kçö

Kısa Çalışma, Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı Uzamaya Devam Ediyor
SGK

Kısa Çalışma, Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı Uzamaya Devam Ediyor

Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı uygulaması 17.01.2021 tarihine kadar uzatılmıştır 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 24. madde ile 30/06/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç…

Normalleşme Sigorta Prim Teşviki (7252 sayılı Kanun)
SGK

Normalleşme Sigorta Prim Teşviki (7252 sayılı Kanun)

Kısa çalışma ve/veya nakdi ücret desteğinden yararlanan işletmelere KÇÖ ve/veya NÜD uygulamasını sonlandırıp normal çalışma düzenine geçmesi durumunda verilecek teşvik detayları; 1) İşverenin geçici 23’üncü ve geçici 24’üncü madde kapsamında, 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma ve/veya nakdi ücret desteği başvurusu olması gerekmektedir. 2) Prim teşviki kısa çalışma ödeneğinden ve/veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalılardan dolayı…