Rasyotek Bordro Hizmeti

Küresel düzeyde artan rekabet, şirketleri görece avantaj elde etmek için geleneksel yapı ve organizasyonlarını değiştirerek yeni yönetim stratejileri belirlemeye, inovasyon çalışmaları yapmaya zorlamaktadır. Outsourcing (Dış Kaynak Kullanımı), yenilik yaratmada Şirketlere önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu nedenle şirketler, tüm ihtiyaçlarını kendi iç yapısında karşılayan organizasyonlar yerine, ana faaliyet alanlarına odaklı, verimliliklerini arttıran yönetim stratejilerini giderek daha çok tercih etmektedirler. Faaliyet alanları ne olursa olsun ana faaliyet alanlarının dışında kalan konuları uzmanlaşmış şirketlerden outsourcing hizmeti alarak başlamaktadırlar.

Cenk Zayim Zeynep Kizir

Zeynep Kizir

Cenk Zayim

Rasyotek Bordro Süreç Yönetimi Direktörü

Rasyotek Bordro ve Denetim Direktörü

Rasyotek, çeşitli sektörlerde ve farklı büyüklüklerdeki müşterilerine yasal mevzuatın getirdiği tüm komplikasyonları içeren bordro outsourcing hizmetlerini deneyimli ve konusunda uzman ekibiyle veriyor. İşveren sorumluluklarını üstlenerek, yasalar karşısında oluşabilecek risklerden koruyan, çalışan haklarını gözeterek, işçi-işveren ilişkilerini düzenlemeye yardımcı olan yaklaşımıyla Şirketlere maksimum faydayı sağlıyor.

Neden Bordro Outsourcing?

Bordro hesaplama detaylarının temelini İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Vergi Kanunları, Borçlar Kanunu gibi kapsamı oldukça büyük ve detaylı olan, ayrıca sürekli değişkenlik gösteren kanunlar oluşturmaktadır. Bordro uygulamacıları yaptıkları işlemlerin sonucu olarak, işverene, çalışanlara ve devlete karşı oldukça ciddi sorumluluklar taşımaktadırlar. Bu sorumluluğun bilincinde, kanunlara hâkim, doğru yorumlama yetisine sahip bordro uygulamacılarını bulmak ve bünyelerinde sürekli istihdam etmek işverenler açısından her zaman mümkün olamamaktadır.

Mevzuatın karmaşıklığının getirdiği uygulama zorlukları karşısında yazılımların yetersiz kalması ya da yanlış hesaplaması söz konusu olabilmektedir. Uygulamaların mevzuata uygun şekillendirilmesinde; çalışan, işyeri, işin niteliği, statüsü gibi birçok kriter bazında yapılması gereken farklı işlemlerin yarattığı zorluklar, riskler mevcuttur. Ayrıca, bu programların Şirketin ihtiyaç duyduğu tüm raporlamaları sağlama zorlukları, muhasebe ve insan kaynakları sistemleri ile entegre çalışmamalarından doğan zaman kayıpları olmaktadır.

Tüm bu sorunların getirisi olarak işverenler, cezai riskler, maliyetlerinin artması, çalışanların haklarında yaşanabilecek olası kayıplar ve dava açılma gibi birçok riskle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Şirketlerin kendi bünyelerinde bilgi güvenliğini maksimum düzeyde sağlayabilmeleri için ciddi anlamda yatırım yapmaları gerekmekte, zaman zaman bilgi kayıp riskleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Ayrıca, bordro hesaplamalarının şirket içinde yapılması durumunda ücret gizliliğinin sağlanamaması riski bulunmaktadır.

Rasyotek olarak, işverenleri ve çalışanları tüm bu risklerden koruyarak, verimliliklerini arttıran, işçi-işveren ilişkilerinde yaşanabilecek sorunlar karşısında koruyan, işveren maliyetini gözetirken, çalışan haklarını koruyan, devlete karşı sorumluluklarını yerine getiren anlayışımızla bordro hizmetimizi Şirketlere özel hazırlanan çalışma modellerimiz ile sunmaktayız.

Bordro Outsourcing Hizmetlerinde Rasyotek olarak ayrıcalıklarınız nelerdir?

Teknoloji şirketi olmamızın getirdiği kabiliyetlerimizi kullanarak, günümüz ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturulan bordro hizmet modellerimizi, doğabilecek ihtiyaçlar karşısında çözüm odaklı, maksimum fayda sağlama anlayışıyla, hızla  yenileyebilecek esneklikte yapılandırdık.

Bu anlayışla müşterilerimize ayrıcalıklı hizmetler sağlamaktayız.

Bilgi Güvenliği Ayrıcalığımız ile müşterilerimize verdiğimiz hizmetin ayrılmaz parçası olan bilgi güvenliği, müşteri memnuniyeti, kalite yönetim sistemleri konularında yaptığımız çalışmalar sonucunda

  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS),
  • 10002 Müşteri Memnuniyeti,
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

belgelerini aldık.

Ayrıca, “Kişisel Verileri Koruma Kanunu” kapsamında gerekli tüm düzenlemeleri yaptık.

Bütünleşik Tasarruf Sistemleri Ayrıcalığımız ile aylık bordro hizmetlerini Rasyotek bordro departmanından alan müşterilerimize, eş zamanlı olarak SGK tarafından sunulan, tüm teşvikleri ayrı ayrı hesaplayan, Türkiye’nin en önde gelen kuruluşlarına ve 35000 işyerine de sağlanan Bütünleşik Tasarruf Sistemleri (BTS) departmanı hizmetlerimizi de ayrıcalıklı olarak sunmaktayız.

Bu sayede, iş yükü oluşturmadan teşviklerden maksimum seviyede yararlanma imkânı sağlayarak işveren maliyetlerini azaltarak, istihdam artışına katkı yaratmaktayız.

İş Hukuku Çözümleri Ayrıcalığımız ile Şirketin yapısına, uygulamalarına, personel yönetmelikleri ve sözleşmelerine hâkim olan bordro departmanımız, bordro hizmetlerine ilişkin iş hukuku konusunda doğabilecek ihtiyaçlara yönelik, en verimli iş hukuku çözümlerini, çözüm ortağı olan ve aynı zamanda Rasyotek’in hukuk danışmanlığı’nı yürüten hukuk bürosu aracılığıyla sunmaktayız.

Süper Portal Hizmeti Ayrıcalığımız ile, ekonomik rekabetin arttığı, işletmelerin yapılarının büyüdüğü ve birçok iş kalemi takibinin gerçekleştiği günümüz iş dünyasında, büyük veri diye tabir edilen bilginin anlaşılması ve yönetilmesi konusunda bilişim teknolojilerini kullanarak işletmeler adına fark oluşturacak, maliyetleri düşürecek, karar süreçlerine katkı ve yönlendirme sağlayacak analizleri işletmelere iş yükü oluşturmadan sunmaktayız.

Araştırma – Geliştirme Projelerine devlet tarafından sağlanan teşvikler kapsamında çıkarılan kanunlarla getirilen uygulama detaylarının, bordro sistemleri ve uygulamacılarına getirdiği zorluklar ve kanunun karmaşıklığı gibi nedenlerle işverenlerin maddi kayıpları söz konusu olabilmektedir. Konusunda tecrübeli ve uzman bordro ekibimizle, Ar-Ge ve Teknokent bordro uygulamalarında efektif, hızlı, hatasız ve maksimum fayda sağlamaktayız.

Web Bordro Hizmeti Ayrıcalığımız ile teknolojik altyapımız ve bilişim kabiliyetlerimizle yazılımını yaparak geliştirmiş olduğumuz web sayfamız aracılığıyla Şirketlere hizmet sunmaktayız.

İhtiyaçlarına, yapılarına yönelik olarak Şirketin kendisine özel olarak yapılandırılan “Web Bordro Hizmetimiz” ile;

  • Şirket insan kaynakları yetkililerinin bordro verilerini takip edip, sorgulayabilecekleri veri tabanı oluşturulmakta,
  • Tüm bordro verilerine, raporlarına güncel ve geçmiş dönem için ulaşım imkanı sağlanmakta,
  • Bilgi alışverişinde yaşanabilecek olası aksamalar, yanlışlıklar bertaraf edilmekte,
  • İş yükünü azaltan ve hata riski, bilgi kaybı gibi birçok riski ortadan kaldıran hizmet modelimizle, farklı kaynaklardan gelen bordro verilerini, çoklu kullanıma imkan veren yapısıyla merkezileştirmekteyiz.

Rasyotek ayrıcalığı olarak Şirketlere özel oluşturulan hizmet modellerimizin temelini üç ana başlıkta topladık.

  • Bordro Hizmetleri
  • Bordro Denetim Hizmetleri
  • Bordro Eğitim Hizmetleri

Hizmetlerimizin başlangıç aşamasında Şirketlerin bordro yapılarında ve mevcut hesaplamalarında analizler, görüşmeler ve eş zamanlı bordro hesaplamaları yaparak süreç ve uygulamalarını anlıyoruz. Edinilen bilgiler doğrultusunda ihtiyaçlar ve gereksinimler dikkate alınarak özel olarak oluşturulan çalışma modelimiz ile hizmet veriyoruz.

Özetle, bordro hizmetlerimizle, yasalar karşısında oluşabilecek riskler ve uygulama kaynaklı hatalardan, baştan önleyici sistemle Şirketlerin tasarruflarını en yüksek seviyeye taşırken, tüm teşvik başlıklarının analizi ile maksimum teşvik kazancı sağlıyoruz.

Önceki
Sonraki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir