karşıya kalabileceklerdir. Rasyotek, bu gibi istenmeyen durumların yaşanmaması ve süreç sonundaki denetimlerin en sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi adına alanında uzman ekibi ile çalıştığı firmalara danışmanlık hizmeti sunmaktadır.