Rasyotek

2020 Yılı Asgari Ücret ve AGİ

2020 Yılı Asgari Ücret ve AGİ

01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli asgari ücretin detayları, asgari geçim indirimi ve bordroya ait parametreler aşağıdaki gibidir.

Kısmi Süreli Çalışmalarına İzin Verilen Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimleri

Kısmi Süreli Çalışmalarına İzin Verilen Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimleri

Önceki uygulamaya göre yabancı uyruklu sigortalılar için; Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren rapor, Gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeler, Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği, Hususlarına ilişkin eksik çalışma veya…

SGK İşverenleri Takip Ediyor

SGK İşverenleri Takip Ediyor

SGK, birkaç yıldır sigortalıların meslek koduna göre bildirilen SPEK tutarların analizini yapmaktadır. Özellikle yönetici ve üstü seviyelerde meslek koduyla bildirilen yahut bazı meslek çalışanlarının (doktor, avukat, mühendis vb.) sigorta primine esas kazançları asgari ücret düzeyinde bildirildiği için SGK bu konuda işverenleri takip etmeye ve uyarmaya devam etmektedir. Çalışanlarınızın meslek kodu bildirimini yaptığı işle uyumlu olmasını…

Kadın Çalışanların Doğum Öncesi ve Sonrası Hakları

Kadın Çalışanların Doğum Öncesi ve Sonrası Hakları

1) Analık izni (16/18 Hafta) Kadın işçinin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmaması esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumunun uygun olduğunun doktor raporuyla belgelendirilmesi hâlinde kadın işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde…

Uzun Süreli Rapor Alan İşçinin İş Akdi Feshedilir mi?

Uzun Süreli Rapor Alan İşçinin İş Akdi Feshedilir mi?

İş hayatında çalışanlar farklı nedenlerle işe devam edemeyebilir, bu sebeplerden birisi de sağlıkla ilgili problemlerdir. Çalışanlar bazen kısa süreli bazen de uzun süreli rapor alabilir, bunun neticesinde çalışanın işe gitmemesi nedeniyle işveren açısından bir işgücü kaybı yaşanacaktır. İşyerinin çalışma düzeninin devamlılığı açısından raporlu çalışanın yapması gereken işleri ya diğer çalışanlar yapmalı ya da işveren raporlu…

2020’de İşverenler Vergi Ödemelerini Hangi Bankalardan Yapacak

2020’de İşverenler Vergi Ödemelerini Hangi Bankalardan Yapacak

GİB’in duyurusuna göre; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesi ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır. Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, T.C. Ziraat Bankası A.Ş….

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsustur. Verilme zamanı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vergi kesintileri…

Birden Fazla İşveren Yanında Çalışanın SGK Tavanını Aşan Primin İadesi

Birden Fazla İşveren Yanında Çalışanın SGK Tavanını Aşan Primin İadesi

Sosyal güvenlik sistemimize göre kişiler birden fazla işyerinde çalışabilir. Yani kişiler isterlerse ve işverenleri ile anlaşırsa birden fazla işyerinde sigortalı olarak çalışabilir ve her bir işyerinden ayrı ayrı sigortaları bildirilir. Birden fazla işyerinde çalışan sigortalıların gün sayısı çalıştıkları gün sayılarının toplamı olarak hesaplanır ve toplam olarak gün sayısı aylık 30 günü geçemez. Ayrıca sigortalının farklı…

Sigortalı Çalışanlar İçin Borçlanmanın Vergisel Avantajı

Sigortalı Çalışanlar İçin Borçlanmanın Vergisel Avantajı

Sigortalı çalışanların uzun süren yorucu iş hayatı sonunda en büyük beklentisi emekli olabilmektir. Sigortalı çalışanlara mevzuat kapsamında sunulan borçlanma imkanıyla normal süreden biraz daha erken emekli olma hakkı verilmiştir. Erkekler için askerlik borçlanması, bayanlar için doğum borçlanmasının sunduğu avantajlar; Yaşı geri çeker. Prim günü kazandırır. Ayrıca çok fazla bilinmeyen bir avantajı daha var: Vergi indirimi……

7103 TEŞVİKİNDE İŞKUR KAYDI (İŞ ARAMA DURUMUNUN PASİF OLMASI HK)

7103 TEŞVİKİNDE İŞKUR KAYDI (İŞ ARAMA DURUMUNUN PASİF OLMASI HK)

Bildiğiniz üzere 17103/27103 ilave istihdam desteğinin uygulanmasında sigortalı yönünden aşağıdaki şartlar aranmaktadır. İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması, 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri, gerekmektedir.              SGK İşveren sistemi sigortalıların İŞKUR kayıtlarını sorgularken; İŞKUR kaydının olmasının yanında, İş Arama Statü’sünün de“aktif”…