İş Hukuku

İş Hukukunda güncel ve bilgilendirici, sade anlaşılır hukuk bilgileri iş hukukunda.
2022 İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Maaş Tablosu

2022 İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Maaş Tablosu

Aktif işgücü hizmetleri kapsamında düzenlenmekte olan İşbaşı Eğitim Programı maaş ödemeleri, asgari ücret artışına istinaden aşağıdaki şekilde güncellenmiştir ve 01/01/2022’den itibaren aşağıda yer alan miktarlarda ödeme yapılacaktır.    2022 İşbaşı Eğitim Programı Maaş Tablosu  İŞ ARAYAN  163,59 TL  ÖĞRENCİ  122,69 TL  İŞSİZLİK MAAŞI ALAN  81,80 TL  Katılımcının iş yerinde haftada 6 ve ayda 26 gün çalışması halinde net asgari ücret tutarı 4.253,34 TL banka hesabına yatırılacaktır.  Katılımcı…

Uzaktan çalışma yönetmeliği hakkında

Uzaktan çalışma yönetmeliği hakkında

Genel Esaslar  10.03.2021 tarihli 31419 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 4857 sayılı İş Kanunu 14. maddesi ve ilgili hükümlerine dayanarak hazırlanan uzaktan çalışma esaslarını düzenleyen “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” (“Yönetmelik”) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yönetmelik ile uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirlemek amaçlanmaktadır. Yönetmelik pandemi süreci ile çalışma hayatında daha…

Covid-19 Salgını ve E-ticaret Gelişmeleri

Covid-19 Salgını ve E-ticaret Gelişmeleri

Covid-19 salgınının dünyaya yayılması ile birlikte tüm hayatımızda meydana gelen değişimler dijital hayata geçişi de oldukça hızlandırmış durumda. Nitekim küresel e-ticarette meydana gelen artışlar ile salgın döneminden sonra, esasında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösteriyor. Özellikle elektronik ortamda süpermarket alışverişlerinde yükselen rakamlar her ürün özelinde perakende ticaret yerine artık elektronik ticaretin ön planda tutulduğu anlamına…

Sokağa Çıkma Yasağı Bulunan 18 – 20 Yaş Arasındaki Gençlerle İlgili İstisnalar

Sokağa Çıkma Yasağı Bulunan 18 – 20 Yaş Arasındaki Gençlerle İlgili İstisnalar

18-20 yaş arasında olup kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde düzenli çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Sokağa çıkma yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri göstermek zorunda olacak. Doğum tarihi 01.01.2000 – 01.01.2002 tarihleri arasında (18-20…

İşveren Feshi Varsa Kısa Çalışma Ödeneği Yok

İşveren Feshi Varsa Kısa Çalışma Ödeneği Yok

7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici 23. madde eklenmiştir. Geçici 23. maddeye göre; kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir. Bu madde kapsamında yapılan başvurular,…

Muhtasar, KDV ve SGK Primlerinin 6 Ay Ertelenmesi ve Diğer Güncel Gelişmeler

Muhtasar, KDV ve SGK Primlerinin 6 Ay Ertelenmesi ve Diğer Güncel Gelişmeler

Koronavirüs salgınının ekonomimizdeki olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte işçiyi ve işvereni korumak için Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan önlemleri daha önceki sirkümüz (https://www.rasyotik.com.tr/koronaviruse-karsi-ekonomik-koruma-kalkani/) ile paylaşmıştık. Konuyla ilgili detaylar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıdaki gibi açıklanmıştır. Ayrıca GİB tarafından online yapılabilecek işlemler, Kısa çalışma ödeneği, Türkiye Bankalar Birliği tarafından emeklilerin promosyon ödemeleri ile ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi…

Koronavirüs Sürecinde İş Hukuku Uygulamaları

Koronavirüs Sürecinde İş Hukuku Uygulamaları

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını artık ülkemizde de görüldü. Hem devletimiz hem de işverenlerimiz bazı önlemler aldı. Bütün işverenler İSG açısından temizlik önlemleri aldı ayrıca birçok şirket işe alım süreçlerini askıya aldı, personellerine evden çalışma imkânı sundu. Okulların tatil edilmesiyle birlikte çocuklara bakacak kimse olmadığı için bayan çalışanlara ücretli mazeret izni veren şirketler…

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklikler Hakkında

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklikler Hakkında

Yürürlük tarihi 01.07.2020 tarihinde olmak üzere, 12.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Yayınlanan yönetmelik ile özellikle satış sonrası hizmet yeterlilik belgeleri, yetkili servis istasyonları, bakım, onarım ve kargo masrafları, satış sonrası hizmet vermesi gereken ürün listesi hakkında çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler ile hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresinin bitmeden…

İş Hukuku : Arabuluculuk

İş Hukuku : Arabuluculuk

İş Hukuku’ nda Yeni Bir Dönemin Başlangıcı: Arabuluculuk 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (Kanun)’ nun 3.maddesi ile yapılan değişiklikle, arabuluculuk kurumu belli davalarda bir dava şartı olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle arabulucu ve arabuluculuk kavramı üzerinde durmamız gerekecektir. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, arabuluculuyu; arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek…