SGK

SGK ile ilgili mevzuat paylaşımları, en yeni teşvikler ve yararlanma şartları ile bilgiler, Sosyal güvenlik kurumunun uygulamaları hakkında detaylı bilgiler.
İş Kazalarının Yarattığı Kayıp İş Gücü ve Yasal Sorumluluklar 

İş Kazalarının Yarattığı Kayıp İş Gücü ve Yasal Sorumluluklar 

Modern uygulamalar ve araştırmalarla insan yaşamını tehdit edebilecek her konu üzerinde derinlemesine incelemeler yapılmakta ve aynı zamanda bu durumları mümkün olduğunca ortadan kaldırmak ya da en azından minimuma indirmek için gerekenler yapılmaya çalışılmaktadır. Tehdit dendiğinde akla gelebilecek durumlardan biri de iş kazalarıdır.  İş yerinde meydana gelecek bir iş kazası, maddi ve manevi anlamda çok ciddi…

İkamet İzni Başvurusunda Kira Sözleşmesi

İkamet İzni Başvurusunda Kira Sözleşmesi

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da 90 günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. Bu kapsamda, yabancılar anılan Kanun kapsamında ikamet izni başvurusu yaparken kalacağı adrese ilişkin bilgi ve belgeleri idareye sunmakla yükümlü olup, ülkemizde kalan yabancılardan, kira sözleşmesinin noter onaylı örneğini ikamet…

SGK e-Tebligat Uygulamasında Örnek İl Eskişehir

SGK e-Tebligat Uygulamasında Örnek İl Eskişehir

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik 01.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebligat işlemleri Kurum tarafından kurulan teknik altyapı üzerinden yapılacak ve elektronik ortamda yapılacak tebligat işlemlerinin yapılmasında uyulacak usul ve esaslar 2021-38 sayılı Genelge ile açıklanmış ve www.turkiye.gov.tr üzerinden başvuru işlemlerine başlanılmıştır.  Bu defa, elektronik tebligatların e-Devlet…

6486 Sayılı Bölgesel Teşvik Süresi Sona Ermesi

6486 Sayılı Bölgesel Teşvik Süresi Sona Ermesi

29/05/2013 tarihli 6486 Sayılı Kanun’la yürürlüğe giren ve sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde üretim ve istihdam imkânlarının arttırılması için verilen 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi teşviki 31/12/2021 tarihinde sona ermiştir. Herhangi bir süre uzatımı olmadığı takdirde; Ocak…

2022 MUHSGK Bildirimi Hakkında Değişiklik

2022 MUHSGK Bildirimi Hakkında Değişiklik

7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden…

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Covid-19 salgınından etkilenen MKİ’lere yönelik olarak 2021 yılında KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı- JICA iş birliğinde “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi” başlatılmıştır.  Projenin amacı, imalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile Covid-19 salgını etkilerinin nispeten yoğun olduğu diğer sektörlerdeki MKİ’lerin faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır.  Proje kapsamında KOSGEB…

Bireysel Emeklilik Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik

Bireysel Emeklilik Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik

28 Aralık 2021 Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sunulan ve 29 Aralık 2021 Çarşamba günü 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 2021 yılının bitmesine iki gün kala oldukça önemli bir gündem maddesi olarak karşımıza çıktı.   4632 sayılı Bireysel Emeklilik…

GİB Tebliğine Göre 2022 Bordro Hesabı

GİB Tebliğine Göre 2022 Bordro Hesabı

2022 yılında bordro hesabında 7349 sayılı Kanun ile bazı önemli değişiklikler oldu. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bugün yayınladığı tebliği incelediğimizde bordro hesabına yönelik önemli hususlar; Asgari geçim indirimi (AGİ) uygulamadan kaldırıldı, artık İK biriminin çalışanlardan aile durum bildirim formu almasına gerek kalmamıştır. Asgari ücret hesaplanırken gelir vergisi ve damga vergisi hesaplanmayacak, asgari ücret üzerinde ücret…

2022 Bordro Hesabı Nasıl Olacak?

2022 Bordro Hesabı Nasıl Olacak?

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen teklife göre: 2022 yılında asgari geçim indirimi uygulamadan kaldırılmıştır. Brüt asgari ücrete (5.004 TL) kadar olan ödemelerde damga vergisi istisnası uygulanacaktır. Asgari ücret üzerinde ücret alanlarda (4.253,40 TL) gelir vergisi istisnası uygulanacaktır. Teklif dün TBMM’de kabul edilmiştir. Resmî Gazete’de yayımlanması sonrasında tebliğ ile detaylar netleşecektir. Gelir vergisi ve damga…

Asgari Ücretin Teşvikler Sonrası İşverene Maliyeti

Asgari Ücretin Teşvikler Sonrası İşverene Maliyeti

Merakla beklenen 2022 yılı asgari ücretinin açıklanmasının ardından yeni pek çok soru gündeme geldi. Çalışanlar, beklentinin üstünde gerçekleşen 4.253,40 TL asgari ücretin haberiyle bir nebze olsun rahatlarken işverenler 2022 yılı asgari ücretin kendilerine getirecekleri maliyetleri merak etmeye ve konuyla ilgili araştırmaya başladı.  Bu anlamda teşvikler, 2022 yılında daha da büyük önem kazanacaktır.  Biz de belirlenen bordro…

2022 Yılı Bordro Parametreleri

2022 Yılı Bordro Parametreleri

2022 yılı bordro parametrelerinde netleşen bilgiler aşağıdaki gibidir. Bordro programlarınızı bu doğrultuda güncellemeyi unutmayınız. Diğer bilgiler netleşince bilgilendirmeye devam edeceğiz.  2022 yılında asgari geçim indirimi uygulamadan kaldırılmıştır. Brüt asgari ücrete (5.004 TL) kadar olan ödemelerde damga vergisi istisnası uygulanacaktır. Asgari ücret üzerinde ücret alanlarda (4.253,40 TL) gelir vergisi istisnası uygulanacaktır. Günlük Alt Sınır 166,80 Günlük Üst Sınır 1.251,00 Aylık Alt Sınır 5.004,00…

2022 Yılı Asgari Ücret ve İşveren Maliyeti

2022 Yılı Asgari Ücret ve İşveren Maliyeti

Uzun süredir gündemin ana konularından olan 2022 yılı asgari ücret artış oranı ve asgari ücret tutarı 16 Aralık 2021 Perşembe günü akşamüstü saatlerinde belli oldu. Tüm Türkiye’nin gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamadaydı. 2022 Asgari Ücret Zam Oranı Her kesimden insanın merakla beklediği 2022 asgari ücret zam oranı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik…

E-Tebligat Başvuruları 2021

E-Tebligat Başvuruları 2021

24.09.2021 tarihli 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210924-5.htm) göre Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin başvurular e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-sgk-e-tebligat-basvurusu ) üzerinden alınmaya başlanmıştır. Üç aşamadan oluşan ilgili adımları takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. SGK tarafından yapılan duyuruda yıl sonuna az bir süre kalması ve sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle e-tebligat başvurularının 31.01.2022 tarihine kadar uzatıldığı…

Otomatik BES’ten Cayanlar 2022’de Tekrar Sisteme Dahil Ediliyor

Otomatik BES’ten Cayanlar 2022’de Tekrar Sisteme Dahil Ediliyor

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında işverenler, çalışan sayısına göre 2017, 2018 ve 2019 yıllarında sisteme dahil edilmiştir.  Sisteme dahil olan çalışanların prime esas kazançlarının %3’ü her ay sisteme aktarılmaktadır.  Cayma hakkını kullanan çalışanların, 2018 yılında yapılan düzenleme kapsamında sisteme tekrar 3 yıl içinde dahil edilmesi gerekmekteydi. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 23.10.2019 tarihli ve 425871 sayılı Bakanlık Onayı…

2022 Asgari Ücreti Ne Kadar Olacak?

2022 Asgari Ücreti Ne Kadar Olacak?

2022 yılını adımlamamıza dört beş hafta kalmışken iş dünyasının hemen her kademesinde en çok merak edilen soruların başında 2022 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı sorusu gelmektedir. Hemen herkesin dikkatle araştırdığı ve merakla beklediği bu sorunun cevabı yazımızda.  2022 yılında Asgari Ücret  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,1 Aralık tarihinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağını ve ilk toplantısını…

E-Devletten Bordro Nasıl Alınır?

E-Devletten Bordro Nasıl Alınır?

İş yerlerince her ay düzenli olarak kayıt altına alınan maaş bordroları, işçi ve memurların aylık kazancını belgeleyen resmi evraklardır. Özellikle maaş dönemlerinde oldukça yoğun şekilde araştırılan e-bodro sorgulama konusu, özellikle zamlı maaş döneminde birçok kişi tarafından merak edilmekte ve dikkatle araştırılmaktadır. E-Devlet uygulaması içerisinde gerçekleştirilebilen e-bordro işlemleri, memur ve işçilerin aylık kazançlarını belgelemeleri açısından da büyük önem…

Vefat Eden Gerçek Kişi İşyeri İşverenlerinin Bildirge Şifrelerinin Pasife Alınması

Vefat Eden Gerçek Kişi İşyeri İşverenlerinin Bildirge Şifrelerinin Pasife Alınması

SGK, vefat eden e-bildirge kullanıcılarının şifrelerini ölüm tarihi itibarıyla otomatik olarak pasife almaktadır. 1) Gerçek Kişi İşveren ile e-Bildirge Kullanıcısının Farklı Kişi Olması Halinde Ölen gerçek kişi işyeri işverenlerinin ölüm tarihini takip eden 100. gün itibarıyla işyeri tescil sistemindeki işveren bilgisi ölen işveren bilgileri ile aynı ise işyerinin e-Bildirge şifresi (e-Bildirge kullanıcısı farklı ve sağ…

Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi

Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi

İstihdamın artırılması ve işletmelerin maliyet tasarrufu elde edebilmeleri için büyük öneme sahip teşviklerin muhasebeleştirilme süreci de en az teşvik kriterlerine uyup teşvik kazancı sağlamak kadar büyük öneme sahiptir. Uluslararası standartlara uygun olarak düzenlen Türk Muhasebe Standartları ile muhasebe sistemimiz, teşviklerin muhasebeleştirilmesi anlamında dikkat edilmesi gereken hususlar barındırır.  Türkiye Muhasebe Standartları 20 No’lu Tebliğ Hakkında  Devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesi sırasında dikkat edilmesi…

E-Bordro Nedir? Kimler E-Bordro Alabilir?

E-Bordro Nedir? Kimler E-Bordro Alabilir?

E-Bordro Nedir?  E-bordro, bordronun elektronik ortama aktarılmış şeklidir. Bordro, maaş bilgilerinin detaylı biçimde görülebildiği belgedir. Bordro içerisinde işe başlangıç tarihi, maaş ve ne kadar süredir işe devam edildiği bilgileri yer alır. Kamu çalışanları, Maliye Bakanlığı aracılığıyla özel sektör çalışanları ise şirketlerinin muhasebe departmanları üzerinden bordrolarına erişebilirler.   Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 02.07.2015 tarihli Genelgesi uyarınca Maaş Bordroları 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren e-Bordro uygulamasına geçirilmiştir. E-Devlet sistemi üzerinden takip edilebilir ve…

SGK Teşvik Sorgulama Nasıl Yapılır? 

SGK Teşvik Sorgulama Nasıl Yapılır? 

Rekabetin oldukça yoğun olarak hissedildiği günümüz iş dünyasında özel sektör işverenleri, maliyet tasarrufu elde edebilecekleri çözümleri değerlendirme yollarını aramaktadırlar. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu anlamda özel sektör girişimlerini desteklemek, istihdamın artırılmasına katkı sağlamak ve özel sektörü güçlendirmek adına farklı kriterlerdeki teşvikler sunmaktadır. Teşvikler hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ilgili yazımızı inceleyebilirsiniz. https://www.rasyotek.com.tr/blog/tesvik-ve-tesviklerden-yararlanmanin-temel-sartlari/ Pekâlâ, SGK Teşvik…

İş Yeri Tescilinde Önemli Değişiklik

İş Yeri Tescilinde Önemli Değişiklik

SGK’nın 21.10.2021 tarihli 2021/36 sayılı Genelgesi ile iş yeri tescilinde önemli değişiklik meydana gelmiştir. Eski uygulamada iş yeri tescili yapıldıktan sonra bazı evraklar işverenler tarafından bağlı oldukları SGM’ye gönderilmekteydi, artık yeni uygulama ile evraklar sisteme yüklenebilecek.  SSİY, “İş Yeri Bildirgesi ile Birlikte Verilecek Diğer Belgeler” başlıklı 29’uncu maddesinde, Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştırılan iş yerlerinin tescilinde, iş yeri bildirgesi yeterli olup elektronik ortamda temin…

Teşvik ve Teşviklerden Yararlanmanın Temel Şartları

Teşvik ve Teşviklerden Yararlanmanın Temel Şartları

Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğe göre isteklendirme, özendirme anlamına gelen teşvik; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından istihdamın arttırılması ve işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla yine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlediği kurallara göre özel sektör işverenlerinin ve çalışanlarının desteklenmesi demektir. Bu yazımızda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) teşvik kavramını nasıl tanımladığını ve teşviklerden kimlerin, ne şartlarda yararlanabileceğine değindik.  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Teşvik Programı   SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü,…

TGB’de, Ar-Ge veya Tasarım merkezinde çalışan personelin bölge dışında çalışması

TGB’de, Ar-Ge veya Tasarım merkezinde çalışan personelin bölge dışında çalışması

Teknoloji geliştirme bölgelerinde, Ar-Ge veya Tasarım merkezinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikinde dikkate alınan bölge dışında çalışmaları için oran 31.12.2022’ye kadar %20’den %50’ye çıkarılmıştır. 5746/3(2) … Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde doktora mezunu personelin üniversitelerde Ar-Ge ve yenilik alanında ders vermesi veya Ar-Ge ve tasarım personelinin teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan girişimcilere mentörlük yapması durumunda haftalık…

Personel Teşvik Sistemleri Yazılımı: En Verimli Teşvik Yazılımı

Personel Teşvik Sistemleri Yazılımı: En Verimli Teşvik Yazılımı

Her ay SGK işlemleri kapsamında değişkenlik gösteren, kişi bazlı en yüksek teşvik getirisini raporlayan, işletmelere ve çalışanlara belirli kriterler çerçevesinde uygun teşviklerden eksiksiz yararlanma imkânı sağlayan Rasyotek tarafından geliştirilmiş bir Personel Teşvik Sistemleri yazılımı (PTS), çapraz sorgulama algoritması ile %100 doğruluk payıyla hesaplanan teşvik tasarruf hizmetidir.  SGK teşviklerinin matematiksel algoritmaları oluşturulduktan sonra geliştirilen yazılım ile sektör kurucu ve sektör…

İstirahatli Olan Sigortalıların Çalışmadıklarına Dair Bildirim Değişikliği

İstirahatli Olan Sigortalıların Çalışmadıklarına Dair Bildirim Değişikliği

30.09.2021 tarihli 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210930-29.htm) göre İstirahatli olan sigortalıların işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin işverenlerce SGK’ya gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13975&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5) kaldırılmıştır. Kaldırılan tebliğe göre; Bildirimin yapılması ve kuruma gönderilmesi Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü, “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde…