KVKK

Avrupa’da Yüzlerce Milyon Liralık Dev Cezalar

Avrupa’da Yüzlerce Milyon Liralık Dev Cezalar

Avrupa’da Yüzlerce Milyon Liralık Dev Cezalar   Kişisel verilerin korunması sadece ülkemizde değil, tüm dünyada çok önemli bir yere sahiptir. Kişisel verilerin korunmasında gerekli hassasiyeti göstermeyenler ağır yaptırımlar ile karşı karşıya kalmaktadır.   Otoriteler, Almanya, İspanya, İrlanda ve Norveç’te birbiri ardında büyük cezalar açıkladı. Yüz milyonlarca lira değerindeki cezaları sizler için derledik.   Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) uyarınca verilen en…

KVKK Farkındalık Eğitimi Nedir? Neden Önemlidir?

KVKK Farkındalık Eğitimi Nedir? Neden Önemlidir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş ve 7 Nisan 2016 tarihinde 6698 Kanun numarası ile 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Birinci maddede Kanunun amacı şu şekilde açıklanmıştır: “Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri…

Whatsapp için KVKK Kararı

Whatsapp için KVKK Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 11.01.2021 tarihinde yayımlanan kamuoyu duyurusunun akabinde bugün yayımlanan 12.01.2021 tarih ve 2021/28 sayılı karar ile Whatsapp Inc. hakkında re’sen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar kapsamında süreç ile ilgili olarak 08.02.2021 tarihinde yeniden bir değerlendirme yapılacağı da ifade edilmiştir. İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Rekabet Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumundan Whatsapp Hamlesi

Rekabet Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumundan Whatsapp Hamlesi

Rekabet Kurulu’nun bugün yayımladığı 11.01.2021 tarih ve 21-02/25-M sayılı kararı ile WhatsApp tarafından duyurulan yeni güncelleme doğrultusunda kullanıcıların kişisel verilerini paylaşmalarına ilişkin zorunluluk kapsamında re’sen soruşturma başlatıldığı duyurulmuştur. Alınan karar doğrultusunda Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti yapılacak olup, soruşturma…

Whatsapp Güncellemesi ile Facebook Verilerimizin Peşinde

Whatsapp Güncellemesi ile Facebook Verilerimizin Peşinde

Facebook tarafından satın alınmış olan ve dünyanın en büyük iletişim platformlardan olan WhatsApp, 4.01.2021 tarihinde kullanıcıları ile 08.02.2021 tarihinden itibaren uygulanacak şekilde Gizlilik İlkeleri ve Hizmet Koşullarında güncellemeler gerçekleştirdiğini paylaşmıştır. Bu kapsamda birçok kullanıcı tarafından söz konusu Gizlilik İlkeleri ve Hizmet Koşulları ne yazık ki gerekli inceleme yapılmadan onaylanmıştır. Zira WhatsApp güncellemeleri kabul etmeyen kullanıcılarının…

İYS Kaydı İçin Son  Tarih 31 Aralık 2021

İYS Kaydı İçin Son Tarih 31 Aralık 2021

İYS(İleti Yönetim Sistemi) kaydı için daha önce 1 Aralık 2020 olarak belirlenen son tarih, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETDHK”) ve ikincil düzenlemeler gereğince; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi araçların kullanılması ile elektronik ortamda gerçekleştirilen…

KVKK Süresince Çalışan Eğitimlerinin Önemi

KVKK Süresince Çalışan Eğitimlerinin Önemi

7 Nisan 2016 tarihinde hayatımıza giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hem sosyal hayatımızda hem de iş hayatımızda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde birçok konuyu gündeme getirmiş oldu.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Teknik Tedbirler

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Teknik Tedbirler

Bu makale, KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) teknik tedbirler konusunu ele almaktadır. Bu konu kanuna bağlı olması sebebiyle, ilgili kurum ve kişileri doğrudan sorumluluk altına almakta olup, KVK Kurumu tarafından yayınlanan yönergelere bağlı kalınarak bu hassasiyet ile  hazırlanmıştır. İlgili Kanun teknik tedbirler açısından değerlendirilirken, her ne kadar gri alanlar olsa da, bu konular Ağ, Sistem…

Kvkk Gerekliliği ve Tarihsel Gelişimi

Kvkk Gerekliliği ve Tarihsel Gelişimi

Avrupa’da 18. ve 19. yüzyıllarda yaşanan makineleşme ve sanayinin güçlenmesi, iş gücünün ve makinelerin önemini arttırırken bilgisayar çağının hayatımıza girmesi ile bu güç yerini, veri ve teknolojinin gücüne bıraktı. Özel sermaye şirketleri tarafından son çeyrek yüzyılda ciddi anlamda değer kazanan, verinin işlenmesi ve verinin pazarlama amacıyla kullanması, artık her türlü verinin sermaye ve güç anlamına…

KVKK VERBİS’ ten İbaret Değildir!

KVKK VERBİS’ ten İbaret Değildir!

VERBİS Kaydı olmadığı tespit edilen kuruma 0 TL ceza kesildi.  2016 yılının nisan ayında yürürlüğe giren KVK Kanunu ile ilgili bugüne kadar 20 Milyon TL’ sına yakın idari para cezası kesildi. Hatta daha da ilgi çekici bir ifade ile 200’ ün üzerinde kurumun ve şahsın bu kanunla ilgili kararlardan etkilendiğini belirtebiliriz. Peki bu cezaların yüzde…