Rasyotek

2019 Yılı Asgari Ücret İşveren Maliyeti
SGK

2019 Yılı Asgari Ücret İşveren Maliyeti

Asgari ücret tespit komisyonu 25.12.2018’de son kez toplanarak 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirledi. 2019 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ (Bekar – Çocuk Yok – Teşvikli – BES Yok) AÇIKLAMALAR Ocak – 2019  ASGARİ ÜCRET 2.558,40  SGK TABAN MATRAHI 2.558,40  SGK TAVAN MATRAHI 19.188,00  GÜN SAYISI 30  GÜNLÜK ÜCRETİ 85,28  BRÜT AYLIK ÜCRETİ 2.558,40  İŞÇİ İŞSİZLİK…

Yanlış Yönlendirmelere Kulak Vermeyin Yeni Yıla Girerken Bu Hataya Düşmeyin
SGK

Yanlış Yönlendirmelere Kulak Vermeyin Yeni Yıla Girerken Bu Hataya Düşmeyin

SGK Teşvikleri Dışında SGK indirimi Uygulamak Mümkün mü? SGK Teşvikleri ile SGK Muafiyetlerini Karıştırmayın Devletin işletmelere sağladığı Sosyal Güvenlik Kurumu teşviklerinden doğru ve maksimum seviyede yararlanmak, toplam işletme maliyetlerinin minimize edilebilmesi açısından oldukça önemlidir. İşletme maliyetlerinin içinde en büyük gider kalemini oluşturan personel maliyetlerinin minimize edilmesinde teşviklerin dışında, sağlanan muafiyetlerin ilgili mevzuatlar çerçevesinde doğru yorumlanarak hesaplanması…

Shell’de Kadın Enerjisi

Shell’de Kadın Enerjisi

Shell & Turcas kadınların iş gücüne katılı, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı hedefiyle 2018 yılı Mart ayında akaryakıt sektöründe bir ilk olan “Shell’de Kadın Enerjisi” istihdam projesini başlattı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılının kutlanacağı 2023 yılına kadar, 5 yılda 5000 kadına istihdam sağlanacak. Türkiye genelinde faaliyet gösterilen 1000’i aşkın Shell istasyonunda yürütülen bu proje ile…

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Geçiş Ertelendi!
SGK

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Geçiş Ertelendi!

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Geçiş 01.07.2019 Tarihine Ertelenmiştir Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Geçiş ile ilgili tebliğ 27 Ekim 2018 Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazetede aşağıdaki gibidir: 27 Ekim 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30578 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK…

17103 ve 27103 Teşvik Destek Tutarlarının Hesaplanması
SGK

17103 ve 27103 Teşvik Destek Tutarlarının Hesaplanması

27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı 2.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanunun 42 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 19.Madde ile işverenler için yeni bir teşvik uygulaması hayata geçirilmişti. Bu yazımızda 17103 ve 27103 sayılı teşvik destek hesaplamasını karşılaştırmalı olarak inceleyeceğiz. Öncelikle her iki kanun 4447 Sayılı…

Muhtasar Beyannameye Konu Edilecek 7103 Vergi Teşviki
SGK

Muhtasar Beyannameye Konu Edilecek 7103 Vergi Teşviki

304 seri nolu gelir vergisi genel tebliğine istinaden 17103, 27103 ve 37103 nolu sigorta prim teşviklerinden yararlanan işyerleri için bu ay verilmesi gereken muhtasar beyanname üzerinden vergi teşviklerinden yararlanma hakkı getirilmiştir. Tebliğin 10.maddesinde ise Ocak-Mayıs dönemine ait 17103, 27103 ve 37103 nolu sigorta prim teşviklerinden yararlanma hakkı olan işyerlerinin de bu ay verilecek muhtasar beyannameye…

Yeni İstihdam Teşvikinin Vergi Desteği Hakkında
SGK

Yeni İstihdam Teşvikinin Vergi Desteği Hakkında

Gelir vergisi genel tebliği (seri no 304) ; 06/07/2018 tarih ve 30470 sayılı resmi gazetede yayınlanmış 17103 ,27103 ve 37103 kanun numaralarını seçerek sigorta prim teşvikinden yararlanan işyerleri için vergi teşvikine ilişkin yararlanma detayları açıklanmıştır.  Buna göre; 17103 , 27103 ve 37103 sayılı kanun seçilerek sigorta prim teşvikinden yararlanılan personeller için; ilgili yılda uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir…

Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması
SGK

Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması

Bilindiği üzere 2018/Mayıs ayına ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Amasya,  Bartın,  Çankırı ve Kırşehir illeri için 23/6/2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilme son süresi 23/6/2018 tarihi ve bu tarihin de hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle 25/6/2018 tarihi olmakla birlikte; yaşanabilecek aksaklıklar öngörülerek, söz konusu belgelerin verilme…

İstihdam Teşvikinde Bilişim Sektörü Prim Desteği Nace Kodları Belirlendi
SGK

İstihdam Teşvikinde Bilişim Sektörü Prim Desteği Nace Kodları Belirlendi

20/06/2018 tarih ve mükerrer 30454 sayılı resmi gazetede 2018/11969 sayılı bakanlar kurulu kararıyla 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak istihdam teşvikinin bilişim sektörü için ( destekten kişi başı ve aylık bazda azami 2.029,50 TL yararlanabilme imkanı ) NACE kod listesi yayınlanmıştır. Buna göre; Bilişim sektöründe, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamında yer alan prim desteğinden,…

6661 Asgari Ücret Desteği Bakanlar Kurulu Kararı Bugün Yayınlandı!
SGK

6661 Asgari Ücret Desteği Bakanlar Kurulu Kararı Bugün Yayınlandı!

2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için sağlanacak olan 6661 asgari ücret destek tutarına ilişkin uzun zamandır beklenen bakanlar kurulu kararı bugün yayınlanmış olup; prime esas günlük kazanç tutarı 120 TL ; desteğe esas günlük tutar ise 3,33 TL olarak tespit edilmiştir. 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanun hükümleri uyarınca…