İşkur

İşbaşı Eğitim Programı Nedir, Avantajları Nelerdir ?

İşbaşı Eğitim Programı Nedir, Avantajları Nelerdir ?

İşbaşı Eğitim Programı Nedir? İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI, İŞKUR’un işverenlere sağladığı en önemli teşvik türlerinden biridir. İşbaşı Eğitim Programı dahilinde İmalat, Enerji, Bilişim sektörlerinde 6 ay, Diğer sektörlerde ise 3 ay boyunca iş görenin işbaşında performansı ve işe uygunluğu gözlenebilir. İşbaşı Eğitim Programında Kursiyer Ne Kadar Ödeme Alır? İşbaşı Eğitim Programı süresince İş Kazası ve Meslek…

2020 İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Maaş Tablosu

2020 İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Maaş Tablosu

2020’de İşbaşı Eğitim Programı maaş ödemeleri, asgari ücret artışına istinaden aşağıdaki şekilde güncellenmiş olup, 01/01/2020’den itibaren aşağıda yer alan miktarlarda ödeme yapılacaktır. 2020 İşbaşı Eğitim Programı Maaş Tablosu İEP TÜRLERİ İŞ ARAYAN ÖĞRENCİ İŞSİZLİK MAAŞI ALAN Hizmet Sektörü 89,40 TL 67,05 TL 44,07 TL İmalat Sektörü 89,40 TL 67,05 TL 44,07 TL Bilişim Sektörü 89,40…

SGK İşverenleri Takip Ediyor

SGK İşverenleri Takip Ediyor

SGK, birkaç yıldır sigortalıların meslek koduna göre bildirilen SPEK tutarların analizini yapmaktadır. Özellikle yönetici ve üstü seviyelerde meslek koduyla bildirilen yahut bazı meslek çalışanlarının (doktor, avukat, mühendis vb.) sigorta primine esas kazançları asgari ücret düzeyinde bildirildiği için SGK bu konuda işverenleri takip etmeye ve uyarmaya devam etmektedir. Çalışanlarınızın meslek kodu bildirimini yaptığı işle uyumlu olmasını…

Sigortalı Çalışanlar İçin Borçlanmanın Vergisel Avantajı

Sigortalı Çalışanlar İçin Borçlanmanın Vergisel Avantajı

Sigortalı çalışanların uzun süren yorucu iş hayatı sonunda en büyük beklentisi emekli olabilmektir. Sigortalı çalışanlara mevzuat kapsamında sunulan borçlanma imkanıyla normal süreden biraz daha erken emekli olma hakkı verilmiştir. Erkekler için askerlik borçlanması, bayanlar için doğum borçlanmasının sunduğu avantajlar; Yaşı geri çeker. Prim günü kazandırır. Ayrıca çok fazla bilinmeyen bir avantajı daha var: Vergi indirimi……

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İşsizlik Rakamlarını Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İşsizlik Rakamlarını Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirli periyotlarla açıklanan işsizlik rakamları, Türkiye ekonomisinin gidişatını özetleyen önemli bir dinamik olarak kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos’ta işsizlik rakamları geçen yılın aynı ayına göre 2.9 puanlık artış ile %14’e yükseldi. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3.5 puanlık artış ile %16.7’ye çıktı. İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine…

Yabancı Uyruklu Çalışanların Eksik Gün Bildirimi Hatası

Yabancı Uyruklu Çalışanların Eksik Gün Bildirimi Hatası

Yabancı uyruklu personel çalıştıran Şirketler, 2019 Ekim ayı APHB/MPHB verirken eksik günü olan personelin, eksik gün kodunu seçerken SGK sisteminden kaynaklı olarak hata almaktaydı. SGK, 18/03/2019 tarihli 4331865 sayılı Genel Yazısında yabancı uyruklu çalışanların eksik gün bildirimine kısıtlama getirmişti ve Şirketler eksik gün kodunu (01-İstirahat, 4-Gözaltına Alınma, 5-Tutukluluk, 8-Grev, 9-Lokavt, 10-Genel Hayatı Etkileyen Olaylar ve…

SGK Kaynaklı 7103 Sayılı Teşvikte Hatalı Tanımlamalar ve Yapılması Gerekenler

SGK Kaynaklı 7103 Sayılı Teşvikte Hatalı Tanımlamalar ve Yapılması Gerekenler

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020/Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay olarak uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay…

SGK Teşviklerinin Yasaklanması

SGK Teşviklerinin Yasaklanması

İşverenlerin çalıştırdığı her bir işçi için, katlanması gereken bir maliyet yükü vardır. İşverenlerin yüklenmiş olduğu bu yükü minimize etmek adına devletin kanunlar ile sunmuş olduğu bir takım sigorta primi teşvikleri vardır. Ancak işverenlerin, çalışanlarını sigortalı olarak bildirmemesi yahut sigortalı olarak bildirip fiilen çalıştırmaması durumunun tespiti halinde teşviklerden belli bir süre faydalanması mümkün değildir. Kayıt dışı…

Şirket Kuruluşu Aşamasında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri

Şirket Kuruluşu Aşamasında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri

2018/11 sayılı Genelgenin “2.2. Ticaret Sicili Müdürlüklerince Tescil Edilen Şirket Kuruluşlarına İstinaden Otomatik İşyeri Tescili” başlıklı bölümünde; dosyanın hangi tarih itibariyle Kanun kapsamına alınacağının belirlenmesinde, şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formunda sigortalının çalıştırılmaya başlanacağına dair tarih bulunması halinde sigortalının çalıştırılmaya başlanılacağı tarihin, sigortalı çalıştırılacağına ilişkin tarihin bulunmaması halinde ise şirketin kuruluş tarihinin esas alınacağı, ancak…

Sigortalılara Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin İşveren Prim Borçlarından Mahsup Edilmesi

Sigortalılara Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin İşveren Prim Borçlarından Mahsup Edilmesi

5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Geçici iş göremezlik ödenekleri toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre Kurum adına sigortalılara ödenerek, daha sonra Kurum ile mahsuplaşmak suretiyle tahsil edilebilir.” hükmü yer almaktadır. Ayrıca, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Ödenmesi” başlıklı 40…