7252

7252 Teşvikinde İşverenlere Kolaylık Sağlandı
SGK

7252 Teşvikinde İşverenlere Kolaylık Sağlandı

2020-35 sayılı genelgeye göre; 3 aylık destek süresinde destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı KÇÖ/NÜD uygulamasından yararlanılan aylık ortalama gün sayısı kadar bu destekten yararlanılabileceğinden, ilgili ayda 07252 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan APHB/ MPHB’de bildirilen sigortalının ayın kalan çalışma günlerinin kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek APHB/MPHB ile Kuruma bildirilmesi gerekmekteydi. Ancak SGK’nın yapmış olduğu yazılımsal…

Normalleşme Sigorta Prim Teşviki (7252 sayılı Kanun)
SGK

Normalleşme Sigorta Prim Teşviki (7252 sayılı Kanun)

Kısa çalışma ve/veya nakdi ücret desteğinden yararlanan işletmelere KÇÖ ve/veya NÜD uygulamasını sonlandırıp normal çalışma düzenine geçmesi durumunda verilecek teşvik detayları; 1) İşverenin geçici 23’üncü ve geçici 24’üncü madde kapsamında, 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma ve/veya nakdi ücret desteği başvurusu olması gerekmektedir. 2) Prim teşviki kısa çalışma ödeneğinden ve/veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalılardan dolayı…