SGK

SGK ile ilgili mevzuat paylaşımları, en yeni teşvikler ve yararlanma şartları ile bilgiler, Sosyal güvenlik kurumunun uygulamaları hakkında detaylı bilgiler.

DOST Modülü SGK e-Borcu Yoktur Özelliği
SGK

DOST Modülü SGK e-Borcu Yoktur Özelliği

SGK’ya Borcunuz Var (!) Ticarette güven, özgürlük demektir. Özgür bir işletme olduğunuzda ticaretinizi sağlıklı şekilde yapabileceğiniz pek çok faaliyeti yürütebilir, sizi ileriye taşıyacak riskli kararları alabilir ve küçük hatalarınızın kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Bu güveni elde edebilmek ise bir hayli zordur. İtibarı yüksek kurumların özellikle ticari alacak ve borçlarına sadık olduğunu gözlemliyoruz. Bunun…

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Verme Süresi Uzatıldı
SGK

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Verme Süresi Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre; 26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi,  Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Uzaktan Çalışma Bildiriminde Dikkat Edilecekler
SGK

Uzaktan Çalışma Bildiriminde Dikkat Edilecekler

10.03.2021 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan uzaktan çalışma yönetmeliği kapsamında artık çalışanlarımızın uzaktan çalışma günlerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirebileceğiz. (https://www.rasyotek.com.tr/blog/uzaktan-calisma-yonetmeligi/) Öncelikle https://ebeyanname.gib.gov.tr/download.html adresinde yer alan “Gerekli Programlar” kısmından “BDP” programını yeniden indirerek kurmak gerekiyor. Daha sonra BDP de “SGK Bildirimleri” başlığında “Uzaktan Çalışma Gün” kısmını çalışanın ay içindeki uzaktan çalışma günü kadar…

Fazla Çalışma, Fazla Sürelerle Çalışma ve Serbest Zaman
SGK

Fazla Çalışma, Fazla Sürelerle Çalışma ve Serbest Zaman

Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam 45 saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50…

7256 Teşvikinde İşten Çıkış Kodları Düzenlendi
SGK

7256 Teşvikinde İşten Çıkış Kodları Düzenlendi

4447 sayılı Kanun’un geçici 27 ve 28’inci maddeleri kapsamında sağlanan prim desteklerinden yararlanan işverenler, destekten yararlandıkları sigortalıların yarısından her birini, ilgili maddelerin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destek kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür.  Ancak çalışanların farklı kodlar ile çıkışları yapıldığında hangi kodlar üzerinden çıkış yapıldığında teşvikin iptal edileceği hususunda tereddütler oluşmaktaydı ve konuyla ilgili olarak…

İlave İstihdam Edilen 5 Çalışana Finansman Desteği
SGK

İlave İstihdam Edilen 5 Çalışana Finansman Desteği

Pandeminin ülkemiz ekonomisinde açtığı yaraları sarmak, istihdamı artırmak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 2021 Mart ayında yapılan açıklamada ilave istihdam sağlayan mikro ölçekli işletmelere finansman desteği verileceği belirtilmiştir. (https://www.rasyotek.com.tr/blog/ilave-istihdama-finansman-destegi/)  Bu işletmeler, istihdama yapacağı 5 çalışana kadar KGF kefaletiyle kişi başı 100 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar 6 ay geri ödemesiz olmak üzere 24 ay vadeli kredi kullanabilecek.  Ayrıca işletmeler bu çalışanlar…

5 Puanlık İndirim İçin Türkiye Geneli Borç Sorgusu Ertelendi
SGK

5 Puanlık İndirim İçin Türkiye Geneli Borç Sorgusu Ertelendi

5510 sayılı Kanunun 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca 5 puanlık indirim için Türkiye geneli borç sorgulaması 2021/Eylül dönemine ait MPHB ile başlıyordu ancak 2021-30 sayılı genelge ile 01.01.2022 tarihine ertelenmiştir.  2022/Ocak dönemine ait MPHB ile uygulamaya başlıyor. 

Engelli Vergi İndirimi Başvuruları E-Devlet Üzerinden Yapılabilecek
SGK

Engelli Vergi İndirimi Başvuruları E-Devlet Üzerinden Yapılabilecek

Engelli Vergi İndirimi Başvuruları E-Devlet Üzerinden Yapılabilecek 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesine göre; Çalışma gücünün en az %80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı 1. derece engelli, en az %60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı 2. derece engelli, asgarî %40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı 3. derece engelli sayılır ve 2021 yılı için aşağıda engelli dereceleri itibariyle…

Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı Güvenliği Yükümlülükleri
SGK

Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı Güvenliği Yükümlülükleri

Uzaktan (Evden) çalışma modeli mevzuatımızda yer alan ama detayları belli olmayan, uygulamada Şirketlerin mevzuatsal olarak zorluk yaşadığı bir durumdur. Nitekim 11 Mart 2021 tarihinde konuyla ilgili bir yönetmelik yayınlandı (https://www.rasyotek.com.tr/blog/uzaktan-calisma-yonetmeligi/) ama uygulamadaki ihtiyaçları karşılamaktan biraz uzak kaldı. Bu sebeple durumun ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından tekrar değerlendirilmesi ve alanında uzman kişilerden en ince ayrıntısına kadar…

7326 Sayılı Yapılandırma (SGK Alacakları)

7326 Sayılı Yapılandırma (SGK Alacakları)

7326 sayılı Kanunla gelen yeniden yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 31.08.2021 tarihi bitimine kadar başvuruda bulunması ve yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödemelerini 01.11.2021 tarihi bitimine kadar (31 Ekim 2021 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) yapmaları gerekmektedir. 7326 Yapılandırma Kapsamı 2021/Nisan dönemi ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş; Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, İşsizlik sigorta primleri, 30.04.2021’den…