Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 2018

09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmî Gazetede “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanarak birçok konuda değişikliğe gidilmiş; vergi dairelerine verilen muhtasar beyanname ile sosyal güvenlik kurumuna verilen aylık prim ve hizmet listelerinin birleşmesi gündemimize oturmuştur.

Söz konusu kanun ile alakalı olarak 18.02.2017 ve 30.03.2017 tarihlerinde tebliğler yayınlanmış olup; uygulamaya 01.01.2018 tarihinden itibaren geçilecektir.

Bu yazımızın konusu yenilenen ve adı değişen Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesinin; halihazırda verilen muhtasar beyannameden farkları ve doğuracağı etkilerden oluşmaktadır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Mevcut Muhtasar Beyannameden Farkları, Getirileri ve Öneriler

 1. Beyannamenin “Genel Bilgiler” bölümüne “Şube No” bilgisi eklenmiştir.Şube No: Vergi dairesinde şube açılış işlemleri sırasında sicil bölümünce şube için verilen kod numarası yazılmalıdır. Bu kod internet vergi dairesinden de sorgulanabilmektedir. Aşağıda kodun bulunacağı ekran görüntüsü yer almaktadır. E-beyanname vermeye yetkili kişilerce şifre ile giriş yapılmalıdır.
  Şube No Görseli
 2. Beyannameye “SGK Bildirimleri” sekmesi eklenmiştir. “SGK Bildirimleri” kulakçığı, “Sigortalı Çalışan Bilgileri (Kapsar Nitelikli)” ve “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” tabloları olarak 2 bölümden oluşmaktadır. Aşağıda “SGK Bildirimleri” sekmesinin ekran görüntüsü yer almaktadır.

  SGK Bildirim EkranıSigortalı Çalışan Bilgileri (Kapsar Nitelikli)  Tablosu:

  Bu tablo sadece düzeltme beyannamelerinde doldurulabilir. Beyanname belirli bir dönem için ilk defa verileceği zaman “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” tablosu boş bırakılacaktır.

  Belge Türü: Sigortalıların çalışmalarının niteliğine uygun belge türlerinden biri seçilmelidir.

  Düzenlemeye Esas Kanun No: Bu alandan ilgili işyeri ve sigortalılar için, varsa uygulanabilecek sigorta primi işveren hissesi desteği seçilebilmektedir. Herhangi bir teşvikten yararlanılmıyorsa “Kanun türü yoktur.” seçilmelidir.

  Yeni Ünite Kodu : 26 karakterli işyeri SGK numarasının 6. ve 7. Karakterleridir.

  Eski Ünite Kodu : 26 karakterli işyeri SGK numarasının 8. ve 9. Karakterleridir.

  İşyeri Sıra Numarası : 26 karakterli işyeri SGK numarasının 10-16. karakterleridir.

  İl : 26 karakterli işyeri SGK numarasının 17-19. karakterleridir.

  Alt İşveren Kodu : 26 karakterli işyeri SGK numarasının 24-26. karakterleridir.

  SSK Sicil No: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalıya verilen 7 haneli numaradır.

SG No (TC Kimlik No): TC Uyruklular için TC kimlik numarası, yabancı uyruklu sigortalılar için NVİGM’den verilen ve 9 ile başlayan 11 haneli numaradır.

Adı / Soyadı: Çalışanın adı SGK kayıtlarına uygun olarak doldurulmalıdır. Farklı bir şekilde yazılması durumunda bildirim hatalı kabul edilir.

Prim Ödeme Günü: Sigortalıların ay içinde prim almaya hak kazandıkları gün sayıları yazılır. Ay içinde tam çalışılması halinde, ay içindeki gün sayısına bakılmaksızın, 30 gün olarak dikkate alınmalıdır. Ay içinde tam çalışılmamışsa buraya yazılan gün sayısı ile eksik gün sayısı toplamı 30 olmalıdır.

Hak Edilen Ücret: Sigortalının ay içinde çalışması karşılığında hak ettiği ücret yazılacaktır. En fazla asgari ücretin 7.5 katı yazılabilir.

Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak: Prim, ikramiye gibi istihkaklardan ilgili ay içinde yapılan ödemelerin brüt toplamı yazılacaktır.

İşe Giriş Gün/Ay: Sigortalının ay içinde işe başlaması durumunda doldurulacaktır.

İşten Çıkış Gün/Ay: Sigortalının ay içinde işten çıkması durumunda doldurulacaktır.

İşten Çıkış Nedeni: Sigortalı işten çıkmış ise, durumuna uygun işten çıkış nedeni seçilecektir. İşten çıkılmamışsa boş bırakılmalıdır.

Eksik Gün Sayısı: Ay içinde bazı iş günlerinde çalışılmayan ve çalışılmayan bu günler için ücret alınmayan günler yazılacaktır.

Eksik Gün Nedeni: Sigortalının eksik günü varsa nedeni listeden seçilmelidir. Eksik gün yoksa boş bırakılmalıdır.

Meslek Kodu: Sigortalının tabi olduğu meslek kodu yazılacaktır.

İstirahat Süresinde Çalışmamıştır (E/H) : Evet veya hayır seçilecektir.

Tahakkuk Nedeni: Tahakkuk nedenlerinden çalışanın durumuna uygun olan seçilecektir. Farklı tahakkuk nedenleri için farklı tahakkuk fişleri oluşur.

Hizmet Dönem Ay / Yıl: Hizmetin ait olduğu dönem normal yasal süresindeki beyannameler için tahakkuk dönemi ile aynı olmalıdır. Hizmetin ait olduğu dönem beyannamenin döneminden sonra olamaz.

Sigortalı çalışan bilgileri (kapsar nitelikli) tablosu sağ tarafa doğru uzayan bir şekildedir. Bu nedenle aşağıda bu tablonun ekran görüntüleri sağ tarafa kaydırılarak sıra halinde gösterilmiştir.

Sigortalı Çalışan Ekranı

Prim Hizmet Ekranı 2018

SGK Bildirim Ekranı

SGK Bildirim Ekranı 2

SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar) Tablosu:

Bu tablo sadece düzeltme beyannamelerinde doldurulabilir. Beyanname belirli bir dönem için ilk defa verileceği zaman “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” tablosu boş bırakılacaktır.

Düzeltme Beyannameleri:

SGK bildirimleri bölümünde hata olması durumunda “Sigortalı Çalışan Bilgileri (Kapsar Nitelikli)” bölümü, düzeltme beyannamesinde daima tüm çalışanlara ilişkin son durumu gösterecek şekilde düzenlenmelidir.

“SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” bölümünde ise çalışanlara ilişkin düzeltilmek istenen kayıtlar asıl, ek ve iptal şeklinde ifade edilmelidir.

Bir işyerine ilişkin olarak kanun numarası, belge numarası, tahakkuk nedeni bazında verilen ilk bildirim “ASIL” bildirim olarak nitelendirilir. Kanuni süresinde veya kanuni süresinden sonra verilmesi bu durumu değiştirmez. Beyannamede değişiklik gerektiren durum işyeri sicil numarası, belge numarası, kanun numarası, tahakkuk türü itibariyle bir bildirimin ilk kez yapılması konusunda ise “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” bölümünde “ASIL” kodu seçilerek bildirim satırlarına ilişkin giriş yapılır.

Bir iş yerine ilişkin olarak verilen bildirimde çalışana ilişkin herhangi bir değişiklik gerektiğinde “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” bölümünde “İPTAL” kodu seçilerek, söz konusu hatalı kayıt ilk beyannamede yer alan şekliyle bildirilir. Daha sonra “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” bölümünde ikinci satırda olması gereken son şekliyle (“Sigortalı Çalışan Bilgileri (Kapsar Nitelikli)” bölümde son hali nasıl belirtildiyse aynı şekilde) “EK” kodu ile bildirilir.

Bir iş yerine ilişkin olarak verilen bildirimde herhangi bir sigortalı bilgisinde eksiklik olduğunda, (“Sigortalı Çalışan Bilgileri (Kapsar Nitelikli)” bölümünde nasıl belirtildiyse aynı şekilde “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” bölümünde “ek” kodu ile bildirilir.

Bir iş yerine ilişkin olarak verilen bildirimde herhangi bir sigortalı bildirimden çıkartılmak istendiğinde, “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” bölümünde “İPTAL” kodu ile bildirilir.

İptal edilmek istenilen kayıtların tüm bilgileri önceki bildirimlerde yer aldığı şekliyle yazılmalıdır.

Kanuni süresi içerisinde istenilen sayıda düzeltme beyannamesi verilebilir. Kanuni süresi içindeki düzeltme beyannameleri için damga vergisi tahakkuk etmez. Önceki uygulamada süresi içerisinde düzeltme işlemleri için damga vergisi tahakkuk ediyordu.

Ayrıca kanuni süresi dışında da düzeltme beyannameleri internet üzerinden verileceğinden; olası düzeltmeler için eski uygulamadaki zaman kaybına neden olan kuruma elden verilen EK9 formları ile düzeltmeler ortadan kalkacaktır.

Mükellef A, Haziran/2016 için ilk verdiği beyannamede bir sigortalıya ilişkin bilgileri beyan etmeyi unuttuğunu fark etmiştir. Bu durumda verilecek düzeltme beyannamesinin SGK bildirimleri bölümü aşağıdaki gibidir.

Kapsar Nitelikli Ekran Görüntüsü

Görüldüğü gibi üst kısım son durumu gösteren şekil olarak düzenlenmiş; yani Ali Zorlu’nun bilgileri satıra eklenmiştir. Alt kısım ise sadece yapılan değişikliğe ait satırdan oluşmuştur.

Mükellef A, çalışanlarından Elif Öztürk’e ait prim ödeme gün sayısını 22 girmek yerine, sehven 12 olarak girmiştir. Bunun için vereceği düzeltme beyannamesinde SGK bildirimleri bölümünü aşağıdaki şekilde düzenlemelidir.

SGK Kapsar Nitelikli Ekran

Görüldüğü gibi yine üst kısım olması gereken nihai tabloya göre hazırlanmıştır. Yani Elif Öztürk’ün prim ödeme gün sayısı “22” olarak düzeltilmiştir. Alt kısımda ise ; üst kısmında olan hatalı olan satır “İPTAL” mahiyetinde eklenmiş ve olması gereken şeklinde “EK” mahiyetinde eklenmiştir.

Özetle;

1.Kısım: Olması gereken son durumu gösteren doğru listeden oluşacaktır.
2.Kısım: 1.Kısımda yapılan değişiklikleri satır satır gösteren listeden oluşacaktır.

Beyannamenin e bildirge sistemine gönderilmesi ve tahakkuk aşaması:

Ebildirge Ekranı

Eski sitemdeki muhtasar beyannamenin tahakkuk etmesiyle sadece 1 adet tahakkuk fişi oluşmakta iken; yeni muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin tahakkuk etmesi ile sistem 1 den fazla tahakkuk fişi üretecektir.

Yukarıdaki örnekten hareket edersek:

 1. Vergi tahakkuku için 1 adet tahakkuk fişi (eski sistemdeki tahakkuk fişi ile aynı)
 2. 5510 kanun türünden bildirilen 3 kişi için 1 adet
 3. 5510 kanun türünden bildirilen 1 kişi için 1 adet (işyeri numarası diğer 3 kişi ile farklı)
 4. 0000 kanun türünden bildirilen 2 kişi için 1 adet
 5. 5746 kanun türünden bildirilen 1 kişi için 1 adet
 6. 6111 kanun türünden bildirilen 1 kişi için 1 adet
 7. 14857 kanun türünden bildirilen 1 kişi için 1 adet

olmak üzere toplamda 7 adet birbirinden bağımsız tahakkuk fişi oluşacaktır. Yani aslında bir iş yerinin tüm hizmet listeleri tek liste haline getirilecek ancak tahakkuk fişi sayısı değişmeyecektir. Sistem her kanun numarası, iş yeri numarası, belge türü gibi farklılıkları tespit ederek tahakkuk fişlerini çoğaltacaktır.

Aşağıdaki ekranda yer alan örnekte, vergi bildirimlerine ilişkin tahakkuk satırı “onay bekliyor” konumdadır. Sigorta kollarına ilişkin ise bir adet tahakkuk oluşması beklenmekte ancak kontrol işleminin devam etmekte olduğu görülmektedir.

Beyanname Detay Ekranı

Sisteme gönderilen beyannamelerde vergi kesintilerine ilişkin hata olmaması durumunda bir adet tahakkuk fişi elektronik ortamda mükellefe gösterilir. Sigortalılara ilişkin prim ve hizmet bildirimleri bölümü için, sisteme girilen bilgilerde hata olmaması durumunda, mükellefin durumuna uygun olarak, en az bir tane olmak üzere tüm tahakkuk fişleri elektronik ortamda mükellefe gösterilir. Oluşan tahakkuklar mükellef tarafından “Onay” tuşuna veya “Özel Onay” tuşuna basılarak onaylanır. “Özel Onay” vergi kesintileri tahakkuku için sonuç doğurmakta olup, sigortalılara ilişkin tahakkuklar açısından “Onay” ve “Özel Onay” arasında bir fark bulunmamaktadır.

Beyanname Paket İçeriği Ekranı

Hatalı tahakkukların bulunması durumunda mükellef tarafından istenilirse hatalar düzeltilerek beyanname yeniden sisteme gönderilip tekrar kontrollerden geçirilir. Bu durum tercih edilmezse, hatalılar göz ardı edilerek hatasız oluşan tahakkuklar da onaylanabilir. Bu durumda hatalı kayıtları düzeltmek için düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Tahakkuklara onay verilmesi durumunda, onay sonucu gelmeden sisteme aynı döneme ilişkin yeni bir paket gönderilemez. Düzeltme beyannamelerinde oluşması beklenen tüm tahakkukların hatasız olması gerekmektedir. Herhangi bir hata içermesi durumunda düzeltme beyannameleri onaylanamaz. Bu nedenle hatalı satır bulunması durumunda hatanın giderilmesi veya bu satırların beyannameden çıkarılarak yeniden sisteme gönderilmesi gerekmektedir.

Beyanname Detay Ekranı

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, Tahakkuk ve Hizmet Listesi Görüntüleri:

Tahakkuk fişlerine ve hizmet listelerine ait ekran görüntüleri sgk e-bildirge sisteminden alınan tahakkuk fişleri ve hizmet listeleri ile neredeyse aynıdır. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi içerisinde yer alan “SGK Bildirimleri” sekmesinin onaylanmış beyanname üzerindeki görüntüsü dahil ekran görüntüleri aşağıdadır.

SGK Tahakkuk Fişi Ekranı

Tahakkuk Fişi Ekranı

Sigortalı Primleri Fişi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Artılar

Süresi içerisinde yapılacak düzeltme işlemleri için damga vergisi tahakkuk etmeyecektir.

Süresi dışında yapılacak düzeltmeler internet ortamında yapılabilecek olup; kuruma elden verilen EK9 formları artık kullanılmayacaktır.

Çok şubeli iş yerlerine ait hizmet listeleri tek bir liste halinde muhtasar ekinde yer alabilecektir. (Eğer ücrete ait stopaj kesintileri tek merkezden yapılıyor ise) Bu listeler ise muhtasar beyannameye excel listesinden aktarılabilecektir. Dolayısıyla 100 şubesi olan bir iş yerinin SGK primlerine ait tahakkuk fişleri tek beyanname üzerinden hazırlanabilecek; her birinin onaylanması için 100 ayrı şifre gerekmeyecektir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Eksiler

Yukarıda her ne kadar 100 şubeye ait primlerin tahakkukunun tek şifre ve tek excel listesiyle oluşturulması olası ise de; bu sisteme geçiş kullanılan bordro programlarında yazılımsal ilaveler, iyileştirmeler gerektirecektir. Bu aşamada adaptasyon süresi yavaş olan sistemler, bu bilgilerin girilmesinde zorluklar yaratacaktır.

Muhtasar beyanname içerisinde artık sadece mali işleri ilgilendirecek bilgiler yer almayacaktır. İK departmanları için son derece hassas olan ücret bilgileri de detaylı bir biçimde yer alacaktır. Bu durum gizli ücret politikasının uygulanmasını zorlaştıracak ve şirketlerin bu konuya adapte olmaları için zorunlu ivedi kararlar almalarını gerektirecektir.

Öneriler

Ücret bilgilerindeki gizlilik politikaları gereği; muhtasar beyannamedeki vergi alanlarının vergi/muhasebe/mali işler departmanları tarafından doldurulduktan sonra beyannameyi İK departmanlarına aktararak geri kalan ücret bilgileri kısımlarını doldurmaları istemek de sorunu çözemeyecektir. Çünkü sisteme giriş şifreleri aynı anda farklı departmanlarda da olacağı için; elinde bu yetkisi olan departmanlar beyannameleri istedikleri aşamada görebilecektir.

Örneğin kdv beyannamesini hazırlayan ve onaylayan departman/kişiler her hâlükârda sistemdeki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerine ulaşabilecektir. Veya ileriki bir tarihte sisteme girerek geçmişte onaylanmış tüm beyannamelere ulaşabilecek ve gizlilik içeren bilgiler ifşa edilebilecektir. Bu nedenle söz konusu beyannamenin vergi kısımlarını vergi/muhasebe/mali işler departmanlarının; kalan ücret bilgisi kısımlarını  İK biriminin hazırlaması, sisteme göndermesi ve onaylaması önlem almaya yetmeyecektir.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi özelinde yeni sisteme giriş ve görüntüleme şifrelerinin verilmesi ve e-beyanname ekranından da sadece bu şifreye sahip departmanlar/kişiler tarafından beyannamenin görüntülenebilmesi sağlanabilir. Ancak bu durumda, vergi,muhasebe,mali işler departmanlarını ilgilendiren satırlarda (örnek:041 veya 022 vb. kodlar) hataların olması ve düzeltme gereken işlemlerde aynı beyannameyi bu departmanlar da görüntülemek isterlerse ne olacaktır? Veya vergi denetimlerinde denetçiler tarafından istenen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin ortada dolaşması ; beyanname üzerinde yazan bilgilerin gizliliğini tehlikeye atmayacak mıdır?

O halde muhtasar ve prim hizmet beyannamesi özelinde yeni sisteme giriş ve görüntüleme şifrelerinin verilmesi tek başına yine yetersiz olacak ve bu durumda ikinci bir önlem olan gizli bilgilerin yeraldığı satırları gizleme özelliği tıpkı SGK’ya verilen prim hizmet listelerinde olduğu gibi “spek harici hizmet listesini göster” seçeneğinin muhtasar ve prim hizmet beyannamesine de getirilmesi gerekecektir.

Aşağıda SGK’ya verilen hizmet listelerinde yazan gizli bilgilerin seçenek yardımıyla gizlenmesi ve hizmet listesi dökümüne ait ekran görüntüleri yer almaktadır.

Aylık Prim Hizmet Belgesi Ekranı

Prim Ekranı

Dolayısıyla bunun benzeri bir gizleme sisteminin beyannameye getirilmesi ve vergi/mali işler/muhasebe vb. departmanlarda ücret bilgilerine ulaşma yetkisi olmayan ancak herhangi vergi beyannamesini doldurma, sisteme gönderme ve görüntüleme yetkisi olanların; sadece gizlenmiş satırları olan muhtasar ve prim hizmet beyannamesine ulaşabilmesi ve yine satırları gizlenmiş hizmet listelerini görebilmeleri gereklidir.

Ücret bilgileri hem muhtasar beyanname içerisinde hem de onaylanan hizmet listeleri içerisinde yer alacağından dolayı; satır gizleme özelliği hem muhtasar beyanname içerisindeki satırlara; hem onaylanmış hizmet listeleri dökümlerine getirilmelidir.

Özetlemek gerekirse;

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi özelinde; yeni sisteme giriş şifrelerinin verilmesi; bu şifreye sahip birimlerin/kişilerin de beyannameyi düzenlemeleri, onaylamaları ve onaylanmış beyannamenin otomatik olarak diğer beyannamelere hali hazırda ulaşma yetkisi olanlar tarafından; ücret satırları gizlenmiş şekilde ulaşmaları; ücret satırlarının ise sadece beyannameyi gönderme yetkisi olan birimler/kişilerce gizliliğinin kaldırılarak görüntülenebilmesi gereklidir.

(01.10.2017 Tarihinde Yapılan Değişiklik)

Kırşehir ilinde uygulanmakta olan muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, düzeltme beyannamelerinin verilmesi sırasında zorluklar yaşanıldığı görüldüğünden, sigortalı çalışanlara ilişkin bilgilerin yer aldığı SGK Bildirimleri eki değiştirilerek tek tabloya indirilmiştir.
Oluşturulan tabloda, bir ay için ilk kez verilecek beyannamede, işyerinde çalışan tüm sigortalılara ilişkin bilgilerin tabloya yazılması gerekmektedir. Örneğin; işyerine bağlı 3 çalışan olduğu durumda verilmesi gereken ilk beyanname ilgili kısmı aşağıdaki şekilde olacaktır.
Muhtasar ve Prim Hizmet

Düzeltme beyannamesi gönderilmek istenildiğinde ise, tabloya sadece iptal edilmek, değiştirilmek veya eklenmek istenilen bilgiler girilecektir. Daha önce beyan edilmiş ve düzeltme beyannamesinde de aynı şekilde yer alması istenilen bilgilerin tabloya tekrar yazılmasına gerek bulunmamaktadır. Örnek olarak ilk beyannamede beyan edilen 222222222 SSK sicil numaralı çalışana ilişkin olarak belge ve kanun türünde düzeltme yapılmasının gerektiği durumlarda düzeltme beyannamesi verilirken ilgili tablo aşağıdaki şekilde doldurulmalıdır:

Muhtasar Prim

İlk beyannamede diğer çalışanlara ilişkin sigortalı çalışan bilgileri beyan edilmiş olduğundan, düzeltme beyannamesinde tablonun üzerinde yer alan “Bu döneme ilişkin önceki beyannamemde/beyannamelerimde beyan ettiğim sigortalı çalışan bilgilerinin, aşağıdaki tabloda yapmış olduğum değişiklik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim.” ifadesinin kabul edildiğini gösteren kutucuğun işaretlenmesi zorunludur.

Eylül ayı içinde ilişik kesme amacıyla verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesi varsa, bu beyanname için 23 Ekime kadar verilmesi gereken düzeltme beyannamesinin de 3. Versiyon ile gönderilmesi gerekecektir.

Önceki
Sonraki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.