Osman Şenay

17256 / 27256 Kanun Numaralı Sigorta Prim Teşviki Uygulaması
SGK

17256 / 27256 Kanun Numaralı Sigorta Prim Teşviki Uygulaması

7256 sayılı Kanunun 12’nci maddesi ile 4447 sayılı Kanuna geçici 27’nci madde eklenmiş olup, anılan maddenin (a) bendinde “Fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayılarının 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden…

Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı 2 Ay Daha Uzatıldı
SGK

Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı 2 Ay Daha Uzatıldı

30 Aralık 2020 tarihli 31350 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 3344 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17.01.2021’de sonra erecek olan “Nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı” 2 ay daha uzatılarak 17.03.2021’de sona erecektir.

2021 Yılı Güncel Bordro Parametreleri
SGK

2021 Yılı Güncel Bordro Parametreleri

2021 Yılı Bordro Parametreleri ve Diğer Bilgiler 2021 yılı bordro parametreleri aşağıdaki gibidir, bordroları yaparken parametreleri güncellemeyi unutmayınız. Günlük Alt Sınır 119,25 Günlük Üst Sınır 894,38 Aylık Alt Sınır 3.577,50 Aylık Üst Sınır 26.831,40 Normal Çalışan Brüt Asgari Ücret 3.577,50 İşçi Payı (%15) 536,63 GV Matrahı 3.040,88 GV Kesintisi (%15) 456,13 DV Kesintisi 27,15 Net…

Kısa Çalışma Uygulamasında İşverenden Kaynaklı Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkini
SGK

Kısa Çalışma Uygulamasında İşverenden Kaynaklı Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkini

7256 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 29 uncu maddesinde; “Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler hakkında Bakanlık ve Kurum personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu kapsamda 2020 Ekim ayı ve öncesi döneme ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden bu maddenin yürürlük tarihi (17.11.2020) itibarıyla tahsil…

İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Alınanlar İçin Sigorta Primi Desteği Uygulaması
SGK

İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Alınanlar İçin Sigorta Primi Desteği Uygulaması

4447 sayılı Kanun kapsamında işsizlik ödeneği alırken, işten ayrılma tarihini takip eden 90 gün içerisinde özel sektör işyerinde işe giren ve işe girdiği tarih itibariyle 4447 sayılı Kanun kapsamında en az 12 ay süreyle kesintisiz çalışanları kapsamaktadır.  Şartlar  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan şartları sağlayarak işsizlik ödeneğine hak kazanmış olmak,  Yeni bir işsizlik…

3 Adımda Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu

3 Adımda Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu

3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında yeni başvurular 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayacak. Koronavirüs nedeniyle 30 Haziran tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işyerleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR’a E-Devlet üzerinden başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar…

İşverenler Kısa Çalışma Uygulamasında Yeni Başvuru Yapabilecek

İşverenler Kısa Çalışma Uygulamasında Yeni Başvuru Yapabilecek

3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında yeni başvurular 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayacak. Koronavirüs nedeniyle 30 Haziran tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işyerleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR’a e-Devlet üzerinden başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar…

Covid-19 Kapsamında Yeni Kısıtlama ve Tedbirler

Covid-19 Kapsamında Yeni Kısıtlama ve Tedbirler

1) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazısı doğrultusunda; illerde Valiler tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 02.12.2020 Çarşamba gününden itibaren 10:00 – 16:00 arası olacak şekilde belirlenmesi ve personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenmesi, 2) Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların…

4447/Geçici 28 inci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği (27256 – İlave İstihdam Desteği)
SGK

4447/Geçici 28 inci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği (27256 – İlave İstihdam Desteği)

Prim Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Sigortalı yönünden; 01.12.2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında (son gün dahil) işe alınmış olması, 01.10.2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen APHB / MPHB de kayıtlı olmaması, İşe giriş tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı…

4447/Geçici 27 inci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği (17256 – İstihdama Dönüş Desteği)
SGK

4447/Geçici 27 inci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği (17256 – İstihdama Dönüş Desteği)

Sigortalı yönünden 4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri SGK’ya bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 01.01.2019 – 17.04.2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin 4857 sayılı Kanunun 25. maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendine ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller…