Vergi

Yeme İçme Giderlerinde KDV İndiriminin Sonlanması

Yeme İçme Giderlerinde KDV İndiriminin Sonlanması

Pandemi döneminde ekonomik problemleri olabildiğince alt seviyede tutabilmek için 2020 Ağustos ayı itibariyle yeme içme giderlerinde uygulanan KDV oranları %8’den %1’e çekilerek, bu dönemin olabildiğince kolay atlatılması amaçlanmıştı. 30 Temmuz 2021 Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile gerçekleştirilen uzatmalar sebebiyle 30 Eylül’e kadar uzatılan süreç, yeni bir uzatma gelmemesi sebebiyle sonlanmıştır.Bir yılı aşkın süredir devam eden…

Vergi Usul Kanunu Değişikliği Neler Getiriyor?

Vergi Usul Kanunu Değişikliği Neler Getiriyor?

14.10.2021 Perşembe günü TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve ilk yazımızda genel hatlarıyla değindiğimiz, ikinci yazımızda ise Kanun’un küçük esnaf ve sosyal medya içerik üreticilerinin kazançları, dördüncü dönem geçici vergilendirme dönemi ve vergiye uyumlu mükellefler başlıklarını detaylandırdığımız yazılarımızın ardından bu yazımızda maliyet bedeli, amortismanın süre bakımından uygulanma usulleri, afetler sebebiyle zarara uğrayan amortismana tabi iktisadi kıymetler konularının…

Vergi Usul Kanunu  Değişikliğine Dair Kanun’un Detayları

Vergi Usul Kanunu Değişikliğine Dair Kanun’un Detayları

14.10.2021 Perşembe günü TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve daha önceki yazımızda genel hatlarıyla değindiğimiz Kanun’un küçük esnaf ve sosyal medya içerik üreticilerinin kazançları, dördüncü dönem geçici vergilendirme dönemi ve vergiye uyumlu mükellefler başlıkları; bu yazımızda detaylandırılmıştır. Kanun’un hangi ana başlıkları kapsadığını görmek için: Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Neler Sunuyor? yazımızı okumanızı…

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Neler Sunuyor?

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Neler Sunuyor?

TBMM’ye 01.10.2021 tarihinde sunulan, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; 14.10.2021 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve yasalaştı.   Kabul edilen Kanun’a güre 64 adet madde gerekçesi bulunmaktadır. Her bir gerekçe ayrıntılı olarak sunulmuştur.   Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Gerekçeleri  Rekabet ortamının güçlenmesini, sosyal adaleti, yatırım teşviklerini,…

7326 Sayılı Yapılandırma (SGK Alacakları)

7326 Sayılı Yapılandırma (SGK Alacakları)

7326 sayılı Kanunla gelen yeniden yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 31.08.2021 tarihi bitimine kadar başvuruda bulunması ve yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödemelerini 01.11.2021 tarihi bitimine kadar (31 Ekim 2021 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) yapmaları gerekmektedir. 7326 Yapılandırma Kapsamı 2021/Nisan dönemi ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş; Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, İşsizlik sigorta primleri, 30.04.2021’den…

Değerli Konut Vergisinin Hukuki Değerlendirmesi

Değerli Konut Vergisinin Hukuki Değerlendirmesi

Değerli Konut Vergisinin Hukuki Değerlendirmesi Bilindiği üzere, 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) ile birlikte değerli konut vergisi isimli yeni bir vergi türü ortaya çıkmış ve vergi mevzuatımıza dahil edilmiştir. Değerli Konut Vergisi…

Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi

Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi

E-ticaret, işletmeler ve tüketiciler açısından büyük kolaylıklar sağlamakta ise de aynı zamanda, ülkelerin ekonomik anlamdaki sınırlarının coğrafi sınırlarını aşması ile beraber e-ticarete taraf olan ülkeler arasında vergilendirme işlemlerinin yetki ve sınırlarının belirlenmesi noktasında karışıklıklara sebep olmuştur. Özellikle vergilendirmede; mükellefiyetin tespiti, işyeri, gelirin niteliği ve matrahın tespiti gibi konularında belirsizlikler mevcuttur. Bu konuların çözümü için ise…

Mücbir Sebep Kapsamında Ertelenen Vergi ve Sigorta Prim Ödemeleri Başlıyor

Mücbir Sebep Kapsamında Ertelenen Vergi ve Sigorta Prim Ödemeleri Başlıyor

Mart ayında Pandeminin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla belirlenen mükellef gruplarının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatılmış ve söz konusu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 6’şar ay uzatılarak ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son…

(COVİD-19) İle Mücadele Kapsamında Hazine Taşınmazlarına İlişkin Olarak Yapılan Düzenlemeler

(COVİD-19) İle Mücadele Kapsamında Hazine Taşınmazlarına İlişkin Olarak Yapılan Düzenlemeler

Malum süreç içinde yapılan düzenlemeleri Covid 19 sayfamızda sizinle paylaşıyoruz. Öncelikle Devlet tarafından alınan mali tedbirler, KDV, muhtasar ve SGK ertelemeleri, diğer ekonomik ve mali erteleme ve sağlanan kolaylıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının aldıkları önlemler, tedarik zinciri, bilgi teknolojileri, kamu ihale süreçleri, özel hukukta mücbir sebebin etkileri gibi konuları etraflıca ele alıp size bilgi olarak…

Türkiye Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Açıklandı

Türkiye Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Açıklandı

Merhaba, sayın Cumhurbaşkanı tarafından dün KOVİD-19 (Korona virüs) değerlendirme toplantısı sonrasında açıklanan ekonomi paketinin özetini sizlere kısaca sunacağız. Paketin ayrıntılarını ve yapılacak yasal & idari düzenlemeleri yakından takip edip sizleri zamanında bilgilendireceğiz. İçinden geçilen sağlık krizinden dolayı uzaktan çalışma, toplantı ve iletişim formatına uygun olarak bu tür bilgilendirmeleri sizlere daha sıklıkla ulaştırmak istiyoruz. Şimdi ayrıntılara…

COVID-19 Vergisel Açıdan Mücbir Sebep İlanı (Hazine ve Maliye Bakanlığı)

COVID-19 Vergisel Açıdan Mücbir Sebep İlanı (Hazine ve Maliye Bakanlığı)

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflerin vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında 518 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hazırlanmış ve 24 Mart 2020 tarih ve 31078 Mükerrer…

Kimler 2020’de Beyanname Verecek

Kimler 2020’de Beyanname Verecek

Ücret; işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde etmiş oldukları ücret gelirleri gelir vergisine tabidir. Ücret bedensel ya da zihinsel bir emek karşılığında işverenden elde edilen hasılayı ifade eder. Bu hasıla para…

2020’de İşverenler Vergi Ödemelerini Hangi Bankalardan Yapacak

2020’de İşverenler Vergi Ödemelerini Hangi Bankalardan Yapacak

GİB’in duyurusuna göre; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesi ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır. Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, T.C. Ziraat Bankası A.Ş….

Özel Bankaların Vergi Tahsilatı Yetkisi Kaldırılıyor

Özel Bankaların Vergi Tahsilatı Yetkisi Kaldırılıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı özel bankalar üzerinden vergi tahsilatı uygulamasını 1 Ocak 2020 itibarıyla sonlandırıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından sektördeki tüm özel bankalara konuyla ilgili bilgilendirme yazısı gönderildi. Bankalara gönderilen yazıda, özel bankaların, merkez, şube, internet bankacılığı, ATM, telefon bankacılığı dahil her türlü kanal aracılığıyla yaptıkları vergi tahsilatı uygulamalarının 1 Ocak…

Dijital Hizmetler Vergisi Kanunu Teklifi

Dijital Hizmetler Vergisi Kanunu Teklifi

24.10.2019 tarihinde TBMM’ye sevk edilen Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’na intikal etmiştir. Kanun teklifinin içeriğiyle ilgili olarak 22 Ekim 2019 tarihli 2019-26 numaralı bülten ile bilgi sunmuştuk. Bu kez, Meclis’e sevk edilen Teklifte ilave bazı vergi düzenlemeleri olduğu görülmektedir. Alınan bilgilere göre özetle,…

Sektörde AR-GE ve Tasarım Merkezi Olmanın Faydaları

Sektörde AR-GE ve Tasarım Merkezi Olmanın Faydaları

Ülkemizde ar-ge ve teknoloji konusunda sürekli yeni düzenlemeler yapılıyor. Amaç, katma değerli üretimi, markalaşmayı artırmak, teknolojik bilgiyi maksimize etmek. Bu da büyük ölçüde yenilikçi uygulamalara, marka ve tasarımlara, süreçlerde inovasyon ve ar-ge’ye ve yeni buluşlara dayanıyor. Her ne kadar “icat çıkarma”, “eski köye yeni adet getirme” türünde çok fazla deyiş veya söz olsa da güzel…

Online Satışlarda Vergisel Kolaylıklar ve Esnaf Muaflığı

Online Satışlarda Vergisel Kolaylıklar ve Esnaf Muaflığı

Yeni düzenlemeye göre evlerde kendi el emekleri ile imal ettikleri ürünleri bir iş yeri açmaksızın internet üzerinden satanlar esnaf muaflığından faydalanabilmeye başladı. Türkiye’de gelir ve katma değer vergisi uygulaması büyük ölçüde yapılan işin ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyet kapsamında icra edilip edilmediğine göre belirlenmektedir. Buna göre bu kapsamda yapılan faaliyetler belli şartlar dâhilinde…