SGK

SGK ile ilgili mevzuat paylaşımları, en yeni teşvikler ve yararlanma şartları ile bilgiler, Sosyal güvenlik kurumunun uygulamaları hakkında detaylı bilgiler.

Yanlış Yönlendirmelere Kulak Vermeyin Yeni Yıla Girerken Bu Hataya Düşmeyin
SGK

Yanlış Yönlendirmelere Kulak Vermeyin Yeni Yıla Girerken Bu Hataya Düşmeyin

SGK Teşvikleri Dışında SGK indirimi Uygulamak Mümkün mü? SGK Teşvikleri ile SGK Muafiyetlerini Karıştırmayın Devletin işletmelere sağladığı Sosyal Güvenlik Kurumu teşviklerinden doğru ve maksimum seviyede yararlanmak, toplam işletme maliyetlerinin minimize edilebilmesi açısından oldukça önemlidir. İşletme maliyetlerinin içinde en büyük gider kalemini oluşturan personel maliyetlerinin minimize edilmesinde teşviklerin dışında, sağlanan muafiyetlerin ilgili mevzuatlar çerçevesinde doğru yorumlanarak hesaplanması…

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Geçiş Ertelendi!
SGK

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Geçiş Ertelendi!

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Geçiş 01.07.2019 Tarihine Ertelenmiştir Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Geçiş ile ilgili tebliğ 27 Ekim 2018 Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazetede aşağıdaki gibidir: 27 Ekim 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30578 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK…

17103 ve 27103 Teşvik Destek Tutarlarının Hesaplanması
SGK

17103 ve 27103 Teşvik Destek Tutarlarının Hesaplanması

27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı 2.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanunun 42 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 19.Madde ile işverenler için yeni bir teşvik uygulaması hayata geçirilmişti. Bu yazımızda 17103 ve 27103 sayılı teşvik destek hesaplamasını karşılaştırmalı olarak inceleyeceğiz. Öncelikle her iki kanun 4447 Sayılı…

Muhtasar Beyannameye Konu Edilecek 7103 Vergi Teşviki
SGK

Muhtasar Beyannameye Konu Edilecek 7103 Vergi Teşviki

304 seri nolu gelir vergisi genel tebliğine istinaden 17103, 27103 ve 37103 nolu sigorta prim teşviklerinden yararlanan işyerleri için bu ay verilmesi gereken muhtasar beyanname üzerinden vergi teşviklerinden yararlanma hakkı getirilmiştir. Tebliğin 10.maddesinde ise Ocak-Mayıs dönemine ait 17103, 27103 ve 37103 nolu sigorta prim teşviklerinden yararlanma hakkı olan işyerlerinin de bu ay verilecek muhtasar beyannameye…

Yeni İstihdam Teşvikinin Vergi Desteği Hakkında
SGK

Yeni İstihdam Teşvikinin Vergi Desteği Hakkında

Gelir vergisi genel tebliği (seri no 304) ; 06/07/2018 tarih ve 30470 sayılı resmi gazetede yayınlanmış 17103 ,27103 ve 37103 kanun numaralarını seçerek sigorta prim teşvikinden yararlanan işyerleri için vergi teşvikine ilişkin yararlanma detayları açıklanmıştır.  Buna göre; 17103 , 27103 ve 37103 sayılı kanun seçilerek sigorta prim teşvikinden yararlanılan personeller için; ilgili yılda uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir…

Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması
SGK

Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması

Bilindiği üzere 2018/Mayıs ayına ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Amasya,  Bartın,  Çankırı ve Kırşehir illeri için 23/6/2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilme son süresi 23/6/2018 tarihi ve bu tarihin de hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle 25/6/2018 tarihi olmakla birlikte; yaşanabilecek aksaklıklar öngörülerek, söz konusu belgelerin verilme…

İstihdam Teşvikinde Bilişim Sektörü Prim Desteği Nace Kodları Belirlendi
SGK

İstihdam Teşvikinde Bilişim Sektörü Prim Desteği Nace Kodları Belirlendi

20/06/2018 tarih ve mükerrer 30454 sayılı resmi gazetede 2018/11969 sayılı bakanlar kurulu kararıyla 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak istihdam teşvikinin bilişim sektörü için ( destekten kişi başı ve aylık bazda azami 2.029,50 TL yararlanabilme imkanı ) NACE kod listesi yayınlanmıştır. Buna göre; Bilişim sektöründe, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamında yer alan prim desteğinden,…

6661 Asgari Ücret Desteği Bakanlar Kurulu Kararı Bugün Yayınlandı!
SGK

6661 Asgari Ücret Desteği Bakanlar Kurulu Kararı Bugün Yayınlandı!

2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için sağlanacak olan 6661 asgari ücret destek tutarına ilişkin uzun zamandır beklenen bakanlar kurulu kararı bugün yayınlanmış olup; prime esas günlük kazanç tutarı 120 TL ; desteğe esas günlük tutar ise 3,33 TL olarak tespit edilmiştir. 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanun hükümleri uyarınca…

Genel İstihdam Teşviki Kaldığı Yerden Devam Ediyor
SGK

Genel İstihdam Teşviki Kaldığı Yerden Devam Ediyor

Kamuoyunda KHK 687 ‘nin devamı olarak açıklanan istihdam teşvikine ilişkin kanun yürürlüğe girmiş olup; uygulama için sgk genelgesi beklenmektedir. 27.03.2018 tarihli resmî gazetenin mükerrer sayısı ile 7103 sayılı torba kanun yayınlanarak; 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununa Geçici madde 19 eklenmiştir.   Şartlar: 1.Sigortalı 01/01/2018 – 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmalı 2.Sigortalı işkura kayıtlı işsizler arasından…

Geriye Dönük SGK Teşvik Alacakları Resmi Gazetede Yayınlandı !
SGK

Geriye Dönük SGK Teşvik Alacakları Resmi Gazetede Yayınlandı !

Güncelleme : Geriye dönük teşviklerden 6 ay yararlanma hakkı 30.04.2021 tarihinde sona eriyor.  https://www.rasyotek.com.tr/geriye-donuk-sgk-tesvikleri 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun 27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer nüshasında yayınlandı. 5510 sayılı kanuna EK MADDE 17 eklenmiş ve 01.04.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği açıklanmıştır. Buna göre; Geriye…