iys

İYS Kaydı İçin Son  Tarih 31 Aralık 2021

İYS Kaydı İçin Son Tarih 31 Aralık 2021

İYS(İleti Yönetim Sistemi) kaydı için daha önce 1 Aralık 2020 olarak belirlenen son tarih, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETDHK”) ve ikincil düzenlemeler gereğince; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi araçların kullanılması ile elektronik ortamda gerçekleştirilen…