fesih yasağı

Kısa Çalışma, Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı Uzamaya Devam Ediyor
SGK

Kısa Çalışma, Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı Uzamaya Devam Ediyor

Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı uygulaması 17.01.2021 tarihine kadar uzatılmıştır 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 24. madde ile 30/06/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç…