Osman Şenay

AR-GE, tasarım ve destek personelinin Netten Brüte Ücret Hesabı Değişti
SGK

AR-GE, tasarım ve destek personelinin Netten Brüte Ücret Hesabı Değişti

4691 Sayılı Kanun’a Göre Netten Brüte Ücret Hesabı Değişti  03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7. maddesine eklenen hüküm ile 4691 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi “31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri…

Kısa Çalışma Ödeneği Sonrası Denetim Süreci
SGK

Kısa Çalışma Ödeneği Sonrası Denetim Süreci

Koronavirüs salgını 2020 yılı Mart ayı itibariyle ülkemizde de görülmeye başlandı ve ekonomiye olumsuz etkilerini bertaraf etmek adına bu zorlu süreçte işverenlerin can simidi diye tabir edebileceğimiz Kısa Çalışma Ödeneği devreye girdi. Hayatımızda ilk defa pandemi sürecinde bulunduk ve belki ilk defa böylesine yoğun ve tempolu geçecek bir kısa çalışma süreci yönettik diyebiliriz. İşverenler, kısa…

İlave İstihdama Finansman Desteği

İlave İstihdama Finansman Desteği

Pandeminin ülkemiz ekonomisinde oluşturduğu tahribatı gidermek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ilave istihdama finansman desteğinin detayları aşağıdaki gibidir. İlave İstihdama Finansman Desteği Likidite sıkıntısı çeken mikro ve küçük ölçekli işletmeler faydalanabilecek İşletmeler ilave her 1 kişi için 24 ay vadeli, 6 ay geri ödemesiz, 100 bin TL’lik kredi kullanabilecek İşletmeler krediyi, kredi garanti fonu kefaletiyle…

Arge Kapsamındaki Şirketler İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Yapılan Düzenleme
SGK

Arge Kapsamındaki Şirketler İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Yapılan Düzenleme

28.01.2021 tarihli ve 7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişikliklere istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır.  4691 ve 5746 sayılı Kanunların uygulamasına ilişkin olarak “31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri…

Turizm Personeli Aşılama Programı
SGK

Turizm Personeli Aşılama Programı

2020/Mart ayı itibariyle pandeminin ülkemizde de görülmesiyle birlikte ekonomimiz kapanma noktasına geldi ve özellikle Ülkemize döviz girişinde büyük rol oynayan Turizm sektörü ciddi yara almıştı. Salgına çare olarak üretilen aşılar ülke ekonomilerinin toparlanması için umut ışığı oldu ve Ülkemizde de aşılama süreci başladı. Bu kapsamda Turizm sektörünün geçen seneki yaralarını sarabilmesi adına Turizm sektöründe çalışanların…

Emekli Olacak Çalışanların Sigorta Çıkışı Yapılacak Mı?
SGK

Emekli Olacak Çalışanların Sigorta Çıkışı Yapılacak Mı?

506 sayılı Kanun’un “Aylığın Başlangıcı” başlıklı mülga 62’nci maddesinin birinci fıkrası; “Sigortalı olarak işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunan ve yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya bu isteğinden sonraki aybaşından başlanarak yaşlılık aylığı bağlanır.” hükmünü amir olup, söz konusu fıkrada yer alan “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 03.03.2021 tarihli ve 31412 sayılı Resmî Gazete…

Ar-Ge, Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde Uzaktan Çalışma
SGK

Ar-Ge, Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde Uzaktan Çalışma

Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler Kanunlar kapsamında istihdam edilen personel sayısının %60’ını geçmemek veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin %60’ını aşmamak şartıyla 28.02.2021 tarihine kadar uzaktan çalışma süreleri Kanunla sağlanan destek ve teşviklere konu edilebiliyordu.  Bakanlık tarafından yapılan yeni açıklamada…

Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart’a Kadar Uzatıldı
SGK

Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart’a Kadar Uzatıldı

Kısa Çalışma Ödeneği 3 Ay Daha Uzatıldı https://www.rasyotek.com.tr/blog/kisa-calisma-ile-muhtasar-ve-prim-hizmet-beyannamesi-uzatildi/ 23 Aralık 2020 tarihli 31343 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 3317 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.06.2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusu olup ödenek alan işyerleri için 31.12.2020’de sona erecek kısa çalışma ödeneği 28.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Bugün (19 Şubat 2021) yayımlanan Resmi Gazete ’de yer alan…

Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteğinde Yersiz Ödeme
SGK

Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteğinde Yersiz Ödeme

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği uygulamasında fazla veya yersiz ödemelerin işverenden kaynaklı olup olmadığı konusunda tereddüt oluşturan konuları değerlendirmek için il müdürü başkanlığında en az üç kişiden oluşan komisyon oluşturulacak. Kısa çalışmada fazla veya yersiz ödeme Fazla ve yersiz ödemelerin terkinine ilişkin olarak İŞKUR’a gelen geri bildirimlerde; İşten çıkan işçilerin işverenlerce bildiriminin yapılmasından, aynı…

Meslek Mensupları Bakımından Beyannamenin Ertelenmesi
SGK

Meslek Mensupları Bakımından Beyannamenin Ertelenmesi

Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi imzalanmış olması hâlinde muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesinden meslek mensupları sorumlu olduğundan, meslek mensubunun Covid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıklar nedeniyle karantina altına alınması veya yatarak tedavi görmesi, diğer hastalıklar nedeniyle yatarak tedavi görmesi ya da tutukluluk ve gözaltına alınması nedenlerinin varlığı hâlinde işverenlerin yerine meslek mensuplarınca düzenlenen ve yasal süresinde Kuruma verilmesi zorunlu olan muhtasar ve…