SGK

SGK ile ilgili mevzuat paylaşımları, en yeni teşvikler ve yararlanma şartları ile bilgiler, Sosyal güvenlik kurumunun uygulamaları hakkında detaylı bilgiler.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Birlikte Verilmesi Uygulaması
SGK

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Birlikte Verilmesi Uygulaması

09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 6728 Sayılı torba yasayla vergi ve sigorta primlerinin tek bir belgeyle (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi-MPHB) bildirileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bilindiği üzere, Kırşehir’de 01.06.2017 tarihinde, diğer pilot bölge olarak seçilen Amasya, Bartın, Çankırı illerinde bulunan mükellefler/işverenler için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin birlikte verilmesi uygulaması 01/01/2018 tarihinde…

Stajyer Çalıştırma Usul ve Esasları
SGK

Stajyer Çalıştırma Usul ve Esasları

Stajyer 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanun’ unun 3. Maddesinin 1. Fıkrasının R bendi uyarınca stajyerlik; Yükseköğretim Kurulunca, yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan her düzeydeki alana özgü olarak belirlenen teorik ve uygulamalı dersler dışında, öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyumları, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri…

Yıllık Ücretli İzin Uygulaması
SGK

Yıllık Ücretli İzin Uygulaması

Yıllık İzin Kanunun 53. Maddesine göre, işyerinde işe başladığı tarihten itibaren, deneme süresi de içinde olmak kaydıyla, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık izin verilmesi gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği açısından, işçilerin, dinlenerek çalışma istemini, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumaları, motivasyonlarını ve iş verimliliğini artırmaları amacıyla yıllık ücretli izin kullandırılması gerekmektedir. İşçilere verilecek…

3 Aylık Prim ve Ücret Desteği – 7166 Sayılı Kanun Teşviki
SGK

3 Aylık Prim ve Ücret Desteği – 7166 Sayılı Kanun Teşviki

4447 sayılı kanunun geçici 19 uncu maddesi uyarınca ücret ve prim desteği 21.03.2019 mesai bitimi sonrası yayımlanan 2019/7 sayılı SGK Genelgesi ile yürürlüğe girmiştir. Ücret ve Prim Desteğinden Yararlanma Şartları Nelerdir? Sigortalı yönünden; a) 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınmış olması, b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması, c) İşe giriş tarihinden önceki üç…

Bordro Süreci Sorumluluk ve Zorunlulukları Kapsamında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
SGK

Bordro Süreci Sorumluluk ve Zorunlulukları Kapsamında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bordro sürecini, temel yapı taşları olan üç ana mevzuatın, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Gelir Vergisi Kanunu ve İş Kanununun detaylarına hakim olarak, kanun dilini doğru yorumlayarak ve bunun yanında işçi-işveren ilişkilerinin kilit noktası olan personel haklarını ve işveren maliyetlerini doğru oranda gözeterek uygulamak… Birbirinden çok farklı dinamikleri içeren bu nüansların aynı anda ve doğru şekilde dikkate…

2019 Yılı Asgari Ücret Desteği Hakkında Önemli Duyuru!
SGK

2019 Yılı Asgari Ücret Desteği Hakkında Önemli Duyuru!

Asgari ücret desteğini de kapsayan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklife göre, asgari ücret desteği 2019 yılında 12 ay olarak uygulanacak. Bu düzenlemeye göre, haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce, 2018 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ye verilen aylık…

2019 İşbaşı Eğitim Programı Maaş Tablosu ve Program Süreleri
SGK

2019 İşbaşı Eğitim Programı Maaş Tablosu ve Program Süreleri

2019 İşbaşı Eğitim Programı Maaş Tablosu İEP TÜRLERİ İŞ ARAYAN ÖĞRENCİ İŞSİZLİK MAAŞI ALAN Hizmet Sektörü 77,70 TL 58,27 TL 38,85 TL İmalat Sektörü 77,70 TL 58,27 TL 38,85 TL Bilişim Sektörü 77,70 TL 58,27 TL 38,85 TL Basın Sektörü 77,70 TL 58,27 TL 38,85 TL Tehlikeli ve Çok TehlikeliMesleklerde 77,70 TL 58,27 TL 38,85…

Çok Tehlikeli İş Yerlerinde İşsizlik Sigortası Prim Teşviki
SGK

Çok Tehlikeli İş Yerlerinde İşsizlik Sigortası Prim Teşviki

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PRİMİNDE 3 YIL SÜREYLE 1 PUAN İNDİRİM Teşvikten Yararlanma Şartları: 1. Teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlanması gereken üç yıllık süre ile teşvikten yararlanılacak üç yıllık süre boyunca işveren, aşağıdaki şartları sağlaması kaydıyla teşvikten yararlanabilir: 1a.İşyerinin çok tehlikeli sınıfta yer alması 1b.İşverenin Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her ay toplamda…

Bölgesel Teşvik 31.12.2019 Tarihine Uzatıldı
SGK

Bölgesel Teşvik 31.12.2019 Tarihine Uzatıldı

31.12.2018 tarihinde sona erecek olan bölgesel teşvik 31.12.2019 tarihine uzatıldı. 26 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar: 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar…

2019 Yılı Asgari Ücret İşveren Maliyeti
SGK

2019 Yılı Asgari Ücret İşveren Maliyeti

Asgari ücret tespit komisyonu 25.12.2018’de son kez toplanarak 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirledi. 2019 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ (Bekar – Çocuk Yok – Teşvikli – BES Yok) AÇIKLAMALAR Ocak – 2019  ASGARİ ÜCRET 2.558,40  SGK TABAN MATRAHI 2.558,40  SGK TAVAN MATRAHI 19.188,00  GÜN SAYISI 30  GÜNLÜK ÜCRETİ 85,28  BRÜT AYLIK ÜCRETİ 2.558,40  İŞÇİ İŞSİZLİK…