Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)

Oğuz GoncaSon yıllarda hızla gelişen yeni teknolojiler, küreselleşme ve rekabet ortamı işletme yönetim ve organizasyon yapısında bazı değişikliklere neden olmuştur.

Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing); işletmelerin, kendilerine rekabet avantajı sağlayan ana faaliyet alanlarına odaklanarak, bunun dışında kalan iş kollarında hizmet kalitesini artırmak ve aynı zamanda maliyetleri kontrol altına alabilmek amacıyla bu alanda uzmanlaşmış profesyonellere aktarması olarak tanımlanan yönetim stratejisidir.

Günümüzde teknoloji ve iletişim altyapısı, tüm işletmelerin hatta hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu alandaki gelişmeler, kurumlara daha fazla işi daha kısa sürede yapabilme kabiliyeti kazandırmasının yan ısıra, doğru yönetilemediği takdirde birçok tehlike ve riski de beraberinde getiriyor.

Bilgi Teknolojileri başlığı altında toplayabileceğimiz bu sistemler; sürekli yenilenen, organik olarak büyüyen ve tüm bu gelişmeleri hem yorumlayabilecek hem de sistem yapısına uyarlanabilecek bir yönetim gerektiriyor. Bu sebeple vizyonu büyüme yönünde olan birçok işletme, lokal kadrolar yerine, rüşdünü ispat etmiş, donanımlı ve deneyimli, sürekli yenilenen ve gelişen çözüm ortaklarını tercih ederek, verimliliklerini artırma yolunu tercih etmektedir.

Böylelikle Bilgi Teknolojileri; bir maliyet merkezi olmaktan çıkıp, kurum için yeni iş fikirlerinin ve iş yapış şekillerinin yaratıldığı, iş birimlerini ardından sürükleyen bir birim haline dönüşmektedir. Dış kaynak kullanımı sayesinde, kurum içi iş bölümü uzman kurumlara aktarılmakta ve bu şekilde iş yoğunluğu yaşayan firma etkin bir maliyet ve zaman tasarrufu sağlamaktadır.

İşletmeler için personel çalıştırmanın mali, idari ve hukuki riskleri bulunmaktadır.

Personel Çalıştırmanın ;

Mali Riskleri

 • Kaynakların verimli kullanılmaması, atıl kapasite kalması
 • Personel çalıştırmaya dayalı tüm masraflar, mali yükümlülükler
 • Eğitim ve geliştirme maliyetleri
 • Teknik sınav / sertifika maliyetleri

İdari Riskleri

 • Personel arama maliyeti (ilan, mülakat)
 • İşe alınan personelin tutundurulması
 • Zam, terfi ve rotasyon süreçlerinin yönetimi
 • Çalışan memnuniyeti

Hukuki Riskler

 • İşten çıkarma maliyetleri
  • Kıdem tazminatı
  • İhbar tazminatı
  • Kullanılmayan izin hak edişleri
 • İşe iade davası ve benzeri iş hukukundan kaynaklanabilecek riskler

Dış kaynak kullanan firmalar bu risklerin tamamından muaftır ve;

 • Dönemsel veya proje tabanlı işe alım yapabilir,
 • BT altyapı ve uygulamalarının sorunsuz ve esnek bir şekilde işletilmesini garanti altına alır,
 • Uzman personel kaynağını seçer ve kullanır,
 • Ana faaliyet alanlarına yoğunlaşarak, daha verimli çalışır,
 • Projelerini zaman, maliyet ve kalite açısından denetleyebilir,
 • Sözleşme sayesinde personelin çalışma süresini netleştirebilir,
 • Performansından memnun kalmadığı personeli değiştirilebilir,
 • Kiralanan personele fazla mesai ücreti ödemez,
 • Kiralanan personele çalışılan gün bazında ödeme yapar,
 • Kiralanan personele kıdem veya ihbar tazminatı ödemez,
 • Yıllık izinlerden oluşacak iş kaybının önüne geçer,
 • Dış kaynak aldığı firmadan, olası bir sorun durumunda sınırsız destek alabilir,
 • Dış kaynak kullanım maliyetlerini gider havuzunda gösterilebilir.

 

Önceki
Sonraki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir