BAĞ-KUR’lular Prim Borçlarına Rağmen Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecekler

5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki BAĞ-KUR sigortalıları ile 60’ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılar, sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için 60 günden fazla prim borçlarının bulunmaması gerekmekteydi. Yapılan düzenleme ile bu kapsamdaki sigortalılar prim borçları olsa dahi 31/12/2020 tarihi sonuna kadar sağlık yardımlarından yararlanabileceklerdir.

08/1/2020 tarihli 31002 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2040 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 28/2/2012 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki karara geçici 77’nci madde ile düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile;

İkametgahı Türkiye’ de bulunan 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki BAĞ-KUR sigortalıları ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler,

İkametgahı Türkiye’ de bulunan 60’ıncı maddenin 1’inci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalıları ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler, 60 günden fazla prim borçları bulunsa dahi, Sağlık Bakanlığına ait sağlık tesisleri ile Devlet Üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastaneleri) sunulan sağlık hizmetlerinden 31/12/2020 tarihi sonuna kadar yararlanabileceklerdir.

Önceki
Sonraki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir