KVKK

Dijital Dönüşümde Siber Güvenlik ve Önemi

Dijital Dönüşümde Siber Güvenlik ve Önemi

Dijital dönüşüm; bir kurumun iş modelinin, iş süreçlerinin ve verilerinin geleneksel bir işletmeden modern dijital bir işletmeye dönüştürülmesi için bilgi teknolojileri kullanma yeteneğini arttırması ve kültürel olarak bu değişikliğe adaptasyonunun sağlanmasıdır. Özellikle günümüz dünyasında dijital teknolojilerin hızlı gelişimi, ekonomik ve sosyal hayatın yanında güvenlik tanım ve kavramlarını da etkileyerek geleceğe dönük güvenlik bakış açılarını kökten…

VERBİS Kayıt Zorunluluğu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2022 Yılı İdari Para Cezaları 

VERBİS Kayıt Zorunluluğu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2022 Yılı İdari Para Cezaları 

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Süresi Doldu  Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan az olan gerçek ve tüzel kişiler için VERBİS son kayıt tarihi 31.12.2021’ idi. Bu tarih kurum tarafından uzatılmadı ve süre doldu. Pek çok gerçek ve tüzel kişi son ana kadar beklemek suretiyle kayıtlarını gerçekleştirdiler ancak konu sadece burada…

Siber Saldırılar ve Veri İhlalleri

Siber Saldırılar ve Veri İhlalleri

Hemen her hafta çeşitli kurum ve kuruluşlara karşı gerçekleştirilen siber saldırılara dair haberleri okuyor ve siber saldırganların kişisel verilerimizi ele geçirdiğini öğreniyoruz. Tedirgin oluyor, saldırıya uğrayan şirketlere karşı güvensizlik hissediyor ancak bu saldırıların sonunda hangi verilerimizin ele geçirildiğini, verilerimizin nerelerde ne amaçla kullanılabileceğini ya da bu durumlarda nasıl bir yol izlememiz gerektiğini de tam olarak bilemiyoruz.   Bu yazımızda…

KVKK Kapsamında Yurt Dışına Veri Aktarımı

KVKK Kapsamında Yurt Dışına Veri Aktarımı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin yurt dışına aktarımı belli şartların yerine getirilmesine bağlanmıştır.  İlgili kişinin açık rızası  Kişisel verisi işlenen ilgili kişinin açık rızasının bulunması, yurt dışına kişisel veri aktarımında aranan ilk şarttır.  Koruma konusunda yeterli derecede güvenliğin sağlanması  Bu noktada iki önemli husus bulunmaktadır. İlk olarak kişisel verinin aktarılacağı ülke…

Bilişim Mahkemeleri Kuruluyor

Bilişim Mahkemeleri Kuruluyor

Bilişim suçlarında yaşanan dosya yoğunluğu ve genel olarak mahkemeler nezdinde yaşanan yığılmalar nedeniyle ihtisaslaşma kararı verilmiştir. Bu karar uyarınca 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren artık Bilişim Mahkemelerinin kurulacağını söyleyebiliriz. Aşağıdaki suçlar ise artık Bilişim Mahkemelerinde kovuşturulacaktır.  1) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık (madde 142/2-e),  2) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması…

Kişisel Verilerin İşlenme Koşullarına Dair “KVKK Şikayet Hattı”na Başvuru

Kişisel Verilerin İşlenme Koşullarına Dair “KVKK Şikayet Hattı”na Başvuru

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Şikâyet Hattı   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verisi işlenen ilgili kişiler, verilerinin nasıl ve nerelerde kullanıldığını, ne kadar süre ile işlendiğini, yurt dışına çıkarıp çıkarılmadığını öğrenme hakkına ve aksi bir durumla karşılaşıp gereği dışında işlendiğinden şüphelendikleri durumlarda şikâyette bulunma hakkına sahiptirler. Bu amaçla KVKK şikâyet hattı, belli usul ve aşamalar…

Çalışanların Aşı Bilgilerinin İşlenmesi

Çalışanların Aşı Bilgilerinin İşlenmesi

Covid-19 salgın etkileri günümüzde hâlâ devam etmekteyken aşılama çalışmalarının hız kazanması ile farklı konuları değerlendirmeye başladık. 2021’in son çeyreğinde ise salgın önleme çalışmaları ve tedbirlerin uygulanmasında kişilerin aşı durumlarına göre farklı uygulama örnekleri ve farklı konu başlıklarını değerlendirme ihtiyacı ortaya çıkmış durumda. Salgının ilk ortaya çıktığı dönemlerde ateş ölçümü, test sonuçları, bu sonuçların işlenmesi ve paylaşılması gibi konular gündemde iken artık…

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan Whatsapp’a Rekor Ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan Whatsapp’a Rekor Ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, WhatsApp LLC (WhatsApp) uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt dışında bulunan üçüncü taraflara aktarılmasına açık rıza verilmesini içerecek şekilde WhatsApp tarafından hizmet koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi sebebiyle resen inceleme başlatmıştı. Tamamlanan inceleme sonucunda KVK Kurumu tarafından WhatsApp’a toplamda 1.950.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.   WhatsApp için kesilen cezaya sebep olan hususlar  Yapılan inceleme…

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve KVKK Farkındalık Eğitimi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve KVKK Farkındalık Eğitimi

24 Mart 2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, TBMM’de kabul edilmiş ve 7 Nisan 2016’da 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu tarihten itibaren veri işleme faaliyeti gerçekleştiren her bir veri sorumlusunun yasal düzenlemelere uygun olarak kişisel verileri işlemeleri gerektiği ve bu süreçte veri sorumlusu yardımcısı konumunda olan çalışanlarına da hukuka uygun veri işleme…

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Önemi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Önemi

Büyük bir çoğunluğumuz sosyal medyada yaptığımız paylaşımlar ile özel bilgilerimizi paylaşıyoruz. Sağlık kuruluşlarına gidiyor, muayene oluyor, tahliller yaptırıyoruz ya da geçirdiğimiz sağlık problemlerimizi aktarıyoruz. Her paylaşımda bir iz bırakıyoruz ve günümüzde teknolojik gelişimin dönüştürücü etkisine tanıklık ediyoruz. Bu etki öyle büyük ki gelecek kuşaklar, içinde yaşadığımız yılları önceki dönemlerden ayırt edici şekilde nitelemek istediklerinde kuşkusuz…