SGK

SGK İşten Çıkış Kodlarında Değişiklikler

SGK İşten Çıkış Kodlarında Değişiklikler

SGK 2021/9 sayılı genelgesi ile “29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodunu kaldırdı ve “41-” no.lu koddan sonra gelmek üzere aşağıdaki yeni kodları eklemiştir. Bundan sonra “29” koduyla yapılacak çıkış işlemleri için aşağıdaki kodlar seçilmelidir. 42 İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar…

Ramazan Ayı Kısıtlamaları

Ramazan Ayı Kısıtlamaları

Kısmi Kapanma Genelgesi 13.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde 2 haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı: Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu…

40 Mesleğe Daha Belge Zorunluluğu Getirildi

40 Mesleğe Daha Belge Zorunluluğu Getirildi

09.04.2021 tarihli 31449 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 2021/1 sıra no.lu Tebliğe göre, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 12 ay sonra çalıştırılamazlar.  Mesleki Yeterlilik Belgesi ile çalıştırılması zorunlu 143 mesleğe yeni 40…

Ekonomiye İlişkin Yeni Kanun Teklifiyle Neler Geliyor, Neler Gidiyor?

Ekonomiye İlişkin Yeni Kanun Teklifiyle Neler Geliyor, Neler Gidiyor?

Yeni kanun teklifinde diğer sektörlerle birlikte yiyecek – içecek sektöründe yer alan işletmelerde 2021/Nisan ve sonrası için “Nakdi Ücret Desteği” 50 TL olarak uygulanacak, 2021/Mart ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yer alan çalışanların günlük brüt asgari ücret üzerinden sigortalı ve işveren hissesinin tamamı (119,25 * %37,5 44,72 TL) Fondan karşılanacak.  Madde 6– 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24’üncü…

AR-GE, tasarım ve destek personelinin Netten Brüte Ücret Hesabı Değişti

AR-GE, tasarım ve destek personelinin Netten Brüte Ücret Hesabı Değişti

4691 Sayılı Kanun’a Göre Netten Brüte Ücret Hesabı Değişti  03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7. maddesine eklenen hüküm ile 4691 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi “31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri…

Kısa Çalışma Ödeneği Sonrası Denetim Süreci

Kısa Çalışma Ödeneği Sonrası Denetim Süreci

Koronavirüs salgını 2020 yılı Mart ayı itibariyle ülkemizde de görülmeye başlandı ve ekonomiye olumsuz etkilerini bertaraf etmek adına bu zorlu süreçte işverenlerin can simidi diye tabir edebileceğimiz Kısa Çalışma Ödeneği devreye girdi. Hayatımızda ilk defa pandemi sürecinde bulunduk ve belki ilk defa böylesine yoğun ve tempolu geçecek bir kısa çalışma süreci yönettik diyebiliriz. İşverenler, kısa…

Arge Kapsamındaki Şirketler İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Yapılan Düzenleme

Arge Kapsamındaki Şirketler İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Yapılan Düzenleme

28.01.2021 tarihli ve 7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişikliklere istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır.  4691 ve 5746 sayılı Kanunların uygulamasına ilişkin olarak “31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri…

Turizm Personeli Aşılama Programı

Turizm Personeli Aşılama Programı

2020/Mart ayı itibariyle pandeminin ülkemizde de görülmesiyle birlikte ekonomimiz kapanma noktasına geldi ve özellikle Ülkemize döviz girişinde büyük rol oynayan Turizm sektörü ciddi yara almıştı. Salgına çare olarak üretilen aşılar ülke ekonomilerinin toparlanması için umut ışığı oldu ve Ülkemizde de aşılama süreci başladı. Bu kapsamda Turizm sektörünün geçen seneki yaralarını sarabilmesi adına Turizm sektöründe çalışanların…

Emekli Olacak Çalışanların Sigorta Çıkışı Yapılacak Mı?

Emekli Olacak Çalışanların Sigorta Çıkışı Yapılacak Mı?

506 sayılı Kanun’un “Aylığın Başlangıcı” başlıklı mülga 62’nci maddesinin birinci fıkrası; “Sigortalı olarak işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunan ve yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya bu isteğinden sonraki aybaşından başlanarak yaşlılık aylığı bağlanır.” hükmünü amir olup, söz konusu fıkrada yer alan “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 03.03.2021 tarihli ve 31412 sayılı Resmî Gazete…

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinin bugün itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından gerek işverenler gerek çalışanlar yönetmelik detaylarını araştırmaya başladı. Covid-19 pandemisiyle birlikte alışılagelmiş çalışma şartlarının günden güne değişmesi kaçınılmazdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuya ilişkin yönetmeliği vakit kaybetmeden paylaştı.    Yönetmelikte önemli görülen her husus en ince ayrıntısına kadar açıklanmış ve hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde düzenlenmiştir. Uzaktan çalışma ile ilgili dikkat edilmesi gereken…