kanun

Normalleşme Sigorta Prim Teşviki (7252 sayılı Kanun)
SGK

Normalleşme Sigorta Prim Teşviki (7252 sayılı Kanun)

Kısa çalışma ve/veya nakdi ücret desteğinden yararlanan işletmelere KÇÖ ve/veya NÜD uygulamasını sonlandırıp normal çalışma düzenine geçmesi durumunda verilecek teşvik detayları; 1) İşverenin geçici 23’üncü ve geçici 24’üncü madde kapsamında, 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma ve/veya nakdi ücret desteği başvurusu olması gerekmektedir. 2) Prim teşviki kısa çalışma ödeneğinden ve/veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalılardan dolayı…