TEKLİF İSTE

BAĞIMSIZ DENETİM VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Bölgesel Yönetim Merkezi Kurulması

Şirketimiz uluslararası yatırımcıların yurtdışındaki kuruluşlarının koordinasyonu ve yönetimi amacıyla Türkiye’de Bölgesel Yönetim Merkezi kurmalarına yönelik olarak aşağıda belirtilen hizmetleri vermektedir:

  1. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Uygulama Yönetmeliği, Kurumlar Vergisi Kanunu (geçiş dönemi süresince) ve Gelir Vergisi Kanunu kapsamında bölgesel yönetim merkezi kurulmasına ilişkin genel danışmanlık hizmetleri verilmesi
  2. Bölgesel Yönetim Merkezinin müşteri açısından uygulanabilirliğinin belirlenmesi amacıyla fizibilite ve analiz çalışmalarının yapılması
  3. Bölgesel Yönetim Merkezi kuruluş islemelerine ilişkin başvuruların yapılması ve izinlerin alınması
  4. Bölgesel Yönetim Merkezi statüsünde faaliyet gösteren büroların ilgili mevzuata uyumunun denetlenmesi, yıllık raporların hazırlanması ve ilgili mercilere sunulması