KVKK

VERBİS Son Kayıt Tarihi Ertelendi

VERBİS Son Kayıt Tarihi Ertelendi

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 27 Aralık 2019 tarihinde web sitesinde yaptığı duyuru ile VERBİS son kayıt tarihleri 2020 yılına ertelendi. 2020 yılı VERBİS kayıt tarihlerini incelemek için tıklayın. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Karar ile; Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok…

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun Ne Kadar Farkındayız?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun Ne Kadar Farkındayız?

KVKK kelimesini bu aralar çok duyar olduk özellikle bazı departmanlar bu konu ile ilgili olarak birçok çalışma yürütüyor, ancak benim dikkat çekmek istediğim farklı bir nokta var. Peki biz Kişisel Verilerimizi korumak için yeterince bilgilendik mi? Hangi verilerimizi verirsek insanlarla kişisel verilerimizi paylaşmış oluyoruz. Hayata dair bazı örneklerden yola çıkalım isterseniz. Hemen herkes günümüzde akıllı…

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi

Kurum İnternet Sayfasında Yayınlanmıştır Bilindiği üzere 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin; 1. maddesinde tebliğin amacı, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi uyarınca veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.” şeklinde tanımlanmış,…

KVKK Nedir? – Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVKK Nedir? – Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Nedir? Türk Hukukunda, Kişisel Verilerin Korunması ve bu kapsamda yapılması gerekli çalışmalar, uyulması gerekli kurallar ve kişisel verilerin tamamen bağımsız bir konu olarak ele alınması, 12.09.2010 tarihli halk oylaması ile kabul edilip, 23.09.2010 tarihli 27708 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 07.05.2010 tarihli 5982 sayılı Kanun ile Anayasa’ nın…