SGK

SGK ile ilgili mevzuat paylaşımları, en yeni teşvikler ve yararlanma şartları ile bilgiler, Sosyal güvenlik kurumunun uygulamaları hakkında detaylı bilgiler.

TGB’de, Ar-Ge veya Tasarım merkezinde çalışan personelin bölge dışında çalışması
SGK

TGB’de, Ar-Ge veya Tasarım merkezinde çalışan personelin bölge dışında çalışması

Teknoloji geliştirme bölgelerinde, Ar-Ge veya Tasarım merkezinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikinde dikkate alınan bölge dışında çalışmaları için oran 31.12.2022’ye kadar %20’den %50’ye çıkarılmıştır. 5746/3(2) … Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde doktora mezunu personelin üniversitelerde Ar-Ge ve yenilik alanında ders vermesi veya Ar-Ge ve tasarım personelinin teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan girişimcilere mentörlük yapması durumunda haftalık…

Personel Teşvik Sistemleri Yazılımı: En Verimli Teşvik Yazılımı
SGK

Personel Teşvik Sistemleri Yazılımı: En Verimli Teşvik Yazılımı

Her ay SGK işlemleri kapsamında değişkenlik gösteren, kişi bazlı en yüksek teşvik getirisini raporlayan, işletmelere ve çalışanlara belirli kriterler çerçevesinde uygun teşviklerden eksiksiz yararlanma imkânı sağlayan Rasyotek tarafından geliştirilmiş bir Personel Teşvik Sistemleri yazılımı (PTS), çapraz sorgulama algoritması ile %100 doğruluk payıyla hesaplanan teşvik tasarruf hizmetidir.  SGK teşviklerinin matematiksel algoritmaları oluşturulduktan sonra geliştirilen yazılım ile sektör kurucu ve sektör…

İstirahatli Olan Sigortalıların Çalışmadıklarına Dair Bildirim Değişikliği
SGK

İstirahatli Olan Sigortalıların Çalışmadıklarına Dair Bildirim Değişikliği

30.09.2021 tarihli 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210930-29.htm) göre İstirahatli olan sigortalıların işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin işverenlerce SGK’ya gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13975&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5) kaldırılmıştır. Kaldırılan tebliğe göre; Bildirimin yapılması ve kuruma gönderilmesi Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü, “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde…

SGK Elektronik Tebligat Dönemine Başlıyor
SGK

SGK Elektronik Tebligat Dönemine Başlıyor

24.09.2021 tarihli 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210924-5.htm) göre Sosyal Güvenlik Kurumu yazışmalarında artık elektronik tebligat dönemine başlıyor. Elektronik ortamda tebliğ edilecek evraklar Kurumca, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara ilişkin bu Yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilir. Ancak elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması…

Yabancı Uyruklu Kişilerin Sigorta İşe Giriş Bildirgesinde Değişiklik
SGK

Yabancı Uyruklu Kişilerin Sigorta İşe Giriş Bildirgesinde Değişiklik

Yabancı uyruklu kişilerin sigorta işe giriş bildirgesi yaparken dikkat!..  Normalde yabancı uyruklu kişilerin işe giriş bildirgesini düzenlerken “0-Tüm Sigorta Kolları (Zorunlu)” seçeneğini işaretlerdik. SGK’nın yaptığı değişiklik doğrultusunda ülkemizle ikili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülke vatandaşları için işe giriş bildirgesini “12-U.Söz.Olmayan Yab. Uyrk. Sigortalı” seçeneğiyle düzenleyeceğiz.  Ülkemiz ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke vatandaşları için işe giriş bildirgelerini aynı…

SGK Teşviklerinden Yararlanmayı Engelleyen Faktörler
SGK

SGK Teşviklerinden Yararlanmayı Engelleyen Faktörler

SGK Teşvikleri Ne İşe Yarıyor? Maliyet, ürün ya da hizmetin elde edilmesine kadar geçen sürede harcanan değerlerin tümüdür. Değişken ve sabit giderler olmak üzere genel olarak iki kaynağa dayanan maliyet, işletmelerin kârlılıklarını doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple işletmeler maliyetleri düşürecek çözümlere her daim ihtiyaç duymakta ve devlet de bu anlamda pek çok farklı teşvik ile işletmeleri desteklemektedir….

SGK E-Vizite Uygulaması ve Dost Modülü
SGK

SGK E-Vizite Uygulaması ve Dost Modülü

İstirahat (İş Göremezlik Raporu)  İstirahat raporları; sigortalının hastalanması, kazaya maruz kalması ve olası bir sağlık sorunu nedeni ile şirket doktoru, aile hekimi veya hastane hekimleri tarafından yazılan iş görmezlik raporlarıdır. Öngörülmüş olan rapor sürelerine ilişkin yasal bildirimin raporu veren kurum tarafından SGK E-Vizite rapor girişi sistemine işlenmesi gerekmektedir. İş yeri hekimi ya da özel hastane gibi kısa süreli olmak koşulu ile SGK’dan bağımsız yazılan iş göremezlik…

SGK Teşviklerinde Rasyotek Güvencesi
SGK

SGK Teşviklerinde Rasyotek Güvencesi

Rasyotek olarak 2015 yılında henüz iş dünyasında bir sektör oluşmamışken SGK teşviklerinin hesaplanması adına sektör kurucusu olarak ve milyonlarca veriyi korumanın verdiği tecrübemizin yanında geliştirdiğimiz Personel Teşvik Sistemi yazılımımız ile 1000’den fazla müşterimizin, güncel teşviklerden eksiksiz ve hatasız şekilde faydalanmalarını sağlıyoruz. Pandemi Döneminde Can Simidi Olan SGK Teşvikleri (7252 ve 7256) Yaklaşık bir buçuk yıldır tüm dünyayı etkisi altına…

5 Puanlık SGK Prim İndiriminden Yararlanmak Artık Kolay Olmayacak
SGK

5 Puanlık SGK Prim İndiriminden Yararlanmak Artık Kolay Olmayacak

SGK tarafından sağlanan teşvikler içerisinde işverenlerin kolayca yararlanabildiği teşviklerden bir tanesi olan 5 puanlık sgk prim indirimden yararlanmak artık eskisi gibi kolay olmayacak.  Eski uygulama; işverenin 5 puanlık indirimden yararlanabilmesi için dosya bazlı olarak SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmama şartını sağlaması gerekmektedir.  Yeni uygulama; işverenin 5…

2021 Yılı Çalışma İzni Başvuru Koşulları
SGK

2021 Yılı Çalışma İzni Başvuru Koşulları

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre yabancı uyruklu kişilere Türkiye’de bağımlı çalışmaya başlamadan önce işverenleri tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma izni alması önem arz etmektedir. 2021 yılı çalışma izni başvuruları yurt içinden veya yurt dışından yapabilir. Yurt içi başvurusunda, ülkemizde bulunan ve en az 6 aylık ikameti bulunan yabancılar başvuru yapabilir. Yurt dışı…