KVKK

KVKK Danışmanlığı Hangi Konuları Kapsıyor?

KVKK Danışmanlığı Hangi Konuları Kapsıyor?

KVKK 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU, 24 Mart 2016’da TBMM’de kabul edilen ve 7 Nisan 2016 yılında Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 33 asıl ve 2 geçici maddeden oluşan bir kanundur. Kanundaki ifadesiyle oluşturulma amacı; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen…

Uluslararası Ticarette KVKK Uyumluluğunun Önemi

Uluslararası Ticarette KVKK Uyumluluğunun Önemi

6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU, 24 Mart 2016’da TBMM’de kabul edilen ve 7 Nisan 2016 yılında Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 33 asıl ve 2 geçici maddeden oluşan bir kanundur. Kanundaki ifadesiyle oluşturulma amacı; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek…

Bağlayıcı Şirket Kuralları

Bağlayıcı Şirket Kuralları

7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “6698 sayılı Kanun”) ile kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin veri işleyen kurum ve kuruluşları bağlayıcı kurallar getirilmiştir. İlgili Kanun uyarınca kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasında temel kural verisi işlenen gerçek kişilerden açık rıza alınmasıdır. Bununla…

Ses ve Görüntü Verilerinin Niteliği ve İşlenmesi

Ses ve Görüntü Verilerinin Niteliği ve İşlenmesi

Covid-19 salgınının günlük hayatımıza dahil ettiği en önemli konulardan birisi online iletişim oldu. Son dönemde eğitim faaliyetleri, ticari faaliyetler ve iş faaliyetlerinin büyük bir kısmı online platformlar üzerinden yürütülüyor ve uzun bir süre bu şekilde devam etmesi öngörülüyor. Online platformlar üzerinden gerçekleştirilen bu işlemler esnasında ise kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması ile ilgili birçok husus…

Amazon Türkiye’ye Uygulanan İdari Para Cezasına İlişkin Değerlendirmeler

Amazon Türkiye’ye Uygulanan İdari Para Cezasına İlişkin Değerlendirmeler

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Amazon Türkiye hakkında vermiş olduğu kararda; kişisel verilerin işlenmesi alanında birçok konu başlığına yer verildiği görülmektedir. Kurul tarafından verilen kararların 6698 sayılı Kanun’un uygulanması bakımından önemli konulara daha detaylı ifadeler içerdiği göz önüne alındığında Kurul kararlarının önemi bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. Karar özellikle e-ticaret faaliyetinde bulunan kuruluşlar için önem arz…

İnternet Servis Sağlayıcısına Kesilen 300.000 TL’lik KVKK Cezası

İnternet Servis Sağlayıcısına Kesilen 300.000 TL’lik KVKK Cezası

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 12.03.2020 tarihinde alınan ve 13.05.2020 tarihinde yayımlanan karara göre: Türkiye’de faaliyet gösteren ve ismi açıklanmayan bir internet servis sağlayıcısının (Türk Telekom TTNET, Vodafone Net, Türknet gibi kurumlardan biri) kuruma yaptığı ihlal bildiriminde, müşterilerin online işlem için kullandığı sistemde fatura ödeme işlemi sırasında, yaşanan bir teknik aksaklık sebebiyle, ilgili kullanıcının kendisine…

Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Kuruluşlarının Verbis’e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Bilgi Notu

Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Kuruluşlarının Verbis’e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Bilgi Notu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 16 ncı maddesi uyarınca; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğü bulunmakta olup, Kanun’un Geçici 1 inci maddesi ile VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunan veri sorumlularının Kişisel Verileri Koruma Kurul’u (“Kurul”) tarafından ilan edilen süre içerisinde VERBİS’e kayıt olmaları…

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Süreci    İleti Yönetim Sistemi Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Süreci İleti Yönetim Sistemi Hakkında Bilgilendirme

Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe alınan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak; hizmet sağlayıcıların arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz gönderimleri şikâyet edebilecekleri, kamunun ise ileti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilecekleri, internet portalı, kısa mesaj numarası ve çağrı…

KVKK – VERBİS Kaydı Ertelendi 2020

KVKK – VERBİS Kaydı Ertelendi 2020

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan 27.12.2019 tarihli ve 2019/387 sayılı Karar ile; Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.06.2020 tarihine…

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler Ve Açık Rıza Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler Ve Açık Rıza Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

GİRİŞ Kişisel verilerin işlenmesi konusunda hukuka uygun bir veri işleme faaliyetinin söz konusu olabilmesi için belirli unsurlar ve sınırlamalar mevcuttur. Anayasamıza yeni dahil edilmiş bir hak olan kişisel verilerin korunması hakkının somut olarak korunabilmesi ve kişisel verilerin meşru bir şekilde işlenebilmesi için belirli ilkeler, hukuka uygunluk halleri, usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu incelemede de bu…