sirküler

Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart’a Kadar Uzatıldı
SGK

Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart’a Kadar Uzatıldı

23 Aralık 2020 tarihli 31343 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 3317 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.06.2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusu olup ödenek alan işyerleri için 31.12.2020’de sona erecek kısa çalışma ödeneği 28.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Bugün (19 Şubat 2021) yayımlanan Resmi Gazete ’de yer alan 3556 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kısa çalışma ödeneği…

Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteğinde Yersiz Ödeme
SGK

Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteğinde Yersiz Ödeme

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği uygulamasında fazla veya yersiz ödemelerin işverenden kaynaklı olup olmadığı konusunda tereddüt oluşturan konuları değerlendirmek için il müdürü başkanlığında en az üç kişiden oluşan komisyon oluşturulacak. Kısa çalışmada fazla veya yersiz ödeme Fazla ve yersiz ödemelerin terkinine ilişkin olarak İŞKUR’a gelen geri bildirimlerde; İşten çıkan işçilerin işverenlerce bildiriminin yapılmasından, aynı…

Meslek Mensupları Bakımından Beyannamenin Ertelenmesi
SGK

Meslek Mensupları Bakımından Beyannamenin Ertelenmesi

Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi imzalanmış olması hâlinde muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesinden meslek mensupları sorumlu olduğundan, meslek mensubunun Covid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıklar nedeniyle karantina altına alınması veya yatarak tedavi görmesi, diğer hastalıklar nedeniyle yatarak tedavi görmesi ya da tutukluluk ve gözaltına alınması nedenlerinin varlığı hâlinde işverenlerin yerine meslek mensuplarınca düzenlenen ve yasal süresinde Kuruma verilmesi zorunlu olan muhtasar ve…

Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Ciro Kaybı Desteği
SGK

Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Ciro Kaybı Desteği

Koronavirüs (Covid-19) salgınından faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek ödemelerinin detayları aşağıdaki gibidir.  2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27.01.2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon TL ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna…

2021 Nakdi Ücret Desteği ile 7256 Teşvik Tutarları
SGK

2021 Nakdi Ücret Desteği ile 7256 Teşvik Tutarları

3423 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına göre 01.01.2021’den itibaren geçerli olmak üzere Nakdi Ücret Desteği (NÜD) İLE 7256 Teşvik tutarlarında %21,56 oranında artış yapılmıştır. Buna göre tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenmiştir: Nakdi ücret desteği 39,24 * 1,2156 = 47,70 TL (2021 yılı tutarı) 17256 teşviki 44,15 * 1,2156 = 53,67 TL (2021 yılı tutarı) 27256 teşviki 44,15 *…

17256 / 27256 Kanun Numaralı Sigorta Prim Teşviki Uygulaması
SGK

17256 / 27256 Kanun Numaralı Sigorta Prim Teşviki Uygulaması

7256 sayılı Kanunun 12’nci maddesi ile 4447 sayılı Kanuna geçici 27’nci madde eklenmiş olup, anılan maddenin (a) bendinde “Fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayılarının 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden…

Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı 2 Ay Daha Uzatıldı
SGK

Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı 2 Ay Daha Uzatıldı

30 Aralık 2020 tarihli 31350 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 3344 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17.01.2021’de sonra erecek olan “Nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı” 2 ay daha uzatılarak 17.03.2021’de sona erecektir.

2021 Yılı Güncel Bordro Parametreleri
SGK

2021 Yılı Güncel Bordro Parametreleri

2021 Yılı Bordro Parametreleri ve Diğer Bilgiler 2021 yılı bordro parametreleri aşağıdaki gibidir, bordroları yaparken parametreleri güncellemeyi unutmayınız. Günlük Alt Sınır 119,25 Günlük Üst Sınır 894,38 Aylık Alt Sınır 3.577,50 Aylık Üst Sınır 26.831,40 Normal Çalışan Brüt Asgari Ücret 3.577,50 İşçi Payı (%15) 536,63 GV Matrahı 3.040,88 GV Kesintisi (%15) 456,13 DV Kesintisi 27,15 Net…

Kısa Çalışma Uygulamasında İşverenden Kaynaklı Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkini
SGK

Kısa Çalışma Uygulamasında İşverenden Kaynaklı Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkini

7256 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 29 uncu maddesinde; “Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler hakkında Bakanlık ve Kurum personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu kapsamda 2020 Ekim ayı ve öncesi döneme ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden bu maddenin yürürlük tarihi (17.11.2020) itibarıyla tahsil…

İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Alınanlar İçin Sigorta Primi Desteği Uygulaması
SGK

İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Alınanlar İçin Sigorta Primi Desteği Uygulaması

4447 sayılı Kanun kapsamında işsizlik ödeneği alırken, işten ayrılma tarihini takip eden 90 gün içerisinde özel sektör işyerinde işe giren ve işe girdiği tarih itibariyle 4447 sayılı Kanun kapsamında en az 12 ay süreyle kesintisiz çalışanları kapsamaktadır.  Şartlar  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan şartları sağlayarak işsizlik ödeneğine hak kazanmış olmak,  Yeni bir işsizlik…