ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASI

 

Günümüzde her sektörde tüketicilerin kalite beklentileri artış gösterdiğinden rekabet şartları ağırlaşmış, özellikle hizmet sektöründe şirketlerin tercih edilebilirliğinin artması için bünyesine katması gereken; hizmetlerinin kalitesini, güvenilirliğini dünya standartlarında tescil eden belgeler ortaya çıkmıştır. Bu belgeler arasında ilk akla gelen, şirketlerin kalite standartlarını belirleyip belgeleyen ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemidir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

ISO  “International Organization for Standardization – Uluslararası Standartlar Teşkilatı” dünyada geçerliliği en yüksek belgelendirme kuruluşudur. Türkiye’de ise ISO belgelendirme konusunda akreditasyon yetkilisi kuruluş TÜRKAK’tır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, şirketlerin ortaya çıkardığı ve müşterilerine sunduğu hizmetlerin kalitesini belirli bir düzen çerçevesinde planlayıp, sürekli iyileştirme prensibiyle uygulanmasını sağlayan; düzenli eğitimler ve denetimler ile kontrol etmeye yarayan sistemler bütünüdür.

Türkiye’de ve Dünyada ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Belgelendirme Sistemi hakkında Dünya, Avrupa ve Türkiye özelinde yapılmış birçok çalışma mevcuttur.  Bu çalışmaların içeriği genellikle ülkeler arasındaki gelişmişlik seviyeleri ile Kalite Yönetim Sistemi arasındaki bağlantıyı ölçme amacı taşımaktadır. Örneğin Avrupa ülkeleri arasında ISO 9001 belgeli firma sayısı fazla olan ülke ile belge sayısı görece az olan ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin Kalite Yönetim Sistemi açısından değerlendirilmesi bu gibi çalışmalarda konu olarak sıkça karşımıza çıkmaktadır.

Avrupa’da en çok belgeli kuruluşa sahip ülke İtalya’dır. İtalya aynı zamanda 2003 yılı sonu itibariyle bütün kuruluşlarının ISO 9001:2000 belgesine geçişini tamamlayan tek ülkedir. Türkiye bu sıralamada 10. sırada yer almaktadır. Ülkemizde belgeli kuruluşların %82’si, 2003 yılı sonuna kadar ISO 9001:2000 belgesine geçişi tamamlamıştır[1]

Türkiye, diğer Avrupa ülkelerine göre bu sürece geçişi daha yavaş gerçekleştiren ve tamamlayan bir ülke durumundadır.

Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması ve Uygulanması

Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulanabilmesi için öncelikle Kalite Yönetim Sistemi Danışmanı yardımıyla şirketin yapısı ve işleyişi değerlendirilir, sonrasında departmanlar üzerinde tek tek çalışılarak sistemin gerektirdiklerine entegre edilmesi sağlanır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerini yerine getirebilmek adına, öncelikle belli başlı prosedürlerin yazılması ve bu prosedürler doğrultusunda hazırlanan evrakların kullanıma alınması gerekir.

Her departman için ayrı ayrı yazılan ve departmanın iş akışını madde madde açıklayan prosedürlerde kullanılan formlar, yönetmelikler ve sözleşmelere de yer verilir. Tüm bu materyaller ayrı ayrı numaralandırılır.

Prosedürlerde sırasıyla en baştan en son aşamaya doğru bir departmanın tüm iş aşamaları açıklanır.

Her iş biriminin görevleri ve sorumlulukları bu şekilde ayrı ayrı belirlenip sınırlandıktan sonra performans ölçümü ve iç denetimler kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Böylelikle müşterilere verilen hizmetin kalitesi arttırılıyorken aynı zamanda şirket içi düzende sağlanmış olur.

Prosedürlere ek olarak şirketin Organizasyon Şeması, Görev Tanımları ve Ast-Üst tablosu oluşturulur.

Oluşturulan her evrak, belirli bir prosedür çerçevesinde listelenir ve ilgili evraklarda meydana gelen değişiklikler revize kodları ve revize tarihleri belirtilerek kaydedilir. Yeni bir evrak oluşturulması durumunda bu listeye yeni bir kod ile eklenir.

Bu ve bunun gibi birçok aşama sonrasında kurum denetimlere tabi olur ve denetimlerin olumlu geçmesi sonrasında ISO 9001 sertifikasını alarak süreci tamamlar.

 

Rasyotek İnsan Kaynakları, Bütünleşik Tasarruf Sistemleri başlığı altında müşterilerine sunmuş olduğu Teşvik Tasarruf Danışmanlığı hizmetini, ISO 9001 belgesi ile Kalite Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak sunan bir firmadır.

 

[1] M. Sıtkı İLKAY, İnci VARİNLİ, “ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ: DÜNYA, AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI” Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 25, Temmuz – Aralık 2005, s:7 (2006 Mayıs) (erişim 18:12.2017)

Önceki
Sonraki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir