KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İdari Para Cezaları 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İdari Para Cezaları 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18’inci maddesinde düzenlenen İdari Para Cezalarının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasına göre her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi hükümleri uyarınca 2017-2022 yılları için tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılmış tutarlarını gösteren tablo…

Kullanıcı Güvenliğine İlişkin Veri Sorumluları Tarafından Alınması Tavsiye Edilen Teknik ve İdari Tedbirler 

Kullanıcı Güvenliğine İlişkin Veri Sorumluları Tarafından Alınması Tavsiye Edilen Teknik ve İdari Tedbirler 

Son zamanlarda özellikle büyük kuruluşların maruz kaldığı veri ihlalleri göz önüne alındığında yetkisiz kişiler tarafından kişisel verilerimize erişim sağlandığını ve bu suretle kötü niyetli kişilerin eline geçtiğini gözlemliyoruz. Zira neredeyse her gün Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”) web sayfasında bir veri ihlaline ilişkin kamuoyu duyurusu yayınlanıyor. Bir gün 30.000 kişinin kişisel verilerine yetkisiz erişim sağlanıyor,…

Kişisel Verilerin Korunması Kurul Karar Özetleri

Kişisel Verilerin Korunması Kurul Karar Özetleri

1. “Veri sorumlusu kargo firması tarafından ilgili kişi adına sehven fatura düzenlenmesi” hakkında 30/09/2021 tarihli 2021/993 sayılı kurul kararı özeti  Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’na gelen ilgili kişi başvurusu neticesinde başvurucu tarafından kargo firmasından herhangi bir hizmet alınmamasına karşı, veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin e-posta adresine kendisi adına düzenlenen fatura gönderilmiş olup, ilgili kişinin veri sorumlusuna…

KVKK Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri 

KVKK Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri 

Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Kimdir?  Veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve şekillerini belirlemekle yükümlü, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Veri sorumlusunun kişisel veri işleme sözleşmesi yaparak yetki  verdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişiye de veri işleyen denir.  Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini ve kişisel verilere…

Dijital Dönüşümde Siber Güvenlik ve Önemi

Dijital Dönüşümde Siber Güvenlik ve Önemi

Dijital dönüşüm; bir kurumun iş modelinin, iş süreçlerinin ve verilerinin geleneksel bir işletmeden modern dijital bir işletmeye dönüştürülmesi için bilgi teknolojileri kullanma yeteneğini arttırması ve kültürel olarak bu değişikliğe adaptasyonunun sağlanmasıdır. Özellikle günümüz dünyasında dijital teknolojilerin hızlı gelişimi, ekonomik ve sosyal hayatın yanında güvenlik tanım ve kavramlarını da etkileyerek geleceğe dönük güvenlik bakış açılarını kökten…

VERBİS Kayıt Zorunluluğu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2022 Yılı İdari Para Cezaları 

VERBİS Kayıt Zorunluluğu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2022 Yılı İdari Para Cezaları 

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Süresi Doldu  Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan az olan gerçek ve tüzel kişiler için VERBİS son kayıt tarihi 31.12.2021’ idi. Bu tarih kurum tarafından uzatılmadı ve süre doldu. Pek çok gerçek ve tüzel kişi son ana kadar beklemek suretiyle kayıtlarını gerçekleştirdiler ancak konu sadece burada…

Siber Saldırılar ve Veri İhlalleri

Siber Saldırılar ve Veri İhlalleri

Hemen her hafta çeşitli kurum ve kuruluşlara karşı gerçekleştirilen siber saldırılara dair haberleri okuyor ve siber saldırganların kişisel verilerimizi ele geçirdiğini öğreniyoruz. Tedirgin oluyor, saldırıya uğrayan şirketlere karşı güvensizlik hissediyor ancak bu saldırıların sonunda hangi verilerimizin ele geçirildiğini, verilerimizin nerelerde ne amaçla kullanılabileceğini ya da bu durumlarda nasıl bir yol izlememiz gerektiğini de tam olarak bilemiyoruz.   Bu yazımızda…

KVKK Kapsamında Yurt Dışına Veri Aktarımı

KVKK Kapsamında Yurt Dışına Veri Aktarımı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin yurt dışına aktarımı belli şartların yerine getirilmesine bağlanmıştır.  İlgili kişinin açık rızası  Kişisel verisi işlenen ilgili kişinin açık rızasının bulunması, yurt dışına kişisel veri aktarımında aranan ilk şarttır.  Koruma konusunda yeterli derecede güvenliğin sağlanması  Bu noktada iki önemli husus bulunmaktadır. İlk olarak kişisel verinin aktarılacağı ülke…

Bilişim Mahkemeleri Kuruluyor

Bilişim Mahkemeleri Kuruluyor

Bilişim suçlarında yaşanan dosya yoğunluğu ve genel olarak mahkemeler nezdinde yaşanan yığılmalar nedeniyle ihtisaslaşma kararı verilmiştir. Bu karar uyarınca 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren artık Bilişim Mahkemelerinin kurulacağını söyleyebiliriz. Aşağıdaki suçlar ise artık Bilişim Mahkemelerinde kovuşturulacaktır.  1) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık (madde 142/2-e),  2) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması…

Kişisel Verilerin İşlenme Koşullarına Dair “KVKK Şikayet Hattı”na Başvuru

Kişisel Verilerin İşlenme Koşullarına Dair “KVKK Şikayet Hattı”na Başvuru

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Şikâyet Hattı   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verisi işlenen ilgili kişiler, verilerinin nasıl ve nerelerde kullanıldığını, ne kadar süre ile işlendiğini, yurt dışına çıkarıp çıkarılmadığını öğrenme hakkına ve aksi bir durumla karşılaşıp gereği dışında işlendiğinden şüphelendikleri durumlarda şikâyette bulunma hakkına sahiptirler. Bu amaçla KVKK şikâyet hattı, belli usul ve aşamalar…

Çalışanların Aşı Bilgilerinin İşlenmesi

Çalışanların Aşı Bilgilerinin İşlenmesi

Covid-19 salgın etkileri günümüzde hâlâ devam etmekteyken aşılama çalışmalarının hız kazanması ile farklı konuları değerlendirmeye başladık. 2021’in son çeyreğinde ise salgın önleme çalışmaları ve tedbirlerin uygulanmasında kişilerin aşı durumlarına göre farklı uygulama örnekleri ve farklı konu başlıklarını değerlendirme ihtiyacı ortaya çıkmış durumda. Salgının ilk ortaya çıktığı dönemlerde ateş ölçümü, test sonuçları, bu sonuçların işlenmesi ve paylaşılması gibi konular gündemde iken artık…

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan Whatsapp’a Rekor Ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan Whatsapp’a Rekor Ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, WhatsApp LLC (WhatsApp) uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt dışında bulunan üçüncü taraflara aktarılmasına açık rıza verilmesini içerecek şekilde WhatsApp tarafından hizmet koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi sebebiyle resen inceleme başlatmıştı. Tamamlanan inceleme sonucunda KVK Kurumu tarafından WhatsApp’a toplamda 1.950.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.   WhatsApp için kesilen cezaya sebep olan hususlar  Yapılan inceleme…

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve KVKK Farkındalık Eğitimi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve KVKK Farkındalık Eğitimi

24 Mart 2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, TBMM’de kabul edilmiş ve 7 Nisan 2016’da 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu tarihten itibaren veri işleme faaliyeti gerçekleştiren her bir veri sorumlusunun yasal düzenlemelere uygun olarak kişisel verileri işlemeleri gerektiği ve bu süreçte veri sorumlusu yardımcısı konumunda olan çalışanlarına da hukuka uygun veri işleme…

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Önemi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Önemi

Büyük bir çoğunluğumuz sosyal medyada yaptığımız paylaşımlar ile özel bilgilerimizi paylaşıyoruz. Sağlık kuruluşlarına gidiyor, muayene oluyor, tahliller yaptırıyoruz ya da geçirdiğimiz sağlık problemlerimizi aktarıyoruz. Her paylaşımda bir iz bırakıyoruz ve günümüzde teknolojik gelişimin dönüştürücü etkisine tanıklık ediyoruz. Bu etki öyle büyük ki gelecek kuşaklar, içinde yaşadığımız yılları önceki dönemlerden ayırt edici şekilde nitelemek istediklerinde kuşkusuz…

Covid-19 Pandemisinin Dijital Dönüşüme Etkisi ve Kişisel Veri Güvenliği

Covid-19 Pandemisinin Dijital Dönüşüme Etkisi ve Kişisel Veri Güvenliği

2021 yılının ikinci çeyreğinin sonuna geldiğimiz bugünlerde birçok alışkanlığımızın değiştiğini söyleyebiliriz. Geliştirmeler, dijital dönüşümler, siber güvenlik uygulamaları, kişisel veri güvenliği ve yapay zekAâ gibi alanlarda pandemi sebebiyle 10 yıl ileriye gidildiği, bu sayede beklenen dijital teknolojilere hızla yaklaşıldığı görülüyor. Yapılan araştırmalara göre, dijital dönüşüm hareketlenmesine pandemi öncesinde başlayan ve nitelikli personel ile teknolojik farkındalığını geliştirmiş…

KVKK Farkındalık Eğitimlerinin Önemine Dair Emsal Karar

KVKK Farkındalık Eğitimlerinin Önemine Dair Emsal Karar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu içerisinde önemli başlıklardan biri olan “KVKK Farkındalık Eğitimi”, işverenlerin sorumlu sayıldıkları ve çalışanlarına periyodik olarak aldırmadıkları takdirde herhangi bir veri ihlali sonrası denetimlerde ilk kontrol edilecek başlıklardandır. Konu ile ilgili 20/04/2021 tarihli Kurul kararını aşağıda paylaşıyoruz. İhlal ile ilgili olan çalışanların, sağlık verileri ve genetik veriler de dahil olmak…

6698  5. Yılını Kutluyor

6698 5. Yılını Kutluyor

7 Nisan 2016 tarihinde 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bu yıl beşinci yaşını kutluyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Teşkilatı’nın kurulması ve faaliyete geçmesi, veri işlemenin hukuka uygun gerçekleştirilmesi, ilgili kişi kavramı ve ilgili kişilerin aydınlatılması ve teknik altyapıların en güvenli şekilde kurgulanması gibi birçok düzenlemeyi içeren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Türk…

Avrupa Veri Koruma Ofisi (EDPO) Mart Haberleri

Avrupa Veri Koruma Ofisi (EDPO) Mart Haberleri

Gizlilik politikaları ve veri ihlalleri konusu hız kesmeden gündem olmaya devam ediyor. Gerek verilen cezalar gerekse verileri işlenen ilgili kişilere yapılan ya da yapılması beklenen bilgilendirmeler için EDPO Newsletter’da yer alan haberleri sizin için derledik ve çevirdik. Haberlerin detaylarına ilgili linkler aracılığıyla ulaşabilirsiniz.  Neden yeni gizlilik açıklamasından sonra Google Chrome kullanmamalıyız?  Google, Chrome tarafından toplanan verilerin şaşırtıcı bir şekilde açığa vurulmasından sonra bu hafta ateş altındaydı. Google ve Facebook gibi kullanıcılarınızın bilgilerinden para kazanıyorsanız mümkün olduğunca çok veri toplamak istersiniz. Chrome, rakipleri Safari ve Firefox’tan farklı olarak kullanıcı bilgilerini tarayıcı ve cihaz olarak değil, kullanıcı adıyla kişiye özel saklamakta. Bir süre önce zorunlu olan gizlilik etiketlerini geç de olsa açıklayan Chrome,…

VERBİS Kayıt Tarihleri Uzatıldı

VERBİS Kayıt Tarihleri Uzatıldı

11 Mart 2021 Çarşamba günü KVKK kapsamında, kamu kurumları (belediye) ve sağlık kuruluşları için 31 Mart 2021’de sona erecek olan VERBİS kayıt süreci yıl sonuna ertelenmiştir.  Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 6698 Sayılı Kanunun Geçici 1 İnci Maddesine(*) Göre İlan Edilen Veri Sorumluları Siciline  Kayıt Tarihleri  Veri Sorumluları  Kayıt için son tarih  Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya…

Evden çalışma Siber Güvenlik Endişelerini Artırıyor! 

Evden çalışma Siber Güvenlik Endişelerini Artırıyor! 

Siber güvenlik ve siber saldırılar toplumun her kesiminin dikkatini ve ilgilisini çeken konuların başında geliyor. Şubat ayı içinde siber güvenlik konulu haber başlıklarını sizin için derledik. Dünya’nın pek çok farklı ülkesinde neler oluyor dilerseniz hep birlikte görelim.  Evden çalışma Siber Güvenlik Endişelerini Artırıyor!   Siber güvenlik uzmanlarının yapmış olduğu açıklamada, evden çalışmanın artış göstermiş olduğu bu…

Clubhouse Sesimizi Tanıyor Mu?

Clubhouse Sesimizi Tanıyor Mu?

Pandeminin etkileriyle birçok dijital platformun geçmiş yıllara nazaran daha çok kullanıcıya ulaştığını hepimiz biliyoruz. Bununla birlikte mevcut uygulamalarda yapılan geliştirmeler veya yeni geliştirilen uygulamalar dijital dünyayı hepimiz için kullanılabilir hâle getirmeyi hedefliyor. Son günlerde adını sıkça duyduğumuz Clubhouse uygulaması da bunlardan birisi. Kullanım ve kabul şartlarına rağmen kısa zamanda dünya çapında yaklaşık 2 milyon kullanıcıya ulaşan, basit ama…

Avrupa’da Yüzlerce Milyon Liralık Dev Cezalar

Avrupa’da Yüzlerce Milyon Liralık Dev Cezalar

Avrupa’da Yüzlerce Milyon Liralık Dev Cezalar   Kişisel verilerin korunması sadece ülkemizde değil, tüm dünyada çok önemli bir yere sahiptir. Kişisel verilerin korunmasında gerekli hassasiyeti göstermeyenler ağır yaptırımlar ile karşı karşıya kalmaktadır.   Otoriteler, Almanya, İspanya, İrlanda ve Norveç’te birbiri ardında büyük cezalar açıkladı. Yüz milyonlarca lira değerindeki cezaları sizler için derledik.   Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) uyarınca verilen en…

KVKK Farkındalık Eğitimi Nedir? Neden Önemlidir?

KVKK Farkındalık Eğitimi Nedir? Neden Önemlidir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş ve 7 Nisan 2016 tarihinde 6698 Kanun numarası ile 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Birinci maddede Kanunun amacı şu şekilde açıklanmıştır: “Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri…

Whatsapp için KVKK Kararı

Whatsapp için KVKK Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 11.01.2021 tarihinde yayımlanan kamuoyu duyurusunun akabinde bugün yayımlanan 12.01.2021 tarih ve 2021/28 sayılı karar ile Whatsapp Inc. hakkında re’sen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar kapsamında süreç ile ilgili olarak 08.02.2021 tarihinde yeniden bir değerlendirme yapılacağı da ifade edilmiştir. İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Rekabet Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumundan Whatsapp Hamlesi

Rekabet Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumundan Whatsapp Hamlesi

Rekabet Kurulu’nun bugün yayımladığı 11.01.2021 tarih ve 21-02/25-M sayılı kararı ile WhatsApp tarafından duyurulan yeni güncelleme doğrultusunda kullanıcıların kişisel verilerini paylaşmalarına ilişkin zorunluluk kapsamında re’sen soruşturma başlatıldığı duyurulmuştur. Alınan karar doğrultusunda Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti yapılacak olup, soruşturma…

  • 1
  • 2